Українська English

Випуск 7(25)'2017

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Вип. 7(25). — 2017

Титул

Зміст


Blavatskyy S. The Ukrainian English-language press in the Swiss Confederation (1915—1931)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 3-18


Дроздовська О. Українська преса на Зеленому Клині й у Маньчжурії 1917—1921 рр.: історія функціонування та особистості

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 18-65


Палюх О. Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: Функціонування і тематика

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 65-81


Брайлян Н. Періодичні видання української еміграції у Брно (1920—1930-ті рр.): історія функціонування, основна тематика та особливості публікацій

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 82-93


Кобрин Н. Прижиттєві пресові публікації про Миколу Лисенка у Галичині

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 94-117


Кулеша Н. Іван Франко на сторінках українських німецькомовних часописів Відня початку XX ст.

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 117-129


Комариця М. Мовні дискусії у пресі доби Української революції: факти, інтерпретації, контексти

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 129-152


Наконечна З. Роль часопису «Новий Час» (1923—1939 рр.) у формуванні національно свідомого читача

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 153-160


Бліхарський Р. Критерії християнської соціології (За матеріалами журналу "Вестник русского христианского движения" та газети "Нова Зоря")

 ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 161-173


Астапцева Х. "Балачки про моду" Харитини Кононенко — нове слово у жіночій пресі Галичини (На матеріалах "Жіночої сторінки" у газеті "Діло" (1936—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 173-197


Ґабор В. Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти (За матеріалами жіночої преси Галичини 1938—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 197-217


Кравець Д. Національна політика СРСР у публікаціях Мирослава Прокопа на сторінках журналу "Сучасність" (Мюнхен)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 217-229


Галаджун З. Закон про мовні квоти для телебачення: новели, реакція практики, основні проблеми реалізації

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 230-239


Кузнецова О. Складові вдосконалення моральної відповідальності журналістів

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25).С. 240-249


Брадов В. Проблематика досліджень медіаринку України в ракурсі соціальних комунікацій

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 249-261


Мельник Ю. Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 261-272


Скленар І. Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (За матеріалами публікацій 2015 р.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 272-288


Вербицький П. Корпоративна монополія на інформацію як чинник інформаційної стратегії держави

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 288-297


Мудра І., Кіца М. Просування книг журналістів у ЗМІ

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 297-305


Стєкольщикова В. Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 305-316


Белла М. Реплікація у гіпертексті: до питання про комунікативну функцію мемів

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25).< С. 316-326


Дутчак А. Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 326-340


Теодорська Л. Рекламні вподобання дитячої аудиторії (За матеріалами анкетування в межах м. Харкова та Харківської обл.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 340-352


Огар Е. Просвітницькі серії для селян концерну "Українська Преса" (Бібліотека тижневика "Народня Справа")

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 353-365


Процик-Кульчицька М. Ієромонах Макарій Каровець: служіння у журналістиці

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 366-389


Ревера Б. Редакторсько-публіцистична діяльність Володимира Дорошенка

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 390-401


Середа О. Святослав Гординський як редактор, публіцист і мистецький критик

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 401-412


Михалюк М. Часопис "Діло" як платформа журналістських виступів Романа Купчинського (1924—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 412-427


Беницький А. Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: комунікаційні особливості

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 427-436


Гоменюк В. З епістолярію кореспондентки: співпраця Софії Яблонської із журналом "Нова Хата"

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 436-448


Пелипець М. Пресо- та книговидавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 448-464


Ковалишин А. Сегмент біографічної літератури сучасного книжкового ринку України

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 465-477


Єфремова А. Вімельбухи як специфічний різновид книжки-картинки

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2017. Вип. 7(25). С. 477-486


 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)