Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Беницький Андрій, директор креативної агенції «Кiyoka_dasein».

Мова статті — українська.

Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: комунікаційні особливості

Анотація: Визначено тематичні домінанти листів Михайла Рудницького до Софії Яблонської; окреслено досвід їхньої співпраці над виданням ро-
ману «Чар Марока», означено редакторський вплив М. Рудницького на творчість журналістки.
Ключові слова: Софія Яблонська, Михайло Рудницький, листування, «Чар Марока», газета «Діло», журнал «Нова Хата».

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Беницький А. Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: комунікаційні особливості. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 427-436.


Список пристатейної літератури:

  1. Карманський П. Українська богема / Петро Карманський. — Львів, 1996. — С. 118, 119.
  2. Лист С. Яблонської до А. Крушельницького від 10.03.1930, м. Париж // Центральний державний історичний архів України, м. Львів. — Ф. 311, оп.1, спр. 14. — Арк. 127.