Журнал «Пресознавство»


Згідно із вимогами законодавства було проведено державну реєстрацію щорічника у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію додається)

Журнал «Пресознавство» заснований Львівською національною науковою бібліотекою України ім. В. Стефаника у 2022 р.

Виходить двічі на рік.

У журналі публікуються результати наукових досліджень, що проводяться в Науково-дослідному інституті пресознавства ЛННБ України ім. В.Стефаника, а також оригінальні статті з історичного і теоретичного пресознавства, національної бібліографії української преси, бібліографознавства, джерелознавства, історії видавничої справи, біобібліографії, журналістикознавства та бібліотекознавства; рецензії).

Статті публікуються українською, англійською, польською мовами.

Публікація журналу здійснюється за рекомендацією вченої ради ЛННБ України ім. В. Стефаника.


2022:   Випуск 1

2023:   Випуск 2

2023 Випуск 3