ISSN 2524-00331 (print)

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства


«Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства» видає Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника з 1993 р. (до 2010 р. — «Збірник праць Науково-дослідного центру періодики»).

Виходить щороку.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017 р. збірник уведено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з соціальних комунікацій.

У збірнику публікуються результати наукових досліджень, що проводяться в Науково-дослідному інституті пресознавства ЛННБ України ім. В.Стефаника, а також оригінальні статті з історичного і теоретичного пресознавства, національної бібліографії української преси, бібліографознавства, джерелознавства, історії видавничої справи, біобібліографії, журналістикознавства та бібліотекознавства; рецензії.

Згідно із вимогами законодавства було проведено державну реєстрацію щорічника у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію додається).

Статті публікуються українською, англійською, російською, польською мовами.

Публікація щорічника здійснюється за рекомендацією вченої ради ЛННБ України ім. В. Стефаника.

 

Члени редколегії

Вимоги до статей

Рецензування

 

Архіви номерів

2021:      вип. 11(29)

2020:      вип. 10(28)

2019:      вип. 9(27)

2018:      вип. 8(26)

2017:       вип. 7(25)

2016:      вип. 6(24)

2015:       вип. 5(23)

2014:       вип. 4(22)

2013:       вип. 3(21)

2012:       вип. 2(20)