Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника

старшого наукового співробітника відділу рукописів – 1,0 шт. од.;
старшого наукового співробітника кабінету картографії Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів – 1,0 шт. од.;
наукового співробітника відділу бібліотекознавства – 2,0 шт. од.;
наукового співробітника Науково-дослідного інституту пресознавства – 1,0 шт.од.;
наукового співробітника відділу рідкісної книги – 1,0 шт. од.;
молодшого наукового співробітника Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів – 1,0 шт. од.
До участі в конкурсі запрошуються доктори наук, кандидати наук, доктори філософії, магістри, спеціалісти  за профілем вказаних відділів.

Прийом документів – 30 днів з дня оприлюднення оголошення на сайті Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника за адресою:

м. Львів, вул. Стефаника, 2, ЛННБ України імені В. Стефаника, відділ кадрів

Перелік документів, які подають претенденти:

  1. Письмова заява на ім’я генерального директора ЛННБ України імені В. Стефаника про участь у конкурсі, написана власноруч.
  2. Копія документа, що посвідчує особу.
  3. Заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка.
  4. Автобіографія.
  5. Копія трудової книжки (за наявності).
  6. Копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військово-облікових документів (для призовників та військовозобов’язаних).
  7. Перелік наукових праць, опублікованих упродовж п’яти років в українських та закордонних рецензованих фахових виданнях.
  8. Письмова згода на обробку персональних даних.
  9. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

 

Додаткову інформацію про вимоги до кандидатів та необхідні документи можна отримати за адресою:
м. Львів, вул. Стефаника,  2, відділ кадрів
Андрій Анатолійович Макаренко
Тел. 261-62-86
Emai: [email protected]

Старший науковий співробітник

Вимоги до кандидата: доктор (кандидат) історичних наук, доктор філософії, знання іноземних мов (англ., латин., нім, пол.) мов, досвід наукової роботи (понад п’ять років) з архівними документами, наявність наукових публікацій за профілем відділу.

Підрозділ: відділ рукописів

Дата конкурсу: 24.01.2024

Кандидати:

Кравець Данило Михайлович

 

Дата затвердження:

Наказ №:


Старший науковий співробітник
Вимоги до кандидата: доктор (кандидат) історичних наук, наук із соціальних комунікацій, доктор філософії, знання іноземних мов (латин., пол., нім.), досвід наукової роботи (понад п’ять років) з картографічними документами, наявність наукових публікацій за профілем відділу, відмінне володіння AБІС Aleph.

Підрозділ: Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, кабінет картографії

Дата конкурсу: 24.01.2024

Кандидати:

Огородник Тарас Миколайович

 

Дата затвердження:

Наказ №:


Науковий співробітник
Вимоги до кандидата: доктор філософії (кандидат наук), магістр, спеціаліст, знання іноземних мов (англ., нім., пол.); досвід роботи (три роки) у провадженні прикладних наукових досліджень (бібліотекознавство, бібліографія, книгознавство) та їх  науково-методичний супровід, наявність наукових публікацій за профілем досліджень, відмінне володіння АБІС Aleph.

Дата конкурсу: 24.01.2024

Підрозділ: відділ  бібліотекознавства

Кандидати:

Мельник-Хоха Галина Ярославівна

 

Дата затвердження:

Наказ №:


Науковий співробітник
Вимоги до кандидата: доктор філософії (кандидат історичних наук, наук із соціальних комунікацій), магістр, спеціаліст, знання іноземних мов (англ., нім., пол.), досвід роботи (три роки) у провадженні наукових досліджень (бібліотекознавство, бібліографія, книгознавство), практика написання проєктних заявок та отримання грантів, наявність наукових публікацій за профілем досліджень, відмінне володіння АБІС Aleph.

Дата конкурсу: 24.01.2024

Підрозділ: відділ бібліотекознавства

Кандидати:

Зубко Надія Несторівна

 

Дата затвердження:

Наказ №:


Науковий співробітник
Вимоги до кандидата: доктор філософії (кандидат наук із соціальних комунікацій ), магістр, спеціаліст, досвід (понад п’ять років) науково-дослідницької роботи в царині пресознавства (теорія, історія, бібліографія преси), знання іноземних мов (англ., нім., пол.), наявність наукових публікацій за профілем досліджень.

Дата конкурсу: 24.01.2024

Підрозділ: Науково-дослідний інститут пресознавства

Терещук Ольга Ігорівна

 

Дата затвердження:

Наказ №:


Науковий співробітник
Вимоги до кандидата: доктор філософії (кандидат наук), магістр, спеціаліст, досвід (понад п’ять років) науково-прикладної роботи з консервації та реставрації стародрукованої та рідкісної книги, наявність наукових публікацій за профілем досліджень.

Дата конкурсу: 24.01.2024

Підрозділ: відділ рідкісної книги

Кандидати:

Пігель Ірина Михайлівна

 

Дата затвердження:

Наказ №:


Молодший науковий співробітник
Вимоги до кандидата: доктор філософії (кандидат мистецтвознавства), магістр, знання іноземних мов (англ., нім., пол.), досвід  науково-дослідницької роботи з історії мистецтва загалом, історії музики та образотворчого мистецтва зокрема; відмінне володіння АБІС Aleph, наявність наукових публікацій за профілем досліджень.

Дата конкурсу: 24.01.2024

Підрозділ: Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів

Кандидати:

Корнійчук Софія Миколаївна

 

Дата затвердження:

Наказ №: