ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА  ДЛЯ ПРИДБАННЯ

 

Видання можна придбати у головному корпусі ЛННБ України ім. В. Стефаника (відділ копіювальних послуг) або з доставкою, попередньо оплативши замовлення та послуги перевізника (“Нова Пошта”).

Реквізити Бібліотеки ⇓


Отримувач: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
Банківський рахунок: UA 428201720313221001201002019
Банк: Держказначейська служба України м. Київ МФО 820172 ЗКПО 22334641
Адреса: 79000, м. Львів, вул. В. Стефаника, 2


Реквізити замовника (місто, відділення Нової пошти, прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону) потрібно надіслати на адресу [email protected]

 

зображення

назва

ціна (грн)

 

Бачинський М. “Сіріють у сумерках півночі шатра … ” : (до сильвети Леоніда Бачинського 1896–1989) : [спогади] / Михайло Бачинський ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника; відп. ред. М. М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2009. — 268 с. : іл., фотогр.

49.20

 

Бачинський М. За межею болю : тернистий шлях Наталі Бачинської (1925–2008) : [спогади] / Михайло Бачинський ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника; відп. ред. М.М. Романюк ; заг. ред. тексту М. Пономаренко. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2011. — 242 с. : іл.

84.00

 

Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць / упорядкув. і заг. ред. текстів Л. І. Ільницької ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 498 с.

91.20

 

Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII–XX ст. : доповіді та повідомлення другої наукової конференції, Львів, 29–30 жовтня 2004 р. / упоряд. : М. Р. Кульчицький, Н. Е. Кунанець ; наук. ред. С. А. Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 203 с.

10.80

 

Буття в мистецтві : збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя / наук. ред. і упоряд. Л. Купчинська ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — 549 c. : іл.

163.20

 

Василь Стефаник в європейській пресі 1899-1936 рр.: антологія

264.00

 

Вдовичин Р. Василь Кучабський — історик, публіцист, бібліотекар: матеріали до біобібліографії / автор вступ. статті І. Вдовичин ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Львів, 2020. 160 с.

30.00

 

Дарія Віконська (1893–1945 pp.) : біобібліографічний покажчик / укл., авт. передм. та прим. Василь Ґабор ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2007. — 164 с.

12.00

 

Дзюбан Р. Культурні цінності установ Львова у 1939–1953-х рр.: переміщення і втрати: монографія / відп. ред. Л. Сніцарчук ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Львів, 2020. 344 с. 28 с. іл.

107.00

 

Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова (1990–2000 рр.) / уклад. Ю. О. Романишин (кер. проекту) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 191 с.

4.80

 

Галушко М. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини: історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко; відп. ред. Л. В. Сніцарчук; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2008. — 352 с.: іл. — (Серія: Періодичні видання міст України )

37.20

 

Головата Л. Товариство “Просвіта” у Львові 1868-1939 : покажчик видань / уклад. : Лариса Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Наукова бібліографія і книгознавство”. — 2-е вид., випр. і допов. — Львів, 2008. — 520 с. : іл.

180.00

 

Микола Голубець (1891–1942) : бiблiографiчний покажчик / уклад. : Степан Костюк, Тарас Стефанишин ; передм. Т. Стефанишин ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львiв, 2005. — 150 с. : іл.

21.60

 

Михайло Андрійович Голубець : біобібліографічний покажчик. Література за 2000–2010 рр. / уклад. : Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; авт. передм. : М. П. Козловський та ін. ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Ін-т екології Карпат. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — 94 c. : портр.

10.80

 

Володимир Гошовський (1922-1996) : біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; уклад. та авт. перед. В. Пасічник. — Львів, 2007. — 115 с. : іл.

8.40

 

Гошовський В. Українські пісні Закарпаття / Володимир Гошовський ; пер. з рос. Р. Мисько-Пасічник, В. Пасічник ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2003. — 446 с. : ноти.

24.00

 

Ґабор В. Іван Колос — поет Карпатської України : нарис життя і творчості. Бібліографія. Публікації / Василь Ґабор ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2010. — 208 c.

12.00

 

Ярослав Дашкевич : бібібліографічний покажчик / уклад. М. Кривенко ; авт. вступ. ст. А. Содомора ; наук. ред. Л. Ільницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 263 с. : іл.

30.00

 

Дзендзелюк Л. С. Підготовка пам’яток писемності та друку до реставрації : матеріали, лабораторні дослідження / Л. С. Дзендзелюк, Л. М. Льода; відп. ред. Л. В. Сніцарчук; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2012. — 134 с.

34.80

 

Олександр Дзьобан : бібліографічний покажчик / упоряд. і передм. М. М. Трегуб ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ рукописів. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 140 c. : іл.

6.00

 

Дубова Т. Галичина і галичани на сторінках журналу “Кіевская старина” (1882-1906) : історико-бібліографічне дослідження / Тетяна Дубова ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — 272,[1]

81.60

 

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — Вип 11. — 428 с.

33.60

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — Вип 12. — 510 с.

36.00

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. — Вип. 13. — 526 с.

43.20

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — Вип. 14. — 537 с.

31.20

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. ; уклад. імен. покажч. : М. О. Пономаренко, Л. О. Ільницька — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — Вип. 15. — 536 с.

51.60

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. ; уклад. імен. покажч. : М. О. Пономаренко, Л. О. Ільницька. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2008. — Вип. 1 (16). — 686 с.

118.60

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. — Вип. 1 (17). — 672 с.

115.20

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — Вип. 2 (18). — 694 с.

115.20

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2011. — Вип. 3 (19). — 626 с.

159.60

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — Вип. 4 (20). — 628 с.

256.80

 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2013. — Вип. 5 (21). — 632 с.

124.80

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, ЛЛНБ України ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (голов. ред.) та ін. — Львів, 2016. — Вип. 8 (24). — 420 с.

136.70

 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (голов. ред.) та ін. — Львів, 2018. — Вип. 10 (26). — 638 с.

269,60

 

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2003. — Вип. 11. — 888 с.

57.60

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2004. — Вип. 12. — 512 с.

44.40

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2005. — Вип. 13. — 636 с.

50.40

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2006. — Вип. 14. — 556 с.

39.60

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2007. — Вип. 15. — 472 с.

56.40

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2008. — Вип. 1 (16). — 520 с.

97.20

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2009. — Вип. 1 (17). — 640 с.

110.40

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — 600 с.

106.80

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2011. — Вип. 1 (19). — 500 с.

128.40

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2012. — Вип. 2 (20). — 456 с.

60.00

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2013. — Вип. 3 (21). — 616 с.

116.00

 

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; редкол. : М. М. Романюк (відп. ред.) та ін. — Львів, 2014. — Вип. 4 (22). — 608 с.

169.00

 

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8 (26). 388 с.

163.40

 

Луїза Ільницька : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель ; відп. ред. М. М. Романюк ; вступ. стаття М. А. Вальо ; автобіогр. нарис Л. І. Ільницької ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2009. — 111 с. : іл.

14.40

 

Ільницька Л. “Русалка Дністровая” (1837) у бібліотеках і музеях світу : історико-книгознавче дослідження / Луїза Ільницька ; наук. консульт. Я. Д. Ісаєвич ; відп. ред. Л. В. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ України ім. В. Стефаника, 2007. — 248 с. : 32 с. іл. — Тит. арк. парал. : укр., англ.

28.80

 

Ільницька Л. Перше видання «Енеїди» (1798) І. П. Котляревського у бібліотеках, музеях, архівах світу: історико-книгознавче дослідження / відп. ред. Л. В. Сніцарчук; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2020. 250 с., 30 с. іл.

183.00

 

Картографічна україніка (1945–2000) у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог / уклад. Т. М. Огородник, Н. В. Падюка ; наук. ред. І. І. Ровенчак ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 344 с.

28.80

 

Володимир Качкан : біобібліографічний покажчик / уклад. і авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2005. — 204 с. : іл.

9.60

 

Володимир Качкан — письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч : біобібліографічний покажчик / укл. і авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — 312 с. : фотоіл.

72.00

 

Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог. Т. XI–XVI ст. / уклад. : М. М. Кольбух (голов. ред.) та ін. ; передм. М. М. Кольбух ; уклад. наук.-довідк. апарату : М. М. Кольбух, Я. П. Сеник ; відп. ред. Л. В. Головата ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. — Львів : Оріяна-Нова, 2007. — 522 с. : іл.

145.20

 

Ковпак В. Українська спортивна періодика Галичини 20–30-х рр. ХХ ст. : монографія / Вадим Ковпак ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів : 2008. — 236 с. : іл.

63.60

 

Кострова М. В. Наталія Дорошенко (1888–1974) — бібліотекар, письменник, педагог : біобібліографічний нарис / М. В. Кострова, О. В. Харгелія ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — 196 : портр., іл.

49.20

 

Кривенко М. Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : з досвіду вивчення та наукової реконструкції / Маргарита Кривенко, Галина Сварник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2014. – 111 с. : іл., факс.

34.00

 

Лариса Крушельницька : біобібліографічний покажчик / уклад. Софія Когут ; передм. М.А. Вальо ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2008. — 170 с.

14.40

 

Крушельницька Л. Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака / Лариса Крушельницька ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника.— Львів, 2013. — Зош. 1. — 308 : фотогр., портр., факс., іл. — (Епістолярій).

28.00

 

Крушельницька Л. Культура Ноа на землях України / Лариса Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 176 с. : іл.

22.80

 

Кулеша Н. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр. : формування та функціонування : монографія / Надія Кулеша ; наук. ред. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2009. — 344 с. : іл. — (Серія : Українська періодика за кордоном).

67.20

 

Кульчицька Т. Мирон Кордуба (1876-1947) : історико-біобібліографічне дослідження / Тетяна Кульчицька ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. – 236, [5] c., [1] арк. портр. , фотоіл.

82.00

 

Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці : подарована колекція творів мистецтва XVIII–XX століть : каталог / Лариса Купчинська ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В. Cтефаника, Відділення “Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”. — Львів, 2011. — 316 с. : іл.

360.00

 

Олег Купчинський : бібліографічний покажчик / уклад. М. М. Трегуб ; передм. М. А. Вальо ; бібліогр. ред. Н. І. Кошик ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 232 с. : іл.

21.60

 

Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.) : історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; наук. ред.-консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ україніки, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2007. — Т. 1: А–М. — 640 с.

128.40

 

Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.) : історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; наук. ред.-консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділ україніки, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2007. — Т. 2: Н–Я. — 592 с.

120.00

 

Кусий Л. Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР : документальний нарис / Леся Кусий ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника –– Львів, 2015. –– 200 с.

109.00

 

Листи Ганни Берло до Олександра та Богдана Барвінських / упоряд. О. Дзьобан ; відп. ред. М. Дядюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В. Стефаника. — Львів, 2011. — 180 с. : іл. — (Епістолярій).

20.40

 

Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського : (1901-1933) / упоряд. Роман Дзюбан ; наук. ред. Г. Сварник ; відп. ред. серії Л. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Центральний держ. іст. архів України, м. Львів. — Львів, 2004. — 153 с. : іл. — ( Епістолярій).

15.60

 

Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) / упоряд. Мирослава Дядюк ; наук. ред. Я. Федорук ; відп. ред. серії Л. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 156 с. : іл. — ( Епістолярій).

21.60

 

Літературно-мистецький журнал “Ми” (1933–1939) : систематичний покажчик змісту / уклад. Оксана Рудюк ; передм. Д. Я. Ільницького; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2011. — 156 с. : іл.

20.40

 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2006–2009) / уклад. : Л. О. Ільницька та ін. ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 278 с.

62.40

 

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001–2005) / уклад. В. М. Мартинович ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. С. А. Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2007. — 300 с.

42.00

 

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (1981–2000 рр.) / уклад. Л. П. Квятковська, В. М. Мартинович ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. С. А. Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 324 с.

27.60

 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : переміщення і втрати фондів : збірник документів і матеріалів / упоряд. Г. Сварник (керівник) … та ін. ; наук. ред. Я. Дашкевич, М. Романюк, Г. Сварник ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — Т. 1: 1939–1945. — 620 с. — (Джерелознавча серія).

158.40

 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 2 (1943 – березень 1953) : зб. документів і матеріалів / [упоряд.: Галина Сварник (керівник), Роман Дзюбан, Маргарита Кривенко, Леся Кусий, Володимир Муравський ; відп. ред. Лідія Сніцарчук ; наук. ред.: Ярослав Дашкевич, Галина Сварник] ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Львів, 2019. — XXXII + 622 с. — (Джерелознавча серія).

244.30

 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія і сучасність : доповіді та повідомлення Міжнародної наукової конференції, Львів, 28–30 жовтня 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 624 c.

201.60

 

Матеріали до біографічного словника І. О. Левицького : анотований покажчик архівних документів / упорядкув., передм. та наук.-дов. апарат М. М. Трегуб ; вступ. ст. М. М. Романюка ; наук. ред. М. М. Романюк ; відповід. ред. Л. В. Сніцарчук ; наук. консульт. Л. І. Ільницька ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Відділ рукописів. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2012. — Т. 1 : А–Б. — 355 с.

122.40

 

Мистецтво = L’Art : ілюстрований мистецький журнал (1932-1936) : орґан Асоціяції Незалежних Українських Мистців : історико-бібліографічний комплекс / [уклад. С.Д. Романюк ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. – Львів : [б.в.], 2013. – 298 с., [24] с. іл., факс. : іл., портр.

88.00

 

Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VII Міжнар. наук. конф. (Львів, 30 вересня 2019 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; ред-упоряд.: О. Осадця, Л. Купчинська; відп. ред. Л. Сніцарчук. Львів, 2019. 196 с.

70.00

 

Мистецька культура: історія, теорія, методологія: тези доповідей VIIІ Міжнар. наук. конф. (Львів, 20 листопада 2020 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ; ред-упоряд.: Л. Купчинська, О. Осадця; відп. ред. Л. Сніцарчук. Львів, 2020. 206 с.

70.00

 

Мілясевич І. Періодичні видання Волинської губернії XIX – початку XX ст. : історико-бібліографічне дослідження / Ірина Мілясевич ; наук. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2004. — 376 с.

22.80

 

Наша культура, 1935–1937 : систематичний покажчик змісту / упоряд. і авт. передм. Н. Прокопенко ; наук. ред. Л. Головата ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 124 с.

6.00

 

Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / уклад. С. А. Арсірій, Н. Е. Кунанець ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2008. — Ч. 3. — 83 с.

3.60

 

Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / уклад. Н. Е. Кунанець, В. М. Мартинович, В. О. Підгірна, О. В. Харгелія ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ бібліотекознавства. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2005. — Ч. 2. — 72 с.

3.60

 

Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / уклад. В. М. Мартинович, В. О. Підгірна; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ бібліотекознавства. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2004. — 116 с.

3.60

 

Падюка Н., Огородник Т. Австрійські топографічні карти українських земель (1870–1918) : з фонду кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : бібліографічний покажчик / Неоніла Падюка, Тарас Огородник ; від. ред. Лідія Сніцарчук ; наук. ред. Ростислав Сосса ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. — Львів, 2018. — 282 с.

136.70

 

Пам’яті Володимира Гошовського, 1922–1996 : збірник статей та матеріалів / упоряд. , передм., прим. Володимира Пасічника ; редкол. : М. Мушинка, А. Іваницький, Я. Мироненко ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 204 с. : іл.

30.00

 

Передирій В. Видання “Червоної Калини” (1922–1939) : історико-бібліографічне дослідження / Валентина Передирій ; відп. ред. Є. П. Наконечний ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2004. — 357 с. : іл.

42.00

 

Путівник алфавітними каталогами Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / упоряд. М.С. Дідик ; наук. ред. Т. Б. Паславський; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — 28 с.

1.20

 

Юліан Редько (1905–1993) : Статті. Спогади. Матеріали / упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. О. Луцький ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів, 2006. — 504 с. : іл.

68.40

 

Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. — Т. 9 : 1914–1916. — 247 с.

22.80

Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — Т. 8 : 1913–1913. — 404 с.

26.40

Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — Т. 7 : 1910–1911. — 364 с.

24.00

Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л. І. Ільницької ; передм. і наук. ред. Я. Р. Дашкевича, відп. ред. Л. І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення. — Львів, 1995 — Т. 1 : 1798–1870. — 388 с. — (Перевид. 2005 р.)

34.80

 

Романюк М. Оратаї журналістської ниви : українські редактори, видавці, публіцисти : навч. видання / Мирослав Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2004. — Кн. 2. — 240 с.

20.40

 

Романюк С. Олександр Барвінський — публіцист, редактор, видавець : монографія / Світлана Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів, 2009. – 376 с.

73.20

 

Рукописи та першодруки музичних творів Михайла Вербицького : (із фондів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України) : нотографічний покажчик / уклад. і авт. передм. О. Б. Письменна ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — 105 с.

7.20

 

Сварник Г. Книгозбірня й архів Дмитра Донцова крізь призму долі власника / Галина Сварник ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ рукописів. — Львів, 2019. — 88 с., 32 с. іл.

85.00

 

Сирота Л. Літературна група “Митуса” (1921–1922) : О. Бабій, В. Бобинський, Р. Купчинський, Ю. Шкрумеляк : бібліографічний покажчик / Лілія Сирота ; наук. ред.-конс. М. Романюк; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2004. — 190 с.

7.20

 

Стрілецькі пісні: для чоловічого та мішаного хорів / Львівська національна філармонія; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника ; передмова і музична редакція Володимира Сивохопа, Володимира Пасічника ; упорядкування біографічного матеріалу Володимира Пасічника. — Львів : Простір-М, 2018. — 120 с.

84

 

“Сьогочасне й минуле” (1939) : систематичний покажчик змісту / уклад. і авт. передм. В. Передирій ; наук. ред. Ю. Романишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2009. — 60 с.

7.20

 

Творчість Івана Франка в музиці : нотографічний покажчик : до 150-ліття від дня народження / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника ; упоряд. та перед. О. П, Осадці. — Львів, 2007. — 118 с.

7.20

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2004. — Вип. 11. — 568 с.

31.20

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2005. — Вип. 12. — 616 с.

36.00

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2006. — Вип. 13. — 576 с.

40.80

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2007. — Вип. 14. — 396 с.

30.00

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2008. — Вип. 15. — 388 с.

70.80

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; за ред. М. М. Романюка ; наук. консульт. Я. Р. Дашкевич. — Львів, 2009. — Вип. 16. — 392 с.

70.80

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2010. — Вип. 17. — 400 с.

79.20

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2011. — Вип. 18. — 456 с.

116.40

 

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2012. — Вип. 19. — 380 с.

57.00

 

Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства ; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. Сніцарчук. — Львів, 2013. — Вип. 20. — 664 с.

131.00

 

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик / уклад.: Л. І. Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. — Т. 1 : 1914–1919. — 472 с.

158.40

 

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик / уклад. : Л. І. Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М. Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2012. — Т. 2 : 1920–1923. — 804 с.

294.00

Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення дев’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 28–29 жовтня 2005 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. — Львів, 2005. — 676 с.

51.60

 

Українська періодика : історія і сучасність : доповіді та повідомлення десятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 31 жовтня –1 листопада 2008 р. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М. М. Романюка ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. — Львів, 2008. — 776 с.

88.80

 

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів : Оріяна-Нова, 2007. — Т. 1: 1812–1890. — 560 с.

136.80

 

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. — Львів, 2009. — Т. 2: 1891–1905. — 480 с.

127.20

 

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства. — Львів, 2011. — Т. 3: 1906–1910. — 496 с.

196.80

 

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М. М. Романюк (кер. проекту), М. В. Галушко, Л. В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства. — Львів, 2014. — Т. 4: 1911–1916. — 568 с.

174.00

 

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2004 рік / уклад.: Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко, О. Т. Юркевич ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2011. — 348 с.

93.60

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2003 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2009. — 284 с.

60.00

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2002 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2008. — 270 с.

50.40

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2001 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 239 с.

36.00

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2000 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. — 328 с.

37.20

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 1999 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2004. — 299 с.

34.80

Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : покажчик літератури за 1998 рік / уклад.: В. Г. Денисюк, Н. І. Кошик, Н. П. Прокопенко ; наук. ред. : М. А. Голубець (відп. ред.) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2003. — 303 с.

26.40

 

Черняков Б. І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (XIX – початок XX ст.) / Б. І. Черняков ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. — Львів, 2005. — 116 с.

7.20

 

Юркевич О. Видавнича і суспільно-політична діяльність Юрія Тищенка-Сірого

198.00

 

Як користуватися систематичним каталогом Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : (путівник) / уклад. Т. В. Алексеєва ; наук. ред. Т. Б. Паславського ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. — 22 с.

1.20