ПЕРЕЛІК ВИДАНЬ
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА  ДЛЯ ПРИДБАННЯ

 

Видання можна придбати у головному корпусі ЛННБ України ім. В. Стефаника (відділ копіювальних послуг) або з доставкою, попередньо оплативши замовлення та послуги перевізника (“Нова Пошта”).

Реквізити Бібліотеки ⇓


Отримувач: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
Банківський рахунок: UA 428201720313221001201002019
Банк: Держказначейська служба України м. Київ МФО 820172 ЗКПО 22334641
Адреса: 79000, м. Львів, вул. В. Стефаника, 2


Реквізити замовника (місто, відділення Нової пошти, прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону) потрібно надіслати на адресу [email protected]

 

 
Бачинський М. “Сіріють у сумерках півночі шатра … ”: (до сильвети Леоніда Бачинського 1896–1989): [спогади] / Михайло Бачинський; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; відп. ред. М.М.Романюк; заг. ред. тексту М.Пономаренко.  Львів : ЛННБ України ім. В.Стефаника, 2009.  268с.: іл., фотогр.
150,00 ₴
 
Бачинський М. За межею болю: тернистий шлях Наталі Бачинської (1925–2008): [спогади] / Михайло Бачинський; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; відп. ред. М.М.Романюк ; заг. ред. тексту М.Пономаренко.  Львів : ЛННБ України ім. В.Стефаника, 2011.  242 с.: іл.
 150,00 ₴
 
Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) напрями діяльності та постаті : зб. наук. праць / упорядкув. і заг. ред. текстів Л.І.Ільницької ; відп. ред. М.М.Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника. Львів : ЛННБ України ім.В.Стефаника, 2010.  498 с.
 350,00 ₴
 
Буття в мистецтві: збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя / наук. ред. і упоряд. Л.Купчинська ; відп. ред. М.М.Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка України ім. В.Стефаника. Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2007. 549c. : іл.
 250,00 ₴
 
Василь Стефаник в європейській пресі 1899–1936рр.: Антологія / [упоряд.: Василь Ґабор, Мар’яна Комариця, Лідія Сніцарчук]; НАН України, ЛННБ України імені В.Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2021.
 350,00 ₴
 
Володимир Гошовський (1922–1996): біобібліографічний покажчик / НАН України, ЛНБ ім.В.Стефаника; уклад. та авт. перед. В.Пасічник.  Львів, 2007. 115 с.: іл.
 150,00 ₴
Володимир Качкан — письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч: біобібліографічний покажчик / укл. і авт. передм. М.М.Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”.  Львів: ЛННБ України ім.В.Стефаника, 2010. 312 с.: фотоіл.
 100,00 ₴
Володимир Качкан: біобібліографічний покажчик / уклад. і авт. передм. М.М.Романюк; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики.  Львів, 2005. 204 с.: іл.
 100,00 ₴
 
Газети у фондах наукових бібліотек м. Львова (1990–2000 рр.) / уклад. Ю.О.Романишин (кер. проекту) та ін. ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів, 2004.  191с.
 250,00 ₴
Газети Галичини (1991–2021) у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника. Бібліографічний покажчик. Львів, 2021. 64с.
 250,00 ₴
 
Галушко М. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини: історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко; відп. ред. Л.В.Сніцарчук; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”.  Львів, 2008.  352 с.: іл.
 250,00 ₴
Головата Л. Літературно-мистецька періодика і збірники української европейської еміграції другої половини 1940-х років: бібліографічний довідник. Львів, 2019. 412 с.
 350,00 ₴
 
Головата Л. Товариство “Просвіта” у Львові 1868-1939: покажчик видань / уклад. : Лариса Головата, Люба Сущ, Ольга Бербека ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Відділення “Наукова бібліографія і книгознавство”.  2-е вид., випр. і допов.  Львів, 2008. 520с. : іл.
 350,00 ₴
 
Ґабор В. Іван Колос — поет Карпатської України: нарис життя і творчості. Бібліографія. Публікації / відп. ред. Л.В.Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”.  Львів, 2010. 208c.
 250,00 ₴
 
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; редкол. : М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2003. Вип.11
 250,00 ₴
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2004. Вип.12
 250,00 ₴
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2005. Вип.13.
 250,00 ₴
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2006. Вип.14.
 250,00 ₴
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2007. Вип.15.
 250,00 ₴
Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2008. Вип.16
 250,00 ₴
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2009. Вип.1(17).
 250,00 ₴
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2010. Вип.2(18)
 250,00 ₴
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2011. 3(19)
 250,00 ₴
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2012. Вип.4(20)
 300,00 ₴
Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів : ЛННБ України ім. В.Стефаника, 2014. Вип.6(22).
 300,00 ₴
 
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2003. Вип.11.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2004.  Вип.12. 512с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2005.  Вип.13. 636с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін. Львів, 2006. Вип.14. 556с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики” ; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2007.  Вип.15.  472с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2008.  Вип.1(16). 520с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2009.  Вип.1(17).  640с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2010.  Вип.2(18).  600с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2011.  Вип.1(19).  500с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2012.  Вип.2(20).  456с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства/ НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства; редкол.: М.М.Романюк (відп. ред.) та ін.  Львів, 2013.  Вип.3 (21). 616с.
 250,00 ₴
 
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М.М.Романюк; НАН України, ЛННБ України  ім.В.Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2014. Вип.4(22). 608с.
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім.В.Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2015 Вип.5(23)
 250,00 ₴
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М.М.Романюк; НАН України, ЛННБУ ім.В.Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2016. Вип.6(24).
 250,00 ₴
 
Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М.М.Романюк; НАН України, ЛННБ України ім. В.Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2018. Вип.8 (26). 388с.
 250,00 ₴
Зубко Н. Шкільний підручник в Україні : книгознавчі моделі і видавничі практики (на прикладі хімії) : монографія / Надія Зубко; [науковий редактор Ольга Василівна Антоник; відповідальний редактор Василь Васильович Ферштей]  Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Львів, 2019. 255с.
 250,00 ₴
Іван Калинович. Бібліографічний покажчик (1884–1927)/ укл. Т.Ю.Кульчицька. Львів, 2015. 92с.
 150,00 ₴
 
Картографічна україніка (1945–2000) у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України: каталог / уклад. Т.М.Огородник, Н.В.Падюка ; наук. ред. І.І.Ровенчак ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника.  Львів, 2006.  344с.
 350,00 ₴
 
Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України : каталог. Т.XI–XVI ст. / уклад.: М.М.Кольбух (голов. ред.) та ін.; передм. М.М.Кольбух; уклад. наук.-довідк. апарату : М.М.Кольбух, Я.П.Сеник ; відп. ред. Л.В.Головата ; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника НАН України.  Львів: Оріяна-Нова, 2007.  522с.: іл.
 350,00 ₴
 
Ковпак В. Українська спортивна періодика Галичини 20–30-х рр. ХХ ст.: монографія / Вадим Ковпак ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”.  Львів : 2008.  236 с. : іл.
 250,00 ₴
Мовна М. Ірина Вільде (1907—1982) : Бібліографічний покажчик / Маріанна Мовна, Марія Вальо; наук. ред. Лідія Сніцарчук; НАНУ, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2020. 624с.
 350,00
Комариця М. Українська « католицька критика» — феномен 20-30-х років ХХст. Львів, 2007. 326с. [монографія]
 350,00 ₴
 
Кострова М.В. Наталія Дорошенко (1888–1974) — бібліотекар, письменник, педагог: біобібліографічний нарис / М.В.Кострова, О.В.Харгелія; відп. ред. М.М.Романюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів: ЛННБ України ім. В.Стефаника, 2012.  196: портр., іл.
 250,00 ₴
 
Крушельницька Л. Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака / Лариса Крушельницька ; відп. ред. М.М.Романюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника. Львів, 2013.  Зош.1.  308с. : фотогр., портр., факс., іл.
 250,00 ₴
 
Крушельницька Л. Культура Ноа на землях України / Лариса Крушельницька; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2006.  176с. : іл.
 250,00 ₴
 
Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII–XX століть: каталог / Лариса Купчинська; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В. Cтефаника, Відділення “Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”.  Львів, 2011. 316с.: іл.
 360,00 ₴
 
Кусий Л. Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР : документальний нарис / Леся Кусий; відп. ред. Л.В.Сніцарчук; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. Львів, 2015.  200 с.
 250,00 ₴
 
Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) / упоряд. Мирослава Дядюк; наук. ред. Я.Федорук; відп. ред. серії Л.Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника.  Львів, 2004.  156 с.: іл.
 250,00 ₴
Листи Ганни Берло до Олександра та Богдана Барвінських / упоряд. О.Дзьобан ; відп. ред. М.Дядюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка імені В.Стефаника.  Львів, 2011.  180 с.: іл.
 250,00 ₴
 
Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського: (1901—1933) / упоряд. Роман Дзюбан; наук. ред. Г.Сварник; відп. ред. серії Л. Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Центральний держ. іст. архів України, м.Львів.  Львів, 2004.  153с. : іл.
 250,00 ₴
Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945—1969). Львів,2009. 371 с.
 250,00 ₴
Луїза Ільницька: біобібліографічний покажчик / уклад. Н.І.Кошик, Л.Я.Кужель; відп. ред. М.М.Романюк; вступ. стаття М.А.Вальо; автобіогр. нарис Л.І.Ільницької ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів: ЛННБ України ім.В.Стефаника, 2009.  111с.: іл.
 150,00 ₴
Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України: покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2001–2005) / уклад. В.М.Мартинович ; авт. вступ. ст. М.М.Романюк; відп. ред. С.А.Арсірій ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів: ЛНБ ім.В.Стефаника, 2007. 300с.
 250,00 ₴
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (1981–2000 рр.) / уклад. Л.П.Квятковська, В.М.Мартинович; авт. вступ. ст. М.М.Романюк ; відп. ред. С.А.Арсірій; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів, 2004. 324 c.
 250,00 ₴
 
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів: збірник документів і матеріалів / [упор. Г.Сварник … [та ін.]; наук. ред. Я.Дашкевич, М.Романюк, Г.Сварник]; Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, Науково дослідний відділ історичних колекцій. Львів, 2010. Т.1: 1939–1945.620с.
 350,00 ₴
 
Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника: переміщення і втрати фондів : збірник документів і матеріалів / [упор. Г.Сварник … [та ін.] ; наук. ред. Я.Дашкевич, М.Романюк, Г.Сварник] ; Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Науково дослідний відділ історичних колекцій. Львів, 2019. Т.2: 1946—березень 1953. XXXII + 622 с.
 350,00 ₴
Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2006–2009) / уклад.: Л.О.Ільницька та ін.; авт. вступ. ст. М.М.Романюк ; відп. ред. Л.В.Сніцарчук; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів : ЛННБ України ім. В.Стефаника, 2010.  278с.
 250,00 ₴
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2010—2015) / [укладачі Людмила Ільницька, Мар’яна Литвин, Інна Морозова; відповідальний редактор Л.В.Сніцарчук ]; Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. Львів, 2017.
 250,00 ₴
 
Матеріали до біографічного словника І.О.Левицького: анотований покажчик архівних документів / упорядкув., передм. та наук.-дов. апарат М.М.Трегуб; вступ. ст. М.М.Романюка; наук. ред. М.М.Романюк; відповід. ред. Л.В.Сніцарчук; наук. консульт. Л.І.Ільницька; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника, Відділ рукописів.  Львів: ЛННБ України ім. В.Стефаника, 2012.  Т.1: А–Б.  355с.
 250,00 ₴
 
Микола Голубець (1891–1942): бiблiографiчний покажчик / уклад.: Степан Костюк, Тарас Стефанишин; передм. Т.Стефанишин; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Львiв, 2005.  150 с. : іл.
 150,00 ₴
Наша культура, (Вінніпег, 1951—1953): систематичний покажчик змісту / Наталя Прокопенко; відп. редактор Л.В. Сніцарчук; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2017. 134с.
150,00 ₴
 
Наша культура, 1935–1937: систематичний покажчик змісту / упоряд. і авт. передм. Н.Прокопенко; наук. ред. Л.Головата; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. 124с.
 150,00 ₴
Олег Купчинський: бібліографічний покажчик / уклад. М.М.Трегуб; передм. М.А.Вальо ; бібліогр. ред. Н.І.Кошик; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів, 2006. 232 с. : іл.
 150,00 ₴
Олександр Дзьобан: бібліографічний покажчик / упоряд. і передм. М.М.Трегуб; відп. ред. М.М.Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника, Відділ рукописів.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2006.  140c. : іл.
 150,00 ₴
Падюка Н., Огородник Т. Австрійські топографічні карти українських земель (1870–1918): з фонду кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника: бібліографічний покажчик / Неоніла Падюка, Тарас Огородник; від. ред. Лідія Сніцарчук; наук. ред. Ростислав Сосса; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Львів, 2018. 282с.
 350,00 ₴
Пам’яті Володимира Гошовського, 1922–1996 : збірник статей та матеріалів/ упоряд. , передм., прим. Володимира Пасічника; редкол.: М.Мушинка, А.Іваницький, Я.Мироненко ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника.  Львів, 2006. 204 с. : іл.
 150,00 ₴
Передирій В. Видання “Червоної Калини” (1922–1939) : історико-бібліографічне дослідження / Валентина Передирій ; відп. ред. Є.П.Наконечний; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника. Львів, 2004.  357 с. : іл.
 250,00 ₴
Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії : у 9 т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л.І.Ільницької; передм. і наук. ред. Я.Р.Дашкевича, відп. ред. Л.І.Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, Львівське відділення.  Львів, 1995. Т.1 : 1798–1870.  388с.  (Перевид. 2005р.)
250,00 ₴
Репертуар української книги, 1798—1916: матеріали до бібліографії / [упоряд., підгот. до друку та прим. Л.І.Ільницької, О.І. Хміль ; передм. і наук. ред. Я.Р.Дашкевича, відп. ред. Л.І. рушельницька]. Т.7: 1910—1911.
250,00 ₴
Репертуар української книги, 1798–1916 : матеріали до бібліографії: у 9т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л.І.Ільницької, О.І.Хміль; передм. і наук. ред. Я.Р.Дашкевича, відп. ред. Л.І.Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, Львівське відділення.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2004.  Т.8: 1913–1913.  404с.
250,00 ₴
 
Репертуар української книги, 1798–1916: матеріали до бібліографії: у 9т. / упоряд., підгот. до друку та прим. Л.І.Ільницької, О.І.Хміль ; передм. і наук. ред. Я.Р.Дашкевича, відп. ред. Л.І.Крушельницька; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Львівське відділення.  Львів: ЛНБ ім.В.Стефаника, 2005.  Т.9: 1914–1916.  247с.
250,00 ₴
 
Романюк М. Оратаї журналістської ниви: українські редактори, видавці, публіцисти: навч. видання / Мирослав Романюк; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики.  Львів, 2004.  Кн.2. 240с.
150,00 ₴
Сварник Г. Книгозбірня й архів Дмитра Донцова крізь призму долі власника / Галина Сварник; НАН України, ЛННБ України ім. В.Стефаника, Відділ рукописів.  Львів, 2019.  88с., 32 с. іл.
150,00 ₴
Сирота Л. Літературна група “Митуса” (1921–1922): О.Бабій, В.Бобинський, Р.Купчинський, Ю.Шкрумеляк : бібліографічний покажчик / Лілія Сирота ; наук. ред.-конс. М.Романюк; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики.  Львів, 2004. 190с.
250,00 ₴
Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919-1939рр.) і журналістикознавчий дискурс: [монографія] / Лідія Сніцарчук; [наук. ред. М.М.Романюк] ; Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України ім.В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”. Львів, 2009. 414с.
250,00 ₴
Стефаник В. Вибрані твори: білінгва = Utwory wybrane: wydanie dwujęzyczne / кер. проєкту В. Ферштей; авт. вступу : В.Ферштей, А.Юзвенко; уклад., авт. передм., пояснення слів М.Гнатюк ; відп. ред.: В.Маліцька, А.Чубрей ; наук. консульт., пер. з укр. пол. К.Котинська ; авт. післямови А.Матусяк ; НАН України, ЛННБ України ім. В.Стефаника; Нац. ін-т ім. Оссолінських. Львів, 2021. 416 с.
350,00 ₴
Стефаник Василь. Твори / Василь Стефаник ; НАН України, ЛННБ України ім. В.Стефаника; [автор ідеї, слов­ничка та післямови, упоряд. Б.З.Якимович].  Факсим. відтворення вид. 1933 р.  Львів, 2021. 6* + 226+ XLI с.
350,00 ₴
Стрілецькі пісні: для чоловічого та мішаного хорів / Львівська національна філармонія; Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника ; передмова і музична редакція Володимира Сивохопа, Володимира Пасічника; упорядкування біографічного матеріалу Володимира Пасічника.  Львів: Простір-М, 2018. 120с.
150,00 ₴
“Сьогочасне й минуле” (1939): систематичний покажчик змісту / уклад. і авт. передм. В.Передирій ; наук. ред. Ю.Романишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів: ЛННБУ ім. В.Стефаника, 2009. 60 с.
120,00 ₴
Творчість Івана Франка в музиці: нотографічний покажчик: до 150-ліття від дня народження / НАН України, ЛНБ ім. В.Стефаника ; упоряд. та перед. О.П.Осадці. Львів, 2007.  118 с.
150,00 ₴
Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики; за ред. М.М.Романюка; наук. консульт. Я.Р.Дашкевич.  Львів, 2004.  Вип.11.  568с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики; за ред. М.М.Романюка; наук. консульт. Я.Р.Дашкевич.  Львів, 2005.  Вип.12.  616с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М.М.Романюка; наук. консульт. Я.Р.Дашкевич.  Львів, 2006.  Вип.13.  576с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М.М.Романюка; наук. консульт. Я.Р.Дашкевич.  Львів, 2007.  Вип.14.  396с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М.М.Романюка ; наук. консульт. Я.Р.Дашкевич.  Львів, 2008.  Вип.15.  388с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М.М.Романюка; наук. консульт. Я.Р.Дашкевич.  Львів, 2009.  Вип.16.  392с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства; за ред. М.М.Романюка; відп. ред. Л.Сніцарчук.  Львів, 2010. Вип.17.  400с.
350,00 ₴
Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім.В.Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства; за ред. М.М.Романюка; відп. ред. Л.Сніцарчук.  Львів, 2011.  Вип.18.  456с.
350,00 ₴
Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / уклад.: Л.І.Ільницька (кер. проекту) та ін.; відп. ред. М.М.Романюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів, 2012.  Т.2: 1920–1923.  804 с.
350,00 ₴
Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / уклад.: Л.І.Ільницька (кер. проекту) та ін.; відп. ред. М.М.Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів, 2015. Т.3: 1924—1927.  Кн.1: 1924-1925.
350,00 ₴
Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / уклад.: Л.І.Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів,  2016. Т.3: 1924–1927. Кн.2: 1926–1927.
350,00 ₴
Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / уклад.: Л.І.Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М.Романюк ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника.  Львів,  2018. Т.4: 1928–1931. Кн.1 : 1928–1929. 498 с.
350,00 ₴
Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик / уклад.: Л.І.Ільницька (кер. проекту) та ін. ; відп. ред. М.М.Романюк; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів,  2018. Т.4: 1928—1931. Кн.2 : 1930–1931. С.499–1044.
350,00 ₴
Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення дев’ятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 28–29 жовтня 2005р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Науково-дослідний центр періодики ; за ред. М.М.Романюка.  Львів, 2005. 676с.
150,00 ₴
Українська періодика: історія і сучасність: доповіді та повідомлення десятої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції, Львів, 31 жовтня –1 листопада 2008р. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”; за ред. М.М.Романюка ; відп. ред. Л.В.Сніцарчук.  Львів, 2008.  776 с.
150,00 ₴
Українська преса (1990-1995 рр.): [Каталог] /  НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; Уклад. Ю.О.Романишин, О.В.Палюх, Л.Т.Левицька; Ред. Ярина Карландер. Львів : [б.в.], 2004. 265 с.
150,00 ₴
Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХст.: історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М.М.Романюк (кер. проекту), М.В.Галушко, Л.В.Сніцарчук ; відп. ред. Л.В.Сніцарчук; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”.  Львів: Оріяна-Нова, 2007.  Т.1: 1812–1890.  560 с.
350,00 ₴
Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М.М.Романюк (кер. проекту), М.В.Галушко, Л.В.Сніцарчук ; відп. ред. Л.В.Сніцарчук; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В.Стефаника, Відділення “Науково-дослідний центр періодики”.  Львів, 2009. Т.2: 1891–1905. 480 с.
350,00 ₴
Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХст.: історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М.М.Романюк (кер. проекту), М.В.Галушко, Л.В.Сніцарчук; відп. ред. Л.В.Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства.  Львів, 2011.  Т.3: 1906–1910.  496с.
350,00 ₴
Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХст.: історико-бібліографічне дослідження / уклад.: М.М.Романюк (кер. проекту), М.В.Галушко, Л.В.Сніцарчук; відп. ред. Л.В.Сніцарчук; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослідний інститут пресознавства.  Львів, 2014.  Т.4: 1911–1916.  568с.
350,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: покажчик літератури за 1998 рік / уклад.: В.Г.Денисюк, Н.І.Кошик, Н.П.Прокопенко ; наук. ред. : М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2003.  303с.
250,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: бібліографічний покажчик за 1999 рік / уклад.: В.Г.Денисюк, Н.І.Кошик; наук. ред. : М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2004.  299с.
250,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: бібліографічний покажчик за 2000 рік / уклад.: В.Г.Денисюк, Н.І.Кошик; наук. ред. : М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2005.  328 с.
250,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: бібліографічний покажчик за 2001 рік / уклад.: В.Г.Денисюк, Н.І. Кошик, Н.П.Прокопенко ; наук. ред.: М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника.  Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника, 2006.  239с.
250,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство : бібліографічний покажчик за 2002 рік / уклад.: В.Г.Денисюк, Н.І.Кошик, Н.П.Прокопенко ; наук. ред. : М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів : ЛНБ ім. В.Стефаника, 2008.  270с.
250,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: бібліографічний покажчик за 2003 рік / уклад.: В.Г.Денисюк, Н.І.Кошик, Н.П.Прокопенко; наук. ред.: М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника.  Львів : ЛННБ ім. В.Стефаника, 2009. 284 с.
250,00 ₴
Українські Карпати. Природа. Економіка. Історія. Народознавство: бібліографічний покажчик за 2004 рік / уклад.: Н.І.Кошик, Н.П.Прокопенко, О.Т.Юркевич ; наук. ред. : М.А.Голубець (відп. ред.) та ін.; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В.Стефаника. — Львів: ЛННБ ім. В.Стефаника, 2011.  348с.
250,00 ₴
Юліан Редько (1905–1993): Статті. Спогади. Матеріали / упоряд. Т. Кульчицька ; наук. ред. О. Луцький; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника.  Львів, 2006. 504с.: іл.
250,00 ₴
Юркевич О. Видавнича і суспільно-політична діяльність Ю. Тищенка-Сірого (1880—1953): історико-книгознавче дослідження  Львів, 2020. 528 с.
350,00 ₴