Правила користування фондами структурних підрозділів Бібліотеки в умовах режиму воєнного стану

 


 • Видання, що вийшли друком після 1945 р., замовлені з основного книжкового фонду Бібліотеки, надаватимуться у користування ТІЛЬКИ

у читальному залі відділу періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців (вул. Ковжуна, 8). Замовлення можна здійснити у віддаленому режимі шляхом авторизації в Електронному каталозі, чи Імідж-каталозіКористувач отримує запитувані документи (не більше 5 примірників) на наступний день. Інформацію щодо виконання вимог можна отримати за номером телефону (+38-032-236-80-21), або електронною поштою [email protected].

 • Документи з книгозбірень та видання, що вийшли друком до 1945 р., надаватимуться у користування ТІЛЬКИ

у читальному залі №1  імені Тетяни та Омеляна Антоновичів (вул. Стефаника, 2). Замовлення можна здійснити у віддаленому режимі шляхом авторизації в Електронному каталозі, чи Імідж-каталозіКористувач отримує запитувані документи (не більше 5 примірників) на наступний день. Узгодити години перебування в читальному залі з черговим бібліотекарем можна за номером телефону (+38-032-236-80-21), або електронною поштою [email protected].

 • У читальних залах 

інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів (вул. Бібліотечна, 2),
відділу періодичних видань імені Мар’яна та Іванни Коців
(вул. Ковжуна, 8),
відділу рідкісної книги
(вул. Лисенка, 14),
сектору нової німецькомовної книги відділу європейської книги ХІХ – ХХ ст.
(вул. Лисенка, 14),
кабінету картографії Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів
(вул. Лисенка, 14)

структурних підрозділів Бібліотеки обслуговування користувачів здійснюється згідно вимог додатків до правил користування фондами структурних підрозділів під час воєнного стану та адаптивного карантину.


 

З метою збереження життя та здоров’я людей у разі оголошення повітряної тривоги у м. Львові обслуговування користувачів припинятиметься. Читачі та працівники Бібліотеки повинні перейти до найближчого укриття.


Зберігаємо спокій і витримку!
Вільна демократична Україна є і буде!
Слава Україні!


Витяг з «Правил користування Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника»

Право користуватися фондами та послугами Бібліотеки надається: науковцям, аспірантам, спеціалістам з вищою або середньою спеціальною освітою, студентам вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації з першого курсу, слухачам Львівської обласної малої академії наук, а також колективним користувачам — установам, організаціям (через міжбібліотечний абонемент).

Запис до Бібліотеки здійснюється на підставі паспорта, диплома про освіту, документів, що засвідчують місце праці, науковий ступінь або вчене звання; для студентів — студентського квитка або залікової книжки. Бібліотека обслуговує користувачів за єдиним читацьким квитком, дійсним упродовж трьох років. Запис (перереєстрація) до Бібліотеки та виготовлення читацьких квитків здійснюється: вівторок, четвер 11:00 – 16:00. Вартість квитка — 150 грн.

Користувачі мають право:

 • отримувати безоплатно інформацію про склад бібліотечних фондів на основі довідково-бібліографічного апарату, а також консультаційну допомогу при пошуку та виборі джерел інформації;
 • відвідувати читальні зали і користуватися документами з фондів Бібліотеки;
 • відвідувати урочисті відкриття книжково-ілюстративних виставок, презентації видань, екскурсії та інші заходи у Бібліотеці;
 • отримувати платні послуги (згідно з Переліком платних послуг), які надаються у Бібліотеці;
 • вносити необхідні для роботи власні документи, відсутні у фонді Бібліотеки (копії, методичні матеріали, навчальні програми, книги, періодичні видання, не більше 3 од.) за умови повідомлення про це чергового бібліотекаря відділу обслуговування, який робить відмітку у «Талоні реєстрації власних книг».

Користувачі зобов’язані:

 • виконувати всі вимоги «Правил користування Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника», «Правил користування фондами галузевих та спеціалізованих читальних залів Бібліотеки» і дотримуватися розпорядку її роботи;
 • дбайливо ставитися до отриманих у користування документів з фондів Бібліотеки, а також її майна;
 • при отриманні документів переконатись у відсутності в них дефектів. У випадку їх виявлення повідомити чергового бібліотекаря (за пошкоджене видання відповідає користувач, який останнім працював із документом);
 • дотримуватися тиші, порядку та чистоти в читальних залах і приміщеннях Бібліотеки. Бути ввічливими у стосунках з іншими користувачами, співробітниками Бібліотеки, працівниками відділу сторожової охорони;
 • пред’являти для контролю працівнику відділу сторожової охорони або черговому бібліотекарю зошити, папки, сумки;
 • у разі втрати читацького квитка або контрольного талона повідомити про це чергового бібліотекаря;
 • у випадку надзвичайних ситуацій (пожежі, аварії, загрози терористичного акту тощо) дотримуватися законних вимог працівників міліції, пожежної охорони;
 • у випадку порушення «Правил користування Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника» на вимогу адміністрації Бібліотеки надати пояснення у письмовій формі.

Користувачам заборонено:

 • передавати читацький квиток іншим особам;
 • вносити без попередження працівника відділу сторожової охорони до Бібліотеки особисті книги, періодичні видання, мікрофільми, мікрофіші;
 • заходити з сумками розміром понад 20/30 см, портфелями, валізами, наплічниками, пакунками тощо;
 • передавати іншим особам документи з фондів Бібліотеки, що одержані для користування в читальних залах. Виносити документи за межі читальних залів;
 • нищити твори друку та інші документи з фондів Бібліотеки. Калькувати малюнки, креслення, карти тощо;
 • фотографувати та фільмувати власною технікою без дозволу адміністрації документи, приміщення Бібліотеки тощо;
 • заходити до службових приміщень, користуватися службовими каталогами, картотеками, телефонами;
 • порушувати тишу та створювати несприятливі для роботи умови у приміщеннях установи (користуватися мобільними телефонами та іншими технічними засобами);
 • вживати їжу та напої у читальних залах Бібліотеки;
 • залишатися у приміщенні Бібліотеки після закінчення роботи, перешкоджаючи її своєчасному закриттю.

Відповідальність користувачів:

Користувачі, які порушили «Правила користування Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника» або «Правила користування фондами галузевими та спеціалізованими читальними залами», несуть адміністративні, матеріальну та кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а також позбавляються права користування Бібліотекою.

Адміністрація