Передплачені бази даних

ЛННБУ ім. В.Стефаника пропонує своїм читачам у локальній комп’ютерній мережі доступ до таких онлайнових повнотекстових та реферативних баз даних

 

Web of Science  — пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Вона охоплює понад 57 млн. записів із 18 711 найбільш впливових журналів світу (в тому числі й тих, які знаходяться у відкритому доступі) та 150 000 матеріалів конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва.


Scopus — бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. На січень 2017 р. містить понад 50 млн. реферативних записів.


ScienceDirect − надає доступ до текстів наукових статей 3 500 журналів − це біля 12 млн. повнотекстових статей і 34 000 електронних книг, довідників, наукових збірників. ScienceDirect – одна з найбільших онлайн колекцій, опублікованих наукових досліджень. Наукова електронна бібліотека видавництва належить голландському видавництву Elsevier. На основі ScienceDirect у 2002 році було створено базу даних Scopus.

Статті згруповано за основними розділами: фізичні і технічні науки, природничі науки, медичні науки та соціальні і гуманітарні науки. Анотації більшості статей знаходяться у вільному доступі.


LIBRARIA повнотекстового електронного архіву української історичної періодики. Ресурс містить 397 назв, 65166 випусків, 394321 сторінок періодичних видань із фондів українських архівів та бібліотек, Книжкової палати України. Доступні цифрові зображення газет, а також численні інструменти для повнотекстового пошуку.


Цифрова бібліотека Onleihe

Onleihe дає можливість випозичати широкий спектр цифрових носіїв, таких як електронні книги, електронні документи, електронна музика, електронні аудіо та електронні відео, електронні періодичні видання.

Користувачам послуги Onleihe потрібно зареєструватись у Mein Goethe.de, або створити обліковий запис на Mein Goethe.de (реєстрація та користування Mein Goethe.de та Onleihe безкоштовні).

Onleihe – це новий електронний сервіс світової мережі бібліотек Goethe-Institut. Цей сервіс дозволяє взяти на обмежений проміжок часу електронні книжки, електронні аудіо-книжки й електронні періодичні видання у користування. Для цього потрібно просто завантажити обрані матеріали у нашій системі Onleihe.

Необхідність повертати матеріали зникає автоматично: після завершення терміну користування ви втрачаєте доступ до матеріалів.

Через систему Onleihe ви можете одним кліком мишки взяти необхідні вам матеріали на абонемент у будь-який час – 24 години на добу, 7 днів на тиждень.


Springer Natureвидавництво академічної літератури Springer Nature було створене у травні 2015 року шляхом злиття потужних видавництв Nature Publishing Group, Palgrave Macmillan та Macmillan Education із Springer Science та Business Media. Колекція містить понад 2 тис. найвпливовіших світових англомовних журналів з різних галузей знань. Більше 1,5 тис. з них індексуються базами даних Scopus та Web of Science і належать до категорії журналів перших двох квартилів (Q1, Q2).


Katalogi OssolineumІнформаційна база даних CD-дисків та DVD-дисків містить різноманітні типи колекцій, збережених на цифровому носії, тобто електронні публікації для публікації, оцифровані колекції (рукописи, журнали, стародруки), аудіодокументи тощо. База даних постійно оновлюється та поповнюється новими документами. Представлена значна частина оцифрованих львівських архівів провідних польських аристократичних родів, у т.ч. Батовських, Оссолінський, Ценських, Любомирських та ін. Водночас база даних містить документи зі львівського архіву Оссолінеуму та окремі рукописи, зібрані у Вроцлаві.

У читальному залі відділу бібліотекознавства ЛННБУ ім. В.Стефаника (вул. Стефаника, 2; другий поверх, каб. №4) пропонується доступ до нижче перелічених баз даних:


Academic Search Complete (ASC) ― найбільша багатофункціональна база даних у світі, спеціально розроблена для наукових установ. Даний ресурс сьогодні становить тексти навчальних матеріалів з багатьох дисциплін і включає понад 8 500 повнотекстових періодичних видань включно з 7 300 рецензованими журналами. Окрім повнотекстових версій, подає анотований покажчик до більш ніж 12 500 журналів і у загальній кількості до значного числа публікацій, охоплюючи монографії, звіти, матеріали конференцій та ін. У цілому, це велика колекція критично важливої інформації з багатьох галузей наукової діяльності.

Містить PDF-файли за період з 1887 р. по сьогодні, для більшості з яких підтримується режим пошуку. Для більш ніж 1 400 журналів забезпечується пошук цитованих джерел.

search.ebscohost.com


Energy & Power Source ― база даних, що містить повну інформацію з більш як 1 000 публікацій, включаючи журнали, монографії, періодичні та галузеві видання, безпосередньо пов’язані з діяльністю енергетичної індустрії. Вміщує тисячі найважливіших галузевих та маркетингових звітів. Інформаційне наповнення також охоплює десятки тисяч додаткових технічних статей з результатами випробувань і кращими практичними прикладами, відібраними з безлічі галузевих і промислових видань. База розроблена для фахівців у галузі енергетики та науковців і сьогодні є найкращою збіркою інформації, пов’язаної з питаннями виробництва енергії та електричної потужності.

search.ebscohost.com


Institute of Physics Publishing ― електронна база даних видавництва IOP Publishing, що видає понад 60 журналів, які охоплюють широкий спектр галузей: прикладної фізики, астрономії та астрофізики, атомної, молекулярної та оптичної фізики, хімії, обчислювальних наук, конденсованих середовищ, освіти, техніки, навколишнього середовища, високих енергій та ядерної фізики, матеріалознавства, математики, вимірювання, медичних і біологічних наук, фізики плазми.

http://iopscience.iop.org/


Cambridge University Press ― електронний архів відомого британського Видавництва Кембриджського університету. Надає у користування більш як 200 найменувань електронних версій наукових журналів цього видавництва. База даних охоплює різні галузі знань. У вільному доступі ― зміст журналів, бібліографічні описи статей з рефератами. У передплаченому доступі система проводить пошук і видає бібліографічні результати за журнальними статями та книгами видавництва, проте доступ до повних текстів можливий виключно для журнальних публікацій.

http://www.cambridge.org/core

Список періодичних видань (включених у ліцензію доступу) https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals


Royal Society Publishing ― колекція періодичних рецензованих видань Лондонського королівського товариства. Зараз триває унікальний доступ до найповнішого вмісту бази (Proceedings A та  Proceedings B). Глибина доступу до повних текстів від 1665 р. і по сьогоднішній день.

http://royalsocietypublishing.org/search/