Перелік платних послуг, які надаються в ЛННБ України ім. В. Стефаника, і тарифи на них станом на 18.03.2024 р.


 

  1. Оформлення реєстраційно-облікових документів читача*.

1.1. Реєстрація читача, виготовлення і видача нового читацького квитка або його дубліката на пункті запису користувачів Бібліотеки — 150 грн.

1.2. Оформлення читацького квитка шляхом реєстрації на сайті Бібліотеки:

 для осіб, які перебувають на території України — 150 грн;

 для іноземців та осіб, які перебувають за межами України — 5 євро (EUR); 6 доларів (USD); 20 злотих (PLN).

  1. Надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок за запитом користувача*.

2.1. Надання письмових тематичних довідок (містить перелік документів відповідно до тематичного запиту) — 30 грн (одне видання) .

2.2. Надання письмових адресно-бібліографічних довідок — 20 грн (одне видання) .

2.3. Надання письмових фактографічних довідок — 30 грн (одна довідка) .

2.4. Визначення індексів УДК  та авторського знака для наукових робіт та видань за тематичним запитом читача*:

— стаціонарно — 80 грн (один документ);

— у віддаленому режимі — 100 грн (один документ) .

2.5. Надання письмових архівних довідок на тематичні, персональні запити користувачів — Ціна договірна.

2.6. Надання довідок та консультацій з питань збереження і реставрації рідкісних і цінних документів* — Ціна договірна.

  1. Проведення екскурсій у бібліотеці:

— оглядова екскурсія у приміщенні Бібліотеки на вул. Стефаника, 2 та виставкових залах на вул. Бібліотечна, 2 (тривалість до 45 хв) — 53 грн 50 коп. з особи (максимальна група — 15 осіб; мінімальна вартість екскурсії — 214 грн);

— тематична екскурсія у виставкових залах (вул. Стефаника, 2, вул. Бібліотечна, 2) з оглядом рідкісних і цінних документів (тривалість до 45 хв) — 107 грн з особи (максимальна група — 15 осіб; мінімальна вартість екскурсії — 428 грн).

  1. Проведення конференцій, семінарів, презентацій, організація виставок — Ціна договірна.

  1. Користування рідкісними, цінними довідниками, книгами*.

5.1. Виготовлення ксерокопії (друк на папері) документів із основних бібліотечних фондів, які вийшли друком після 1950  р., і надання у користування читачам*:

— формату А4 — 3 грн (сторінка);

— формату А3 — 5 грн (сторінка);

— програми заходів, запрошення — 5 грн  (од.зб.).

5.2. Виготовлення електронного контенту (сканування або фотографування) документів із бібліотечних фондів, які вийшли друком після 1980  року, та надання у користування читачам цифрової копії рідкісних, цінних документів*:

— книги, періодика — 10 грн (сторінка);

— атласи — 20 грн (аркуш карти).

5.3. Виготовлення електронного контенту (сканування або фотографування) та надання у користування читачам цифрової копії рідкісних, цінних документів*.

5.3.1. Книги, періодика, ноти 1801–1980 рр. видання:

— 1801–1830 років видання — 70 грн (сторінка);

— 1831-1900 років видання — 50 грн (сторінка);

— 1901-1939 років видання — 30 грн (сторінка);

— 1940-1960 років видання — 20 грн (сторінка);

— 1961-1980 років видання — 15 грн (сторінка).

5.3.2.  Рукописні документи 80 грн (сторінка).

5.3.3.  Карти, атласи  90 грн (аркуш карти).

5.3.4.  Документи, створені після 1800 р., з фонду бібліотечних мистецьких ресурсів: живопис, графіка, ужиткове мистецтво, скульптура, нумізматика, плакати, медальєрика, філателія, фотодокументи:

з роздільною здатністю 72 dpi — 120 грн (од. зб.);

з роздільною здатністю 400 dpi — 140 грн (од. зб.).

5.3.5.  Листівки, репродукції: 

з роздільною здатністю 72 dpi — 70 грн (од. зб.);

з роздільною здатністю 400 dpi — 90 грн.

5.3.6. Програми заходів, запрошення:

з роздільною здатністю 72 dpi — 40 грн (од. зб.);

з роздільною здатністю 400 dpi — 50 грн (од. зб.).

5.3.7. Документи XVI–XVIII ст.:

— книги, рукописні документи, ноти — 130 грн (сторінка);

— карти, атласи — 150 грн (сторінка);

—  живопис, скульптура, графіка, нумізматика, медальєрика:

 з роздільною здатністю 72 dpi — 150 грн (од.зб.);

з роздільною здатністю 400 dpi — 170 грн (од.зб.).

5.3.8. Надання у користування читачам цифрових копій рідкісних, цінних документів через «Електронну доставку документів»*  вартість визначається через множення чинної вартості послуги на коефіцієнт 1,8.  Вартість мінімального замовлення 100 грн.

  1. Надання права фото-, кіно-, відеозйомки внутрішнього інтер’єру приміщень Бібліотеки  ціна договірна.

* Послуги, що звільняються від податку на додану вартість згідно з пунктом 197.1 статті 197 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами).

Перелік розроблено на підставі Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» № 32/95-ВР від 27. 01. 1995 р. зі змінами та доповненнями; Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 р.; Закону України «Про інформацію» № 2657-XII від 02 жовтня 1992 р.; Постанови Кабінету Міністрів України № 1183 від 02 грудня 2020 року «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою»; Постанови Кабінету Міністрів України № 1180 від 28 липня 2003 року «Перелік платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»; Постанови Кабінету Міністрів України № 639 від 07 травня 1998 р. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»; Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями та інших нормативно-правових актів.

Цифрові копії створюються на документи, які відображені в електронному та імідж-каталозі книгозбірні і зберігаються в діючому фонді Бібліотеки. Відповідно до Ст.22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 2811-IX від 01.12.2022 р. замовлення приймаються   на копіювання і доставку окремих опублікованих статей, окремих розділів друкованих документів, невеликих за обсягом творів. Отримані копії видань дозволяється використати тільки для особистих наукових і освітніх цілей та забороняється тиражувати отримані копії, відтворювати їх у будь-якій формі, крім законодавчо дозволеної (однократна роздруківка електронного файлу), передавати на будь-якій основі отримані копії іншим особам або організаціям.

Відповідальність за використання отриманих від Бібліотеки електронного або паперового контенту документів відповідно до чинного законодавства, користувач бере повністю на себе.

Адміністрація Бібліотеки має право змінювати ціни на послуги  у зв’язку  зі змінами законодавства України, з урахуванням росту індексу інфляції та збільшення собівартості платних послуг.