Українська English

Випуск 10(28)'2020

Титул

Зміст


Козак Сергій. Часопис «Українські вісті» як джерело до вивчення особливостей функціонування журналу «Нові дні» (Канада, 1950—1997) 

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 3—13


Наконечна Зоряна. Особливості функціонування «першої часописі в Золочеві» «Золочівське Слово» (1918—1919)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 14—22


Романюк Мирослав. До теки пресознавства: «Газети України 1816—1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. Вернадського»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 23—30


Скібан Олена. «Книжкова Тека» у фокусі дослідження галузевої преси періоду незалежності України

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 30—42


Блавацький Сергій. Картографічна пропаганда в українській іншомовній пресі в Європі (1900―1920-ті рр.)  

ISSN 2524-0331

Збірник нпраць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 43—63


Бліхарський Роман. «Правда та її тінь»: антимодерністська риторика на сторінках галицьких релігійних часописів другої пол. XIX — поч. XX ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 63—86


Брайлян Надія. Українські студентські часописи міжвоєнного періоду у Чехословацькій Республіці як джерело до мартирологу української еміграції  

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 87—109


Кобрин Наталія. Українська періодика Галичини про музичну діяльність Остапа Нижанківського у 80-х рр. ХІХ ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С.110—125


Комариця Мар’яна. Міст понад Збручем: Велика Злука у пресі Української Народної Республіки

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 126—146


Кулеша Надія. «Ukrainische Korrespondenz» (Відень, 1917—1918)  про Українську революцію: джерела інформації і специфіка контенту

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С.146—164


Середа Оксана. Виставкова діяльність Гуртка діячів українського мистецтва у дзеркалі української преси 1920 -х рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 165—179


Бідзіля Юрій. Закарпатська періодика середини та другої половини ХХ ст. як процес поглиблення радянізації мас-медійного простору краю

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 180—199


Галаджун Зоряна. Преса України мовами національних меншин

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 199—209


Дацишин Христина. Усне мовлення в науковій концепції професора Олександри Сербенської

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 209—221


Зіненко Олександра. Репрезентація дитинства в українських Інтернет-ЗМІ  

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 221—230


Кіца Мар’яна. Особливості використання соціальних мереж як джерела інформації в Інтернет-ЗМІ

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 230—242


Литвин Оксана, Голубінка Надія. Риторичні фігури в публіцистичному стилі

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С.242—252


Мазур Олександр. Архівні фонограми на музичному радіо як вид сервісних аудійних документів

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 252—264


Огар Емілія. Українська книжкова журналістика: інституційні передумови функціонування

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 264—278


Стахів Марія. Інтерактивні електронні навчальні видання в Україні: проблеми типології

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 278—288


Стєкольщикова Валентина. Специфіка та концептуалізація соціальнопсихологічного підґрунтя ефективної градації тематичного розмаїття журналістського розслідування

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 288—299


Фінклер Юрій. Мас-медії в рамцях влади: знову про інституціоналізацію

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 300—313


Ґабор Василь. Авґустин Волошин: концепт «батька Карпатської України»  у західноукраїнській пресі 30-х рр. ХХ ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 314—329


Дроздовська Олеся. Артим Хомик (1878—1921): етапи життя і журналістської діяльності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 329—349


Катола Ольга. Публіцистика Івана Франка: крамольні думки на тлі сучасності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 350—361


Нестайко Маркіян. Світлини Левка Янушевича на сторінках українських часописів

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 362—375


Сніцарчук Лідія. Журналістська діяльність Олександра Ковалевського у 1910—1939 рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2020. Вип. 10(28). С. 375—391


 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)