English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-20

Стахів Марія, аспірантка кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Інтерактивні електронні навчальні видання в Україні: проблеми типології

Анотація:

Роз’яснено проблему функціонування термінів, що дозволяють ідентифікувати та класифікувати електронні навчальні видання. Визначено недоліки стандартів, якими послуговується українська видавнича сфера, зокрема ДСТУ 7157: 2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості». Проаналізовано основні терміни, які пропонуються українськими дослідниками га лузі. Виявлено застарілі терміни, що не здатні встигнути за розвитком нових
технологій у видавничій сфері і, як насліелектронне навчальне видання, е-підручник, електронне видання, електронний підручник, інтерактивний підручник, мультимедійний контент, стандарт.док, не завжди відповідають об’єктивній дійсності та вичерпно ідентифікують явища, що вже існують.

Ключові слова: електронне навчальне видання, е-підручник, електронне видання, електронний підручник, інтерактивний підручник, мультимедійний контент, стандарт.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Водолазька С. Сучасна видавнича галузь східноєвропейського регіону: інноваційні детермінанти та актуальні трансформації: дис. … д-ра наук із соц. комунікацій. Київ, 2016. С. 202—204.
2. Дніпренко Н. Електронне видання як об’єкт стандартизації: основні етапи та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури. Харків, 2017. Вип. 51. С. 93—102.
3. ДСТУ 3017:2015. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Київ, 2016. 38 с.
4. ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. URL: https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_7157_2010.pdf.
5. Женченко М. Технології макетування і верстання інтерактивних електронних видань // Обрії друкарства. 2020. № 1(8). С. 62—75.
6. Женченко М. Типологічна класифікація електронних видань як науково-практична проблема // Вісник Книжкової палати. 2016. № 8. С. 17—20.
7. МОН розпочало експеримент з використання електронних підручників у школах. URL: https://nus.org.ua/news/mon-rozpochalo-ksperyment-zvykorystannya-elektronnyh-pidruchnykiv-u-shkolah/.
8. Національна освітня електронна платформа. URL: https://imzo.gov.ua/natsionalna-osvitnya-elektronna-platforma/.
9. Національний проект «Відкритий світ» // Комп’ютер у школі та сім’ї. 2011. № 7. С. 53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_7_18.
10. Новосад: За чотири місяці ми виконали 70% з того, що пообіцяли. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/interview/636506.html.
11. Огар Е. Типологічні особливості українських цифрових медіа для дітей та підлітків // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2015. Вип. 5(23). С. 241—251.
12. Фіголь Н. Електронні видання України // Обрії друкарства. 2018. № 1(6). С. 224—254.
13. Фіголь Н. Необхідність сертифікації електронних навчальних видань //Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве. 2018. С. 183—189.
14. Фіголь Н. Поняття та складники електронного навчального дискурсу //Обрії друкарства. 2019. № 1(7). С. 175—191.
15. Фіголь Н. Проблематика електронного навчального дискурсу //Соціальні комунікації: теорія і практика. 2017. С. 129—134.