English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-6

Бліхарський Роман, молодший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

«Правда та її тінь»: антимодерністська риторика на сторінках галицьких релігійних часописів другої пол. XIX — поч. XX ст.

Анотація:

Окреслено головні пункти історії формування концепції теорії модернізації, зокрема, розглянуто підходи німецького вченого Макса Вебера щодо визначення основних аспектів процесу модернізації західного суспільства. Висвітлено критичну позицію авторів релігійних часописів «Рускій Сіонъ», «Душпастыръ», «Нива» щодо тенденції модернізації у світській та релігійній сфері. Охарактеризовано підґрунтя, об’єкт та специфіку їхньої критики.

Ключові слова: релігійна преса, модернізація, цивілізація, секуляризація, християнство, католицизм, Церковний документ, релігійний модернізм.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бартошевскій І. Церковъ яко підстава цивілізації і поступу // Душпастыръ. 1888. Т. 2. Ч. 22. С. 696—702; Ч. 23. С. 731—735; 1889. Т. 3. Ч. 1. С. 26—28; Ч. 4. С. 103—106; Ч. 8. С. 220—223; Ч. 9. С. 250—252; Ч. 10. С. 264—269; Ч. 11. С. 292—298; Ч. 12. С. 328—330; Ч. 14. С. 383—385; Ч. 15. С. 421—424; Ч. 18. С. 486—488.
2. Вебер М. Избранные произведения. Москва: Прогресс, 1990. 808 с. (Серия «Социологическая мысль Запада»).
3. Воляньский О. Про єресь модернїсму // Нива. 1908. Т. 5. Ч. 6. С. 161—171; Ч. 7. С. 193—199.
4. Галущиньский Т. Модернїзм — його ґенеза, засади та заключеня // Нива. 1911. Т. 8. Ч. 6. С. 161—168.
5. Головко В. В. Модернізації теорії // Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 2010. Т. 7. 728 с.
6. Ґорчинський. Модерність, а модернїзм // Нива. 1911. Т. 8. Ч. 10. С. 289—293; Ч. 11/12. С. 327—341.
7. Пюрко О. Церковъ и культура або цивилизація // Рускій Сіонъ. 1883. Т. 11. Ч. 13. С. 409—412; Ч. 14. С. 443—447; Ч. 15. С. 473—477; Ч. 16. С. 504—508; Ч. 17. С. 537—539; Ч. 18. С. 569—571; Ч. 19. С. 600— 602; Ч. 20. С. 632—636; Ч. 21. С. 663—666.
8. Христіяньство а великі вопросы теперhшности // Душпастыръ. 1887. Т. 1. Ч. 8. С. 159—161; Ч. 9. С. 193—196.
9. Ших І. Изъ Буковины. Чи правда, що нашъ 19-тый вѣкъ вѣде до антирелигійности и неморальности? // Рускій Сіонъ. 1878. Т. 8. Ч. 9. С. 276—280; Ч. 10. С. 310—315; Ч. 12. С. 377—380; Ч. 13. С. 400—406; Ч. 14. С. 452—453; Ч. 15. С. 478—482; Ч. 16. С. 504—511; Ч. 17. С. 538—543; Ч. 18. С. 579—581.
10. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1946. 490 p.
11. Kumar K. Modernization // Encyclopedia Britannica. 2016. URL: https://www.britannica.com/topic/modernization.
12. Pius PP. X. Motu Proprio — Sacrorum Antistitum: Quo Quaedam Statuuntur Leges ad Modernismi Periculum Propulsandum. 1910. URL: http://www.vatican.va/content/pius-x/la/motu_proprio/documents/hf_p-x_motuproprio_19100901_sacrorum-antistitum.html.
13. Pope BI. Pius IX. Quanta Cura: Condemning Current Errors. 1864. URL: https://www.papalencyclicals.net/pius09/p9quanta.htm.
14. Pope BI. Pius IX. The Syllabus Of Errors. 1864. URL: https://www.papalencyclicals. net/pius09/p9syll.htm.
15. Pope Pius X. Lamentabili Sane: Sylabus Condemning the Errors of the Modernists. 1907. URL: https://www.papalencyclicals.net/Pius10/p10lamen.
htm.
16. Pope Pius X. Pascendi Dominici Gregis: On the Doctrine of the Modernists. 1907. URL: https://www.papalencyclicals.net/pius10/p10pasce.htm.
17. Sung Ho Kim. Max Weber // Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2007. Aug 24. URL: https://plato.stanford.edu/entries/weber/.
18. The Catholic encyclopedia: an international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the Catholic church. New York: The encyclopedia press, inc., 1913. Vol. X. 800 p.
19. Weber M. The Methodology of the Social Sciences. Illinois: The Free Press of Glencoe, 1949. 188 p.