English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-8

Кобрин Наталія, канд. іст. наук, викладач Львівської середньої спеціалізованої музичної школи ім. С. Крушельницької.

Мова статті — українська.

Українська періодика Галичини про музичну діяльність Остапа Нижанківського у 80-х рр. ХІХ ст.

Анотація:

Досліджено ранній етап діяльності українського композитора, диригента і музично-громадського діяча другої половини ХІХ— початку ХХ ст. О.Нижанківського у висвітленні тогочасної україномовної преси Галичини. Рання творчість О.Нижанківського співпала з періодом активного розгортання музично-просвітницької праці національних товариств. Він одразу ж прославився як блискучий диригент, талановитий композитор, твори якого стали дуже популярними в українському соціумі, та видавець і пропагатор національної музичної творчості. У центрі уваги статті — публікації музичного змісту (рецензії на концерти, дописи, статті, бібліографічні огляди тощо) на шпальтах газети «Діло» і часопису «Зоря» впродовж 80-х рр. ХІХ ст., автори яких уважно стежили за здобутками молодого композитора у сфері музичної культури. Систематизовано і проаналізовано інформацію про його співпрацю з «Академічним Братством», ремісничим товариством «Зоря», музично-видавничу діяльність, виконання музичних творів.

Ключові слова: Остап Нижанківський, українська періодична преса, музичне мистецтво, музична критика, концерти.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Каппелер А. Національний рух у Росії та Галичині: спроба порівняння // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Київ: Наукова думка, 1992. Вип. 1. С. 104–119.
2. Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ—ХХ століття: навч. посіб. Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. 424 с.
3. Колодій Я. Остап Нижанківський. Львів, 1994. 64 с.
4. Людкевич С. Остап Нижанківський і наша суспільність // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи: у 2 т. / упоряд. З. Штундер. Львів, 1999. Т. 1. С. 296–299.
5. Осадця О., Соловій Л. Нотографічний покажчик творів Остапа Нижанківського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 1994. Т. 226: Праці музикознавчої комісії. С. 477–494.
6. Совʼяк Р. Остап Нижанківський: нарис про життя і творчість. Дрогобич: Відродження, 1994. 88 с.
7. Студинський К. Остап Нижанківський у моїх спогадах. Львів, 1937. 16 с.
8. Blazejowskyi D. Historical Sematism of the archeparchy of Lviv (1832—1944). Kyiv, 2004. Vol. 2. 570 p.