English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-15

Зіненко Олександра, аспірантка кафедри ПР та журналістики  Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Репрезентація дитинства в українських Інтернет-ЗМІ

Анотація:

Сьогодні інтернет-ресурси відіграють провідну роль серед новинних каналів. Тому для дослідження були обрані журналістські матеріали з трьох провідних інтернет-ЗМІ України за 2019 рік — «Українська Правда», «ТСН» та «24 канал». Проведено детальний контент-аналіз статей на теми дитинства та дітей як представників уразливої соціальної групи, потребуючої спеціаль них методик висвітлення у медіа. Запропоновано тематичну класифікацію матеріалів, простежено тенденції зображення дітей в ЗМІ на основі проведеного статистичного дослідження матеріалів. Проведено аналіз створення образу дитинства відповідно до стандартів журналістської роботи та дано загальну оцінку розроблення теми та способів її висвітлення. Створені передумови для подальшого дослідження теми дитинства у засобах масової інформації.

Ключові слова: діти, образ дитинства, інтернет-ЗМІ, контентаналіз, журналістика.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Діти в медіа: як висвітлювати і дотримуватися правил: спеціальний звіт. Київ: ГО «Телекритика», 2016. 48 с.
2. Етичний кодекс українського журналіста / Незалежна медіа-профспілка України. URL: http://nmpu.org.ua/kodeks/.
3. Звіт з моніторингу дотримання професійних стандартів в онлайн-медіа. 4-та хвиля моніторингу у 2019 році / Інститут масової інформації. URL: https://imi.org.ua/monitorings/zvit-z-monitoryngu-dotrymannyaprofesijnyh-standartiv-v-onlajn-media-4-ta-hvylya-monitoryngu-u-2019-i30354.
4. Медіа та права дитини: посіб. для журналістів, розроблений самими журналістами. Київ, 2009. 64 с.
5. Медіакомунікації та соціальні проблеми: зб. навч.-метод. матеріалів та наук. ст.: у 3 част. / упоряд. та ред. К. С. Шендеровський. Київ: ЕТНА, 2012. Част. 1. 288 с.
6. Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів: монографія / за ред.: Л. А. Найдьонової, Н. І. Череповської. Київ: Міленіум, 2014. 348 с.
7. Михайлова О. Соціальна проблематика в телевізійних новинах: огляд теоретичних набутків // Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2016. Вип. 15. С. 189—195.
8. Опитування USAID-INTERNEWS «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 р.» / Проект У-Медіа. URL: https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view.
9. Права людини та мас-медіа в Україні: зб. конспектів лекцій / за ред.: Виртосу І., Шендеровського К. Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. 260 с.
10. Топ 100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики за грудень 2019 року / Ukrainian Internet Association. URL: https://inau.ua/news/t op- 100 -no vyn nyh- s ay t iv -susp i l n o-p ol it yc hn oyi -t ema t yky -z agruden-2019.