English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-27

Сніцарчук Лідія, д-р наук із соц. комунікацій, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, директор Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБУ ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Журналістська діяльність Олександра Ковалевського у 1910—1939 рр.

Анотація:

Охарактеризовано специфіку творчої праці журналіста, громадсько-політичного діяча, кооператора О. Ковалевського (1890—1940?). За архівними документами, зокрема листуванням з В. Королівим-Старим, М. Єреміївим, В. Піснячевським, А. Ніковським, з’ясовано конкретику співпраці редактора і журналіста з низкою періодичних видань, зокрема часописами «Воля», «Українська Трибуна», «Українська Нива», «Діло», «Волинське Слово». Звернено
увагу на актуальність для сьогодення суджень О. Ковалевського про журналістику загалом, про її роль і завдання, а також про особливості функціонування регіональної преси, визначено його погляди на зміст періодичних видань, на формат дискусій у пресі, на специфіку висвітлення ключових питань тогочасся.

Ключові слова: Олександр Ковалевський, журналістика, редактор, публіцист, українська преса.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Богуславський О. До питання про роль політичної еліти в житті нації (на матеріалах українського еміграційного тижневика «Воля» (1919—
1921) // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. 2013. Вип. 38. С. 4—10.
2. Давидюк Р. З поляками за Україну: наддніпрянська еміграція в суспільно-політичному житті міжвоєнної Волині. Рівне, 2014. С. 59—75.
3. Давидюк Р. Українська політична еміграція Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства. Львів-Рівне, 2016. 704 с.
4. Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. Львів, 2016. С. 555—564.
5. Лотоцький О. Сторінки минулого. Варшава, 1933. Част. друга. 494 с.
6. Сніцарчук Л. «Організація дійсної і доцільної пропаганди за кордоном»: Міністерство преси й пропаганди УНР у 1921 р. // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. 2015. Вип. 40. С. 144—155.
7. Українська Загальна Енцикльопедія: Книга Знання: в 3 т. Львів; Станіславів; Коломия: Рідна школа, [1935]. Т. 2: З—Р. С. 294.