Українська English

Випуск 8(26)'2018

Титул

Зміст


Blavatskyy S. The Ukrainian German-language press in the Weimar Republic

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 3-41 

 


Ґабор В. Перші періодичні видання українських панфутуристів (1922—1924 рр.): візуальні особливості, мистецьке та ідеологічне спрямування

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 42-57 

 


Кульчицький М. Газета "Метеор" у контексті молодіжних нелегальних часописів українського визвольного руху 20-х рр. ХХ ст. у Галичині

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 57-65

 


Пелипець М. Київський журнал "Селянський Кредит" (1925—1926 рр.): "без зайвої балаканини про різні сторінні матерії"

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 65-74

 


Брайлян Н. Українські таборові часописи у Чехословацькій Республіці як джерело до мартирологу інтернованих українців (1919—1923 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 75-98

 


Комариця М. Листопадовий дискурс у галицькій міжвоєнній пресі

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 99-118

 


Кулеша Н. Журнал "Die Ukraine" (Берлін, 1918—1926 рр.): українське питання у дискурсі німецьких прихильників України

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 118-149

 


Бліхарський Р. "Вдивляючись у океан": концептуальні засади праці "Нарис історії старинної фільософії" о. Миколи Конрада

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 150-162

 


Вакульчук О. Розвиток пресознавчих досліджень у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 162-170

 


Гайдур Н. Діахронний аналіз функціональної системи засобів масової інформації

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 170-179

 


Кривка Е. Функціональні характеристики авторських намірів у публіцистичному тексті

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 179-189

 


Кріслата О. Гібридна війна та її інформаційна складова

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 190-199

 


Литвин О., Голубінка Н. Часопис "Рідна Мова" та його роль у збереженні етнонаціональної ідентичності українців у Польщі

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 199-207

 


Огар Е. Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26).С. 207-217

 


Павлюк І. Українська письменницька публіцистика після Другої світової війни

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 217-232

 


Ріпей М. Лексеми "знаходитися" і "носити" в газетних матеріалах

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26).С. 232-241

 


Рудий Г. Київська газетна періодика 1960-х рр. як фактор дослідження розвитку культури і пам’яткоохоронної сфери в УРСР

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 242-260

 


Терещук О. Особливості розвитку реклами у газеті "Свобода" на зламі століть (1893―1923 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 260-271

 


Тимошик М. Місія, кредо та етика українського журналіста на чужині: уроки для сучасних національних ЗМІ (За матеріалами діаспорної преси післявоєнного періоду)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26).С. 271-285

 


Фінклер Ю. Українські реформи та медійні міркування

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 285-295

 


Яценко А. Українське правописне питання на шпальтах американської "Свободи"

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 295-302

 


Дроздовська О. Малознані імена історії української журналістики: Зиновія Кравців (1910—1951)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 303-322

 


Drąg K. Próba samokrytycznego kształtowania profesji dziennikarskiej w twórczości Gabrieli Zapolskiej

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 323-338


Катола О. Микола Василенко (1866—1935) — вчений, державник, публіцист

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 339-346

 


Михалюк М. Роман Купчинський як автор та об’єкт сатири на сторінках сатирично-гумористичного журналу "Зиз" (1924—1933 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 346-356

 


Наконечна З. Редакторський і публіцистичний доробок Івана Зубенка в українській та закордонній україномовній пресі (20—30-ті рр. хх ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 356-364

 


Середа О."Танець душі": публіцистика Марії Пастернак

ISSN 2524-0331

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2018. Вип. 8(26). С. 364-380


 

 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)