Українська English

Яценко Андрій, канд. філол. наук, доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Мова видання — українська.

Українське правописне питання на шпальтах американської “Свободи”

Анотація:

Проаналізовано особливості правописної дискусії щодо нової ре дакції «Українського правопису». Закцентовано увагу на ролі спільного сучасного українського правописного кодексу для України і для діаспори як ознаки національної єдності.

Ключові слова: «Український правопис», газета «Свобода», українські мас-медіа, правописна комісія, правописне питання, українська діаспора.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

  1. Журнал «Критика» перейшов на правопис, відкинений владою // Свобода. 2002. № 21. 24 трав. С. 18.
  2. Пономарів О. Правопис: хто проти? // Свобода. 2001. № 17. 27 квіт. С. 21.
  3. Пробують спотворити ролю діяспори // Свобода. 2001. № 9. 2 берез. С. 16.
  4. Проект правопису 2018 року. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 03.12.2018).
  5. Учімося, бо маємо в кого // Свобода. 2007. № 11. 16 берез. С. 20.
  6. Часто П. Доля Правопису вирішиться в лютому // Свобода. 2001. № 3. 19 січ. С. 14.
  7. Часто П. Мова і політика // Свобода. 2000. № 47. 24 листоп. С. 14.
  8. Часто П. Правопис чи лівопис? // Свобода. 2003. № 49. 5 груд. С. 16.
  9. Часто П. Те незабутнє обговорення в НТШ… // Свобода. 2008. № 44. 31 жовт. С. 14.