English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-13

Галаджун Зоряна, канд. наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики т а засобів масової комунікації Національного університету «Львівська політехніка».

Мова статті — українська.

Преса України мовами національних меншин

Анотація:

Проаналізовано стан виконання Україною зобов’язань за Європейською Хартією регіональних мов або мов меншин у контексті друкованих періодичних видань мовами національних меншин.

Ключові слова: преса, мова національних меншин, друковані періодичні видання мовами меншин, мовна політика.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014.
2. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19.
3. Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-15.
4. Розподіл населення за національністю та рідною мовою. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul1/select_5/?botton=cens_db&box=5.1W&k_t=00&p=125&rz=1_1&rz_b=2_1%20%20%20%20%20&n_page=6.
5. Савойська С. В. Роль і значення мовно-комунікативної політики та політичної культури у розвитку українського полікультурного суспільства // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/13830/1/Savoyskaya.pdf.
6. Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ в 2017 році. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=85717.
7. Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ станом на 1 півріччя 2016. URL:http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=130170&cat_id=85717.
8. Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ у 1 півріччі 2018 року. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=147388&cat_id=85717.
9. Статистичні дані про випуск друкованих ЗМІ у 1 півріччі 2019 року.URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=157433&cat_id=85717.
10. Третя періодична доповідь України про виконання Європеської Хартії регіональних мов або мов меншин. URL: https://rm.coe.int/16806f0f09.