English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-9

Комариця Мар’яна, д-р філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської націо нальної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Міст понад Збручем: Велика Злука у пресі Української Народної Республіки

У статті здійснено аналіз пресових публікацій, що висвітлювали процес реалізації ідеї соборності та його теоретичне обґрунтування у часописах 1918—1919 рр. в УНР та Українській Державі. Об’єктом дослідження є газетні матеріали таких пресових видань, як «Нова Рада» (Київ, 1917—1919), «Відродження» (Київ, 1918), «Вістник Украінськоі Народньоі Республіки» (Київ, Вінниця, Кам’янець-Подільський, 1918—1919), «Республіканські Вісти» (Вінниця, 1918—1919) та ін. Аналіз публікацій про соборність засвідчує наявність широкого спектру факторів, які впливали на Акт Злуки 22 січня 1919 р. — історичного, ментального,  ідеологічного, політичного й інформаційного. Окреслено непослідовність політики діячів Української Центральної Ради, пропагування ідеї федерації (de facto опозиційної до ідеї соборності), проведено компаративні паралелі щодо розуміння процесу об’єднання у середовищі галицьких і наддніпрянських українців.

Ключові слова: соборність, Акт Злуки, федерація, УНР, ЗУНР, українська преса 1918—1919 рр.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. А. Б. Самостійність Украіни як морально-правний проблєм // Вістник Украінськоі Народньоі Республіки. 1919. Ч. 6. 12 лют. С. 3.
2. Бойко О. Гетьман та єдність українських земель: рік 1918-й. 2019. квітень 2. URL: http://incognita.day.kiev.ua/getman-ta-yednist-ukrayinskix-zemel-rik-1918-j.html.
3. Большовики й Україна // Остріжська Народня Газета. 1918. Ч. 1. 29 груд. С. 3.
4. Войнаровський А. Не з того кінця // Відродження. 1918. Ч. 189. 20 листоп. С. 2.
5. Галицькі справи // Вістник Української Народньої Республіки. 1919. Ч. 13. 9 лип. С. 2.
6. Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки): монографія. Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 468 c.
7. Діждались свого свята // Козацька Думка. Бердичів, 1917. Ч. 2. 19 листоп. С. 2.
8. До боротьби // Республіканські Вісти. Харків, 1918. Ч. 8. 18 груд. С. 2—3.
9. До галицько-придніпрянських відносин // Вістник Украінськоі Народньоі Республіки. 1919. Ч. 16. 15 лип. С. 1.
10. До єднання // Нова Рада. 1918. Ч. 244. 28 груд. С. 1.
11. До козаків і селян. Чого ідуть до нас Украінські Січові Стрільці? // Вістник Украінськоі Народньоі Республіки. 1919. Ч. 5. 10 лют. С. 4.
12. До проблєми: М. Драгоманов і сучасність // Мета. 1936. Ч. 5. 9 лют. С. 4.
13. Единый фронт // Кіевский Коммунист. 1919. № 19. 14 февр. С. 1.
14. Євшан М. Українські кордони // Народ. 1919. Ч. 14. 3 мая. С. 1—2.
15. Завальнюк О. Українська преса про передумови і прийняття акта Злуки між УНР і ЗУНР // 100-річчя Злуки УНР та ЗУНР: зб. матеріалів наукового круглого столу. Кам’янець-Подільський, 2019. 42 с.
16. Знущання поляків над украінцями в Галичині // Вістник Украінськоі Народньоі Республіки. 1919. Ч. 17. 16 лип. С. 1.
17. К. М. Об’єднання Украіни // Республіканські Вісти. Вінниця, 1919. Ч. 41. 23 січ. C. 1.
18. Кам’янець на Поділлю, 1-го лютого 1919 року. Большовики й украінці // Життя Поділля. 1919. Ч. 23. 1 лют. С. 2.
19. Киів, 2 червня 1918 року // Відродження. 1918. Ч. 53. С. 1—2.
20. Киів, 9-го жовтня 1918 року // Відродження. 1918. Ч. 155. С. 1—2.
21. Киів, 11 жовтня 1918 року // Відродження. 1918. Ч. 157. С. 1—2.
22. Киів, 12 жовтня 1918 року // Відродження. 1918. Ч. 158. С. 1—2.
23. Киів, 16 жовтня 1918 року // Відродження. 1918. Ч. 160. С. 1—2.
24. Киів, 26 жовтня 1918 р. // Відродження. 1918. Ч. 169. С. 2.
25. Кушнір М. Галичина й Холмщина та Берестейська умова // Нова Рада. 1918. Ч. 148. 24 серп. С. 1.
26. Мамчур Д. Самостійність чи федерація // Селянська Думка. Бердичів, 1919. Ч. 29. 29 верес. С. 1—2.
27. О. Х-к. Становище в Галичині // Відродження. 1918. Ч. 220. 27 груд. С. 3.
28. Об’єднання // Вістник Украінськоі Народньоі Республіки. 1919. Ч. 19. 18 лип. С. 2.
29. [Плевако М.]. Галичина, Холмщина і ми // Відродження. 1918. Ч. 119. 23 серп. С. 1—2. Підп.: М. Похмурий.
30. Т. Галицькі українці // Козацька Думка. Бердичів. 1917. Ч. 4. 1 груд. С. 3.
31. Хомик А. Злука українських земель // Відродження. 1918. Ч. 221. 28 груд. С. 1.