English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-18

Мазур Олександр, аспірант кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Мова статті — українська.

Архівні фонограми на музичному радіо як вид сервісних аудійних документів

Анотація:

Висвітлено проблему архівних фонограм на музичному радіо як особливого виду сервісних (службових) аудійних документів зі специфічними ознаками — видах звуконосіїв, особливостях зафіксованого звукового контенту та специфіці сервісних функцій. Архівні радіофонограми визначено в якості особливого кластера комунікаційного простору. Виявлено історичні особливості, сутність і призначення фонодокументів даного типу, також сформульовано основні закономірності формування та принципи класифікації.

Ключові слова: архів, аудіодокументи, музика, радіо, сервіс, фонограма.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Брюстер Б., Броутон Ф. История диджеев / [пер. с англ. М. Леоновича]. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2007. 671, [1] с.
2. Горохов С. Н., Лобанов Е. М. Современные технологии хранения электронных документов // Вестник архивиста. 2014. № 1. С. 193—200.
3. Синеокий О. В. Фонодокумент в мировом коммуникационном пространстве: эволюция, современное состояние, направления трансформаций: cпецвыпуск по материалам дис. … д-ра наук по соц. коммуникациях. Запорожье: Статус, 2017. 173 с.
4. Fleishman G. The Magazine: The Complete Archives. Publisher: Aperiodical LLC, 2015. 372 p.
5. Krandeva A. Events BNR System for Digital Event Archive of the Bulgarian National Radio // Yearbook of Bulgarian Information Consortium: Pro ceedings from 1st International Conference «Biblio-World: Technologies, Resources, Practices». Sofia: Technical University, 2013. Р. 62—67.
6. Stewart P. Essential radio skills: how to present a radio show (Methuen drama). London: A&C Black Publishers, 2006. 472 p.