English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-25

Катола Ольга, науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Публіцистика Івана Франка: крамольні думки на тлі сучасності

Анотація:

Досліджено маловідому публіцистику І. Франка, яка висвітлює комплекс проблем україноцентричної спрямованості, що, проскрибовані у період радянського тоталітаризму, значною мірою не вирішені й досі. Акцентовано найважливіше у цьому контексті: особливості формування національної самосвідомості українства кінця ХІХ — початку ХХ ст. як важливого чинника у вирішенні питань державної самостійності.

Ключові слова: Іван Франко, публіцистика, національний ідеал, державна самостійність, малоросійство та москвофільство, соціалдемократична ідеологія, історична памʼять, виклики сучасності.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Грицак Я. Дух, що тіло рве до бою (Спроба політичного портрета Івана Франка). Львів: Каменяр, 1990. 176 с.
2. Дорошенко В. Іван Франко. Львів: Громада, 1924. 32 с.
3. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. Київ, 1992. 123 с.
4. Кравців Б. Суспільно-політичні погляди Івана Франка і радянське франкознавство // Іван Франко про соціалізм і комунізм: рецензії і статті 1897—1906. Нью-Йорк: Пролог, 1966. С. 3—8.
5. Медвідь Ф. Ідеал національної самостійності в трактуванні Івана Франка // Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин: матеріали міжнар. наук. конф. Львів, 1998. С. 169—173.
6. Мельник Я. І остання часть дороги… Іван Франко: 1908—1916. Дрогобич: Коло, 2006. 439 с.
7. Нечиталюк М. Іван Франко та Михайло Грушевський про націо нальний ідеал // Михайло Грушевський та Західна Україна: доп. та повідомл. наук. конф. до 100-річчя діяльності М. Грушевського. Львів, 1995. С. 273—277.
8. Семків О. Іван Франко: немарксистські погляди. Львів, 1996. 110 с.
9. Синичич Г. Концепція політичної самостійності України у публіцистиці Івана Франка. URL: http://www.kameniar.franko.lviv.ua/faculty/jur/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Synychych.htm.
10. Франко З. Передмова // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів:
Каменяр, 2001. С. 4—20.
11. Франко І. Двоязичність і дволичність // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 263—277.
12. Франко І. До історії соціалістичного руху // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 400—423.
13. Франко І. З новим роком (1897) // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 356—368.
14. Франко І. Із історії робітницького руху в Австрії // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 348—355.
15. Франко І. Соціалізм і соціал-демократизм // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 370—399.
16. Франко І. Теперішня хвиля а русини // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 214—219.
17. Франко І. Ukraina irredenta // Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібр. тв. у 50 т. / упоряд.: З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів: Каменяр, 2001. С. 245—262.