English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-14

Дацишин Христина, канд. філол. наук, доцент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Мова статті — українська.

Усне мовлення в науковій концепції професора Олександри Сербенської

Анотація:

Проаналізовано концепцію усного мовлення, викладену в працях українського мовознавця Олександри Сербенської. Наголошуючи на первинності усного мовлення щодо писемного, О. Сербенська вивчає живе слово з погляду соціоекології, культури мови, комунікативістики, лінгвофілософії, досліджує джерела милозвучності української мови, феномен голосу, підкреслює важливість берегти і плекати автентичне українське живе слово як невід’ємну частину духу народу, його історії і культури.

Ключові слова: українська мова, усне мовлення, звук, голос, журналістика.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бабич Н. Науковий ідіостиль професора О. А. Сербенської // Олександра Сербенська / упоряд. В. Лизанчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 60—68. Серія «Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка».
2. Босак М. Мовознавців багато, Сербенська одна // Олександра Сербенська / упоряд. В. Лизанчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 14—16. Серія «Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка».
3. Височанський В. С. Вірна дочка України. Переднє слово // Олександра Сербенська / упоряд. В. Лизанчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 3—4. Серія «Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка».
4. Дацишин Х. Невтомний сіяч українського слова (Культура мови в науковій рецепції професора Олександри Сербенської) // Культура слова. 2018. № 89. С. 119—129.
5. Дацишин Х. Під проводом Господньої руки // Теле- та радіожурналістика. 2019. Вип. 18. С. 7—10.
6. Зелінська Н. Олександра Антонівна Сербенська: у невтомних пошуках нового // Олександра Сербенська / упоряд. В. Лизанчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 116—118. Серія «Заслужені професори Львівського національного університету імені Івана Франка».
7. Кандинский В. О духовном в искусстве. (Живопись) // Избранные труды по теории искусства. Москва: Гилея, 2001. Т. 1.
8. Кузнецова О. Пріоритети мовознавчих досліджень професора Олександри Сербенської // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Вип. 45. С. 308—315.
9. Пономарів О. Низький уклін вам, пані Лесю! // Теле- та радіо журналістика. 2009. Вип. 8. С. 327—329.
10. Сербенська О. Голос як важливий компонент мовленого слова // Телета радіожурналістика. 2019. Вип. 18. С. 305—320.
11. Сербенська О. Основні параметри милозвучності української мови //Теле- та радіожурналістика. 2016. Вип. 15. С. 258—266.
12. Сербенська О. Усне мовлення в системі гуманістичних цінностей // Україноцентризм наукового сумління: зб. наук. пр. на пошану професора Зеновія Терлака. С. 457—477.
13. Сербенська О. Феномен звукового мовлення // Культура усного мовлення. Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2003. С. 5—15.