English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-22

Фінклер Юрій, д-р філол. наук, професор кафедри журналістики Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Мова статті — українська.

Мас-медії в рамцях влади: знову про інституціоналізацію

Анотація:

Визначення інституту та інституціоналізації в різних науках відрізняються — зокрема, це стосується осмислення інституціоналізації мас-медій, діяльність яких суттєво залежить від влади. В Україні така залежність особливо відчувається протягом останніх декількох місяців. Стаття спрямована на вивчення існуючих визначень інститутів обох соціальних явищ. Запропоновано аналіз інституту порівняння та взаємопроникнення медій та влади як соціально-комунікаційної концепції. Поняття інституціоналізації мас-медій аналізується з огляду на змістову структурованість та особистісну свободу журналіста. Проаналізовано особливості де кількох спеціалізованих аспектів інституціоналізації медій в контексті існування різних видів та форм конкуренції та співпраці між  універсальними та спеціалізованими виданнями і журналістами. Проаналізовано різні підтипи журналістики та відповідних соціальних напрямів, ступінь взаємодії між професійними та комерційними вимірами журналістської сфери.

Ключові слова: автор, влада, журналіст, інституціоналізація, категорія, контент, мас-медії, професіоналізм, соціальний ефект, спеціалізація, універсальність.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бех Ю. В. Філософський модус загальної теорії управління: монографія / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 478 с.
2. Гриценко О. Нові форми демократії, політична комунікація й громадянське суспільство // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Вип. 46. С. 244—251.
3. Пастушенко О. В. Філософські аспекти понять інституціоналізації влади та права: постановка проблеми // Гілея: наук. вісник. 2018. Вип. 132. С. 268—272.
4. Фінклер Ю. Мас-медіа та влада: технологія взаємин: монографія / Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. Львів: Аз-Арт, 2003. 212 с.
5. Чорна К. П. Ліберальна ідея в державно-управлінській діяльності: виклики для України // Публічне управління та митне адміністрування. 2019. № 2(21). С. 20—25.
6. Cock T. E. Governing with the News // The News Media as a Political Institution. Chicago: University of Chicago Press, 1998. 473 p.
7. Furubotn E. G., Richter R. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics. Michigan: The University of Michigan Press, 1997.
311
8. Gobert J. J. Justice, Democracy and the Jury. Dartmouth Publishing Co Ltd, 2019. 300 р.
9. Kaminski M. Instytucje i organizacje. Warszawa, 1991.
10. Latour B. When things strike back: a possible contribution of ´science studiesª to the social sciences // British Journal of sociology. 2000. Vol. 51. N 1 (January/March). P. 107—123.
11. Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. Leiden. Sijthoff, 1935. 207 р.
12. The Commission on Freedom of the Press. A Free and Responsible Press: A General Report on Mass Communication, Newspapers, Radio, Motion Pictures, Magazines and Books. Chicago: The University of Chicago Press, 1947. 138 р.
13. Thomas T., Casebeer B., Kiser S. Warlords rising: Confronting violent non-state actors. Lanham, 2005. 264 p.