English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-2

Наконечна Зоряна, канд. наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науководослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Особливості функціонування «першої часописі в Золочеві» «Золочівське Слово» (1918—1919)

Анотація:

Досліджено історію створення та особливості функціонування газети «Золочівське Слово» (1918—1919), визначено тематику її публікацій, зафіксовано авторський колектив, опрацьовано довідкові джерела про це видання.

Ключові слова: газета «Золочівське Слово», публікація, редактор, тематика, автор.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Др. Ц-ский [Цегельський Л.]. Розвій української преси // Стрийський Вістник. 1918. Ч. 7.
2. Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865—1939 рр.): іст.-бібліогр. дослідж. Львів, 2001. 364 c.
3. Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2010. Т. 10. С. 681.
4. Місило Є. Бібліографія української преси в Польщі (1918—39) і Західньо-Українській Народній Республіці (1918—19). Едмонтон, 1991. С. 195.
5. Тернопільський Ю. Українська преса з перспективи 150-ліття. Джерсі-Ситі, 1974. С. 104.
6. Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. Львів, 1999. 398 с.