English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-21

Стєкольщикова Валентина, канд. наук із соц. комунікацій, завідувач кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Мова статті — українська.

Специфіка та концептуалізація соціально-психологічного підґрунтя ефективної градації тематичного розмаїття журналістського розслідування

Анотація:

Представлено розгалужене бачення тематичного вибору журналістського розслідування крізь призму «соціального замовлення» та «резонансного вибуху». Подано розгорнуту градацію актуальних ідейно-тематичних напрямів розслідувань у контексті єдності регіональних та всеукраїнських розслідувальних текстів різних видів видань. Доведено, що ряд різновидів тем, ідей та задумів мають свій набір дієвих складових, особливості структури, головних героїв, протагоніста та антагоніста, специфіку головного інтерв’ю, інструменти доказової бази, резонанс та аудиторію. Виокремлено тематичні різновиди інвестигейторних текстів, подано їх аналіз та проілюстровано влучними прикладами.

Ключові слова: журналістське розслідування, інвестигейторний текст, сторітелінг, експериментально-практична соціотріада, активізація читачів.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика. Київ: Арістей, 2008. 144 с.
2. Гончаров В. В., Домагалькая Н. Ю. Журналистское расследование — от замысла к воплощению. Бишкек, 2006. 146 с.
3. Долгина Е. С. Криминальная журналистика: теоретический аспект // Молодой ученый. 2015. № 7. С. 1111—1114.
4. Константинов А. Д. Журналистское расследование. История метода и современная практика. Санкт-Петербург: Издательский Дом «Нева»; Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 480 с.
5. Копчак Б. Журналістські розслідування в Україні // Український журнал. 2007. № 12. С. 49—52. URL: https://http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/126.
6. Пфайфер Б. Журналістське розслідування. Київ: ІМІ, 2000. С. 12.
7. Раду П. Следите за деньгами. Киев: Институт развития региональной прессы, 2010. 315 с.
8. Станько А. И. Журналистское расследование в СМИ. Ростов-на-Дону: Литфонд, 2004. 111 с.
9. Тертичный А. А. Расследовательская журналистика. Москва: Аспект Пресс, 2002. 384 с.
10. Шум Ю. Журналистское расследование: от теории к практике. Москва, 2002. 164 с.
11. Уллмен Дж. Журналистское расследование. Москва, 1998. 123 с.
12. Хоменко О. С., Бурмагін О. О., Іванова К. Б., Рибка Є. М., Томіленко С. А. Журналістське розслідування: навч. посіб. для початківців. Мелітополь, 2008. 182 с.
13. Hunter M. The Global Investigative Journalism Casebook. Paris, 2012. 255 р.
14. URL: http://nikcenter.org/inquests.