English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-26

Нестайко Маркіян, канд. іст. наук, т. в. о. завідувача відділу наукових досліджень спе ціальних видів документів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Світлини Левка Янушевича на сторінках українських часописів

Анотація:

Розглянуто діяльність відомого українського фотографа першої половини ХХ ст. — Левка Янушевича у сфері фотомистецтва. Систематизовано й охарактеризовано світлини митця на сторінках української та зарубіжної (для українських емігрантів) періодики ХХ століття, зокрема у періодичних виданнях «Діло», «Наші Дні», «Нова Хата» (усі — Львів), «Холмська Земля» (Краків), «Голос», «Український Вісник» (обидва — Берлін), «На Сліді» (Аугсбург).
Про аналізовано процес становлення творчої особистості Янушевича крізь призму громадської діяльності та співпрацю з відомими діячами. Виявлено вагомий внесок фотографа у збереження важливих фактів та загалом інформації про українську інтелігенцію.

Ключові слова: світлини, Левко Янушевич, український фотограф, українські часописи, фотографія.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Каторож Ярина. Особистий блог. URL: http://jarinakatorozh.blogspot. com/2014/06/1-1925.html?m=1.
2. Котлобулатова І. Ми пам’ятаємо. Українські фотографи Львова URL: https://www.google.com/amp/s/zaxid.net/mi_pamyatayemo_ukrayinski_fotografi_lvova_n1090832/amp.
3. Левко Янушевич: Каталог фотовиставки з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника до 130-річчя від дня народження. Львів: б.в., 2019. 23 с.
4. LIBRARIA: Архів української періодики онлайн. URL: https://libraria.ua/search/image/?Search=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&Page=5.
5. Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома світовими війнами. Прага, 1942. Ч.1. 373 с.
6. Сова А. «Дещо про заводових фотографів в Галичині» 1920—1940-х років, або невідомі нотатки Степана Гайдучка. URL: https://photo-lviv.in.ua/deshcho-pro-zavodovykh-fotohrafiv-v-halychyni-abo-nevidominotatky-stepana-hayduchka/.
7. Трачун А. Золотой век украинской фотографии. URL: http://primetour.ua/ru/company/articles/1.html.
8. Фотовиставка з нагоди 130-річчя Левка Янушевича. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/pro-biblioteku/knyzhkovi-vystavky/4/.