English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-10

Кулеша Надія, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

«Ukrainische Korrespondenz» (Відень, 1917—1918) про Українську революцію: джерела інформації і специфіка
контенту

Розглянуто комплекс матеріалів часопису «Ukrainische Korrespondenz», присвячених подіям Української революції 1917—1918 рр.; проаналізовано джерела надходження та визначено основні тематичні напрямні у висвітленні інформації; встановлено коло провідних авторів публікацій зазначеної проблематики.

Ключові слова: українська, німецькомовна, російська, польська, французька преса, інформація, революційні події, українська державність, українське питання.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Блавацький С. Фрейминг єврейських погромів на українських теренах крізь призму української іншомовної пре си в Європі (1919—1920 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2019. Вип. 9(27). С. 87—112.
2. Дроздовська О. Українська преса на Зеленому Клині й у Маньчжурії 1917—1921 рр.: історія функціонування та особистості // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25). С. 18—65.
3. Комариця М. Листопадовий дискурс у галицькій міжвоєнній пресі // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8(26). С. 99—118.
4. Комариця М. Мовні дискусії у пресі доби Української революції: факти, інтерпретації, контексти // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25). С. 129—152.
5. Кулеша Н. Журнал «Die Ukraine» (Берлін, 1918—1926 рр.): українське питання у дискурсі німецьких прихильників України // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8(26). С. 118—149.