English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-3

Романюк Мирослав, д-р іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки, головний науковий спів робітник відділу наукових досліджень української періодики Нау ково-дослідного інституту пресознавства Львів ської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська.

До теки пресознавства: «Газети України 1816—1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. Вернадського»

Анотація:

Проаналізовано особливості формування ретроспективного наукового каталогу, створеного науковцями відділу пресознавства НБУВ, охарактеризовано специфіку його укладання, акцентовано важливість видання як джерела різноаспектного вивчення української преси ХІХ—ХХ ст.

Ключові слова: ретроспективний каталог, українська преса, газета, бібліографічна інформація, бібліотечні збірки.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Газети України 1816—1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. Вернадського: каталог / уклад.: О. С. Залізнюк, О. М. Швець; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Дригайло. Київ: НБУВ, 2019. 312 c.
2. Газети України 1917—1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець. Київ: НБУВ, 2014. 436 c.
3. Газети України 1956—1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник), С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк. Київ, 2017. 984 c.
4. Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816—1916. Харків; Київ, 1930. 288 с.
5. Залізнюк О. С., Швець І. М. Науковий каталог Газети України 1816—1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. Вернадського як інструмент для розкриття інформаційного потенціалу газетних фондів НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнар. наук. конф. (8—10 жовтня 2019 р.). Київ, 2019. Т. 2. С. 205—209.
6. Київські газети 1838—1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: наук. кат. / авт.-уклад.: О. С. Залізнюк; ред.-бібліограф І. М. Швець. Київ: НБУВ, 2015. 608 с.