English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-23

Ґабор Василь, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики  Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Авґустин Волошин: концепт «батька Карпатської України» у західноукраїнській пресі 30-х рр. ХХ ст.

Анотація:

За публікаціями періодики Західної України кінця 30-х рр. ХХ ст. проаналізовано образ Авґустина Волошина як творця на ціонального відродження Карпатської України, виникнення та еволюцію його вживання, жанрово-стилістичні особливості публікацій.

Ключові слова: Авґустин Волошин, Карпатська Україна, «батько народу», Мойсей, національне відродження.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бірчак В. Чотири розмови // Діло. 1939. Ч. 5. 7 січ. С. 14—16.
2. Буря-Воскресенський Б. Свято соборности в Хусті // Жіноча Доля. 1939. Ч. 4. 15 лют. С. 11.
3. Величнє святкування 20 річниці проголошення Соборності України та проголошення Першої Української Центральної Народньої Ради у Хусті // Нова Свобода. 1939. Ч. 14. 24 січ. С. 1.
4. Волошин А. Моя подяка (сказана на кінци академії з нагоди 60 ліття 17. III. 1934) // Свобода. 1934. Ч. 11. 22 берез. С. 1.
5. Волошин А. Cолодкий мій народе // Нова Свобода. 1939. Ч. 33. 14 лют. С. 1.
6. [Ґренджа-Донський В.]. Наші кандидати // Нова Свобода. 1939. Ч. 22. 2 лют. С. 1. Підп.: Ґ.-Д.
7. Дівнич А. Августин Волошин (В 25-літню річницю праці закарпатського діяча) // Діло. 1924. Ч. 50. 6 берез. С. 2; Ч. 51. 7 берез. С. 2.
8. З листів до нас: Пані Василина Божук // Жіноча Доля. 1939. Ч. 6. 15 берез. С. 11.
9. Ілюстрований додаток до Українських Вістей. 1939. Ч. 33. С. 1.
10. Ірлявський І. В день іменин п. Президента // Пробоєм. 1939. Ч. 12. 20 верес. С. 107.
11. Карпатська Україна живе і працює // Світ Українки. 1938. Ч. 3. Груд. С. 15—16.
12. Карпатська Україна живе новим життям (Лист із Хусту) // Новий Час. 1938. Ч. 268. 1 груд. С. 3.
13. Королів-Старий В. Про назву столиці // Нова Свобода. 1939. Ч. 11. 19 січ. С. 7.
14. Олексенко Яр. Величаве національне свято (Власна кореспонденція) // Діло. 1939. Ч. 23. 2 лют. С. 3—4. 15. —п—. Мойсея нам треба // Свобода. 1934. Ч. 11. 22 берез. С. 3.
16. [Патрус-Карпатський А.]. Хуст помолодів на двадцять років: Приготовання перед відкриттям карпато-українського сойму. Настрій населення столиці Карпатської України // Нова Свобода. 1939. Ч. 48. 4 берез. С. 2—3. Підп.: Петро Карпатський.
17. Після соймових виборів у Карпатській Україні. Наша дорога правильна. Премієр о. д-р А. Волошин про вибори // Діло. 1939. Ч. 33. 14 лют. С. 1.
18. Премієр Підкарпаття о. Августин Волошин // Жіноча Доля. 1939. Ч. 21. С. 7.
19. Рогач І. Як живе Батько Відродження Карпатської України // Новий Час. 1939. Ч. 12. 19 січ. С. 2. До публікації додано фотографію й автограф Івана Рогача.
20. Святочний вечір Ювілею // Свобода. 1934. Ч. 11. 22 берез. С. 2.
21. У Святу ніч у Хусті // Нова Свобода. 1939. Ч. 7. 13 січ. С. 3—4.
22. У Святу ніч у Хусті // Нове Село. 1939. Ч. 2. 8 січ. С. 3—4.
23. Хуст маніфестує в честь Премієра Карпатської України // Новий Час. 1938. Ч. 271. 5 груд. С. 7.