English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-24

Дроздовська Олеся, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська.

Артим Хомик (1878—1921): етапи життя і журналістської діяльності

Анотація:

Доповнено й уточнено лінійну біографію Артима Хомика малознаними фактами про громадську, творчу діяльність; з’ясовано характер співробітництва з пресовими виданнями; окреслено проблемно-тематичні домінанти його публікацій на сторінках українських газет, які виходили у Вінниці, Києві, Полтаві впродовж 1917—1918 рр.; укладено їх бібліографічний список.

Ключові слова: Артим Хомик, лінійна біографія, журналістська діяльність, публіцистика, газети «Відродження», «Нове Слово», «Полтавська Громада», «Українська Республіка».

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. А. Хомик… // На Переломі. Відень, 1920. Ч. 4/5. С. 104. Рубр.: Літературні новини.
2. А. Ч. Учителі-українці в бережанській гімназії // «Молода Україна»: альманах з нагоди ювилею гімназіальних гуртків в Бережанах. Бережани; Мюнхен, 1954. 134 с.
3. Австрійський період (1772—1918) // Яворівщина і Краковеччина: реґіон. іст.-мемуар. зб. Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1984. С. 92—116.
4. Бібліографія праць авторів з прізвищем на «Х» // Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (далі — ЛННБУ ім. В. Стефаника). Від. рукописів. Ф. 57 (Калинович І.). Спр. 469. Арк. 49—81.
5. Біографії учителів / підготувала Я. Мазурак // Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга / підбір, упорядкув. та ред. текстів і фотоматеріалів Н. Волинець. Бережани; Тернопіль: Джура, 2007. С. 122—132.
6. Біографії учнів / зібрали й опрацювали: Н. Волинець, Н. Іваненко, Я. Мазурак, Г. і М. Проціви // Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга / підбір, упорядкув. та ред. текстів і фотоматеріалів Н. Волинець. Бережани; Тернопіль: Джура, 2007. С. 616—725.
7. Богацький П. «Українська Хата» // Богацький П., Шаповал М., Животко А. Українська Хата. Київ, 1909—1914 / упоряд. Сава Зеркаль. Нью-Йорк, 1955. 50 с.
8. Брайлян Н. Хомик Артим Якович // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопед. слов. Львів, 2013. Вип. 20. С. 611—613.
9. Велигорський І. Історія гімназії Рідної Школи в Яворові // Яворівщина і Краковеччина: реґіон. іст.-мемуар. зб. Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1984. С. 407—442.
10. Від Інформаційного Бюро при київській губернській земській управі // Нова Рада. Київ, 1917. № 57. С. 2.
11. Гуцал П. Знаний і незнаний Артим Хомик // Вільне життя плюс. Тернопіль, 2010. 20 січ. С. 6.
12. Дацко В. Яворова віть. Літопис рідного краю у життєписах: енциклопед. біогр. довід. Львів: Логос, 2009. С. 389.
13. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI—ХХ ст.). Київ: Наукова думка, 1969. С. 49, 155, 409, 425.
14. Екскурсії та курси // Нова Рада. Київ, 1918. № 167. С. 3. Рубр.: Хроніка.
15. Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2004. Т. 3. С. 515; Київ, 2005. Т. 4. С. 546—547.
16. Жеплинський Б. Хомик Артим // Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопед. слов. Львів, 2005. Вип. 12. С. 449.
17. Калиниченко Н. Письмо лаконічне, напружене, парадоксальне // Друг читача. Київ, 1989. № 50. С. 4—5.
18. Калиниченко Н. Сильний вірою // Вітчизна. Київ, 1970. № 5. С. 195—200.
19. Коли кривавивсь і хитався світ: українські літератори на сторінках одеської преси періоду Національно-визвольних змагань 1917—1919 років: біобібліогр. довід. / упоряд. Л. М. Бур’ян. Одеса, 2019. С. 228.
20. Літературне життя // Книга. Відень; Київ, 1921. Ч. 1. С. 30—42.
21. Лозинський М. Памяти Артима Хомика // Свобода. Джерзи Ситі, 1921. Ч. 81. С. 2.
22. Мазурак Я. Літературна Бережанщина: біогр. довід. Бережани: Музей книги, 2000. С. 133.
23. «Майстерня мистецького слова» // Мистецтво. Київ, 1919. Ч. 1. С. 35. Рубр.: Хроніка.
24. Марунчак М. Г. До початків української гімназії в Городенці // Городенщина: іст.-мемуар. зб. Ню Йорк; Торонто; Вінніпеґ, 1978. С. 134—
145.
25. Матеріали до українського словника псевдонімів і криптонімів. 1861—1926 // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Від. рукописів. Ф. 57 (Калинович І.). Спр. 112. 1395 арк.
26. Митінг Української трудової партії й самостійників-соціялистів… // Нова Рада. Київ, 1917. № 220. С. 4. Рубр.: У Київі.
27. Нехомик А. Наша орієнтація // Сміх. Відень, 1920. Ч. 1. С. 4; Ч. 2. С. 2.
28. Німчук І. Артим Хомик. В 5-ліття смерти // Діло. Львів, 1926. Ч. 57. С. 2.
29. Німчук І. Артим Хомик (1881—1921) // Яворівщина і Краковеччина: реґіон. іст.-мемуар. зб. Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1984. С. 751—753.
30. Німчук І. Памяти трьох українських журналістів // Діло. Львів, 1925. Ч. 208. С. 2—3.
31. Нова газета // Нова Рада. 1918. № 215. С. 3. Рубр.: По Україні.
32. Онацький Є. Українська мала енциклопедія. Буенос Айрес, 1965. Кн. XIV. С. 1817.
33. Приймається передплата 1918 р. на укр. двохтижневик «Українська Республіка»… // Нова Рада. Київ, 1918. № 7. С. 4.
34. Разсказы В. Стефаника, переводъ съ украинскаго В. Козиненко… // Рада. Київ, 1907. Ч. 72. С. 4. Рубр.: З наукового, літературного та артистичного життя.
35. Сидорчук Т. М. Союз українських журналістів і письменників. Віденський період 1919—1923 рр. // Український археографічний щорічник: Нова серія. Київ, 2001. Вип. 5/6(8/9). С. 134—151.
36. Список членів «Молодої України» // «Молода Україна»: альманах з нагоди ювилею гімназіальних гуртків в Бережанах. Бережани; Мюнхен, 1954. С. 129.
37. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / упорядкув. В. А. Просалової. Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. С. 439—440.
38. Українська преса в Україні та світі ХІХ—ХХ ст.: іст.-бібліогр. дослідж. Львів, 2009. Т. 2: 1891—1905 рр. / уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк, Л. В. Сніцарчук. С. 406; Львів, 2011. Т. 3: 1906—1910 рр. / уклад.: М. В. Галушко, М. М. Романюк, Л. В. Сніцарчук. С. 91.
39. [Хомик А.]. Відповідь п. Піснячевському // Боротьба. Відень, 1920. Ч. 15/16. С. 6.
40. Хомик А. Іп. Бочковський. Національна справа… // Книга. Відень, 1920. С. 14—16. Рубр.: Рецензії.
41. Храмович Х. «Живемо на досвітку нової доби»: Артим Хомик та його публікації у журналі «На Переломі» (Відень, 1920) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2015. Вип. 5(23). С. 537—550.
42. Шелест Г. Ю. Артим Хомик — західноукраїнський письменник і журналіст // Мова і культура. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. С. 101—104.
43. Шелест Г. Ю. Постать Артима Хомика на тлі своєї доби // Схід нослов’янська філологія: зб. наук. пр. Горлівка: Видавництво ГДПІМ, 2006. Вип. 8: Літературознавство. С. 103—109.