English

Рецензування


Матеріали, надіслані до редакційної колегії «Збірника праць Науково-дослідного інституту пресознавства», проходять процедуру рецензування з метою об'єктивного відбору актуальних і унікальних за результатами праць. Неодмінною умовою прийняття матеріалів до друку є їхня відповідність до правил підготовки та оформлення публікацій до видання у цьому збірнику.

Редакційна колегія «Збірника праць Науково-дослідного інституту пресознавства» виконує внутрішнє рецензування поданих до друку матеріалів бібліографічного, пресознавчого, джерелознавчого, біобібліографічного напрямів. Зовнішнє рецензування відбувається за участі запрошених незалежних експертів – фахівців з царини окресленої наукової проблематики. Рецензенти у письмовому вигляді подають свій відгук про поданий матеріал, оцінюючи його теоретико-методологічний рівень, коректність наукових завдань, наукову новизну, важливість отриманих результатів, їх практичне застосування. Оцінюється також дотримання вимог редколегії авторам, відповідність етичним принципам. Окреслюється, за необхідності, рекомендації щодо усунення певних авторських недоліків. При цьому рецензенти усвідомлюють, що подані матеріали є інтелектуальною власністю авторів, а отже, їх зміст не може оголошуватися до публікації.

 

Архів номерів

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017 вип. 7(25)

2016 вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014 вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)