Українська English

Пресознавство. Press Studies. — Вип. 2. — 2023

Зміст

ПРЕСОЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

Бліхарський Роман. Парадигмальні підстави пресознавчих досліджень

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 3


Брайлян Надія. Видання Науково-дослідного інституту пресознавства як джерело до словника псевдонімів українських авторів ХІХ–ХХІ ст.

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 23


Кулеша Надія. До історіографії пресознавства: внесок Науково-дослідного інституту пресознавства 

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 34

ІСТОРІЯ ПРЕСИ

Галів Микола, Пурій Анна. Газета «Гомін Басейну»/ «Гомін Краю» (1957–1938 рр.): характеристика часопису

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 59


Ґабор Василь. Образ Тараса Шевченка в закарпатській пресі 20–30-х рр. XX ст. у біблійному та літературному контексті

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P.  80


Дроздовська Олеся. Рубрика «Україніка в польській пресі» у газеті «Наше Слово» (1990–1993 рр.) як платформа українсько-польського медіа діалогу

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 101


Каминська Софія, Войтович Наталія. Особливості графічного оформлення жіночих журналів Галичини (кін. XIX – поч. XX ст.)

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 118


Комариця Мар’яна. Ювілейна Франкіана у галицькій міжвоєнній пресі

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 134


Наконечна Зоряна. Газета «Новий Час» (1921–1939 рр.) про театральне життя Галичини

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 163


Середа Оксана. Львівський тижневик «Дні» (1935): «цікавий» мистецький проєкт чи нетривалий пресовий експеримент? 

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 174


Терещук Ольга. Моральні вектори виховання молоді у галицькій педагогічній пресі кін. ХІХ ст.

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 187


Тимошик Микола. Районні газети як непізнаний феномен тоталітарної журналістики: на архівних документах та матеріалах місцевої преси Буковини

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 206

МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ:
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Війтович Тетяна, Доскоч Анастасія. Газета «Наш край»: особливості менеджменту і практичний аналіз

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 251


Фінклер Юрій. Засоби масової інформацї та ієрархія суспільства: чинники взаємодії

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 262


Шершньова Олена. Медіатероризм в умовах постправди: до постановки питання

ISSN 2786-7552 (Print)

Пресознавство. Press Studies, 2023. Вип. 2. P. 276