Кравець Данило, канд. іст. наук, науковий співробітник відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська.

Національна політика СРСР у публікаціях Мирослава Прокопа на сторінках журналу “Сучасність” (Мюнхен)

Анотація:

Проаналізовано зміст публікацій М. Прокопа на сторінках суспільно-культурного журналу «Сучасність» (Мюнхен) про окремі аспекти національної політики СРСР у 1950—1970-х рр. Часопис відіграв значну роль у формуванні громадсько-політичної думки закордонних українців про ситуацію в УРСР та СРСР загалом. Розглянуто основні етапи життєвого і творчого шляху М. Прокопа. Особливу увагу приділено поглядам автора на проблему української нації в межах Радянського Союзу та політику Москви щодо України.
Ключові слова: М. Прокоп, журнал «Сучасність», діаспора, українська еміграційна преса, національне питання, СРСР.

Повний текст статті


 Список пристатейної літератури:

 1. Галів М. Працю покійного д-ра М. Прокопа оцінять нащадки / Микола Галів // Свобода. — 2004. — 4 черв. — С. 23.
 2. Енциклопедія Українознавства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua.
 3. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад / Андреас Каппелер. — Львів, 2005. — 365 с.
 4. Кравець Д. Архів Мирослава Прокопа у фондах відділу рукописів Львів ської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника / Данило Кравець // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження». Острог, 27—28 вересня 2016 р. — Острог, 2016. — С. 303—305.
 5. Панченко О. Мирослав Прокоп : нарис політичного портрету / Олександр Панченко. — Гадяч : Гадяч, 2002. — 219 с.
 6. Парубій В. Прокоп Мирослав / В. Парубій // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 1996. — Вип. 4. — С. 219—220.
 7. Помер Мирослав Прокоп — останній член засновник УГВР // Свобода. — 2003. — 5 груд. — С. 3.
 8. Прокоп М. «Всебічне зближення» націй Радянського Союзу / Мирослав Прокоп //Сучасність. — 1970. — № 7—8. — С. 76—86.
 9. Прокоп М. XXIV з’їзд КПРС і національне питання / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1971. — № 6. —С. 80—93.
 10. Прокоп М. XXV з’їзд КПРС і КПУ та національне питання / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1976. — № 5. — С. 98—110.
 11. Прокоп М. Демографічні процеси в СРСР і політика Москви / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1978. — № 2. — С. 87—95.
 12. Прокоп М. Політика злиття націй в дії / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1965. — № 6. — С. 93—97.
 13. Прокоп М. Потрібна самооборона неросійських народів СРСР. З приводу політики перемішування населення / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1972. — № 6. — С. 94—102.
 14. Прокоп М. Спостереження з Нью-Йорку. Чи США нав’яжуть дипломатичні взаємини з УРСР? / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1963. — № 10. — С. 61—71.
 15. Прокоп М. Спроби обґрунтувати політику злиття націй / Мирослав Прокоп / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1965. — № 7. — С. 77— 83.
 16. Прокоп М. Ще про «Програму демократичного руху Радянського Союзу» і про «російську націю» / Мирослав Прокоп // Сучасність. — 1970. — № 11. — С. 52—60.
 17. Kuzio T. U.S. support for Ukraine’s liberation during the Cold War : a study of Prolog Research and Publishing Corporation / Taras Kuzio // Communist and Post-Communist Studies. — 2012. — № 14. — Р. 1—14.
 18. Zhuk S. Rock and Roll in the Rocket city. The West, identity and ideology in Soviet Dniepropetrovsk / Sergei Zhuk. — Baltimore, 2010. — 211 p.