Скленар Ігор, канд. наук із соц. комунікацій, доцент кафедри теорії і практики Львівського національного університету ім. І. Франка.

Мова статті — українська.

Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (За матеріалами публікацій 2015 р.)

Анотація: Представлено унікальність постаті Митрополита Андрея Шептицького в минулому й сьогоденні крізь призму публікацій у наукових
виданнях різних регіонів України, а також в деяких періодичних виданнях України, Росії, Польщі з нагоди 150-річчя від дня народження.

Ключові слова: Андрей Шептицький, Українська греко-католицька церква, газета, журнал, збірник, публікація, ювілей, національне
питання, релігійна ідентичність, історичні стереотипи.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Скленар Ігор. Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (За матеріалами публікацій 2015 р.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 272-288.

Список пристатейної літератури:

 1. Аврамчук О. Мудрий праведник у вогні світової війни / Олександр Аврамчук // День. — 2015. — 29 лип. — С. 10—11.
 2. Випускники—2016: «Жити і вчитися в УКУ було найправильнішим вибором» [Електронний ресурс] // Український Католицький Університет. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=6VYTrMWr-mA.
 3. Ворон Б. 10 правил бізнесу від Андрея Шептицького [Електронний ресурс] / Богдан Ворон // Газета «День». — Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/10-pravyl-biznesu-vid-andreya-sheptyckogo.
 4. Інформаційні матеріали до вшанування пам’яті Андрея Шептицького (До 150-річчя з дня народження) [Електронний ресурс] // Український Інститут національної пам’яті (сайт). — Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/publication/informatsiini-materiali-do-vshanuvannya-pamyati-andreya-sheptitskogo-do-150-richchya-z-.
 5. Марухняк Й. У Львові відкрили виставку книг, рукописів і фото, присвячену Андрію Шептицькому / Йосип Марухняк // День. — 2016. — 31 жовт. — С. 6.
 6. Медведовська А. Ф. Образ митрополита А. Шептицького в сучасній суспільній думці України / А. Ф. Медведовська // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. — Дніпро : Видавництво ДНУ, 2013. — Вип. 11. — С. 221—228.
 7. Медвідь І. «Герой нашого часу»: чому митрополит Андрей Шептицький важливий для молодого покоління? / І. Медвідь // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун-ту. — Полтава, 2015. — № 1(32). — С. 70—73.
 8. Новинка: Опубліковані усі пастирські послання Митрополита Андрея Шептицького [Електронний ресурс] // Релігія в Україні. ‒ Режим доступу: http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/5845-novinkaopublikovani-usi-pastirski-poslannya-mitropolita-andreya-sheptickogo.html.
 9. Носкіна Н. Андрей Шептицький — предстоятель Української греко-католицької церкви. До 150-річчя від дня народження (Матеріали до бібліографії з газетної періодики) [Електронний ресурс] / Носкіна Н., Захаров Д. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/2266.
 10. Петрушко В. Греко-католическая Церковь и Советское государство в 1944—1945 годах / Владислав Петрушко // Вестник церковной истории. —Москва, 2008. — Вып. 2. — С. 249—268.
 11. Прокопенко М. У пам’ять про великого праведника… / Марія Прокопенко // День. — 2015. ‒ 30 жовт. — С. 2.
 12. Сюндюков І. Божий пастир, що творив націю: «Підривна література». Андрей Шептицький [Електронний ресурс] / Ігор Сюндюков // Газета «День». — 2013. ‒ Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/library/books/pidrivna-literatura-andrey-sheptickiy-yak-buduvati-ridnu-hatu.
 13. У вересні вийде енциклопедія для дітей «Шептицький від А до Я» // День. — 2015. — 11 серп. — С. 8.
 14. Упорядник архіву Митрополита Оксана Гайова: Сироти називали його «найкращий мій татусь» [Електронний ресурс] // Газета «День». — Режим доступу: http://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/v-ukrayinitryvaye-rik-andriya-sheptyckogo.
 15. Шапіро О. Ювілей «українського Мойсея» / Олена Шапіро // День. — 2015. — 31 лип. — С. 8.
 16. Шептицький А., митрополит. Пастирські послання 1899—1914 рр. / Митрополит Андрей Шептицький. — Львів : Видавничий відділ «Артос» Фундації «Андрей», 2007. — Т. 1 : Документи і матеріали. — 1014 c.
 17. Шептицький А., митрополит. Пастирські послання 1918—1939 рр. / Митрополит Андрей Шептицький. — Львів : Видавничий відділ «Артос» Фундації «Андрей», 2009. — Т. 2 : Документи і матеріали. — 1246 c.
 18. Шептицький А., митрополит. Пастирські послання 1939—1944 рр. / Митрополит Андрей Шептицький. — Львів : Видавничий відділ «Артос» Фундації «Андрей», 2010. — Т. 3 : Документи і матеріали. — 826 c.
 19. Szewczyk M. Metropolita trudnych czasόw / M. Szewczyk // Przewodnik Katolicki. — Nr. 32. — S. 40—42.