Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Єфремова Анастасія, магістрант кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Вімельбухи як специфічний різновид книжки-картинки

Анотація: Досліджено вімельбухи як особливий різновид ужитково-розвивальних книжок-картинок для дітей, систематизовано їхні специфічні особливості та визначено практичне значення у розвитку навичок і вмінь дитини. Проаналізовано представленість вімельбухів на українському книжковому ринку, визначено перспективи розвитку та розширення цього сегмента книжкового ринку.
Ключові слова: вімельбух, книжка-картинка, дитячі видання, український книжковий ринок.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Єфремова А. Вімельбухи як специфічний різновид книжки-картинки. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 477-486.


Список пристатейної літератури:

 1. Великий німецько-український словник: близько 170 000 слів та словосполучень / уклад. В. Мюллер. — Kиїв : Чумацький Шлях, 2005. — 792 с.
 2. Івашина А. Засновниці «Казкарки»: Книжки-картинки для України — новий формат [Електронний ресурс] / Анастасія Івашина // Читомо. — Режим доступу: http://www.chytomo.com/interview/zasnovnicikazkarki-knizhki-kartinki-dlya-ukraiini-novij-format.
 3. Касьяненко К. М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спеціальність 26.00.01 / Касьяненко Кароліна Михайлівна. — Київ : Київський нац. ун-т культури і мистецтв, 2016. — 16 с.
 4. Огар Е. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Е. Огар. — Львів : Аз-арт, 2002. — 160 с.
 5. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З. В. Партико. — Львів : Афіша, 2006. — 416 с.
 6. Редактирование отдельных видов литературы : учебник / под ред. Н. М. Сикорского. — Москва : Книга, 1987. — 396 с.
 7. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. С. Тимошик. — Київ : Наша культура і наука, 2005. — 560 с.
 8. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу : текст лекцій / В. Е. Шевченко. — Київ, 2006. — 89 c.
 9. Der Vater der Wimmelbücher feiert Geburtstag [Електронний ресурс] // Zeit Online. — Режим доступу: http://blog.zeit.de/kinderzeit/2010/08/20/der-vater-der-wimmelbucher-feiert-geburtstag_6920.
 10. Deutscher Jugendbuchpreis (1956—1980). Deutscher Jugendliteraturpreis (ab 1981) [Електронний ресурс] // Stadtbibliothek Nuernberg. — Режим доступу: https://www.nuernberg.de/imperia/md/stadtbibliothek/dokumente/jugendlitpreis_chrono.pdf.
 11. Ois Guade! [Електронний ресурс] // Octopus Magazin. — Режим доступу: http://octopus-magazin.de/ali-mitgutsch-herzanzuender-rezension.
 12. Rémi Cornelia: Readingas Playing. The Cognitive Challenge of the Wimmelbook. In: Emergent Literacy: Children’s Books from 0 to 3. Edited by Bettina Kümmerling-Meibauer. — Amsterdam : John Benjamins, 2010 (StudiesinWritten Language and Literacy 13). — Р. 115—139.
 13. «Vater der Wimmelbücher» Ali MitgutschWird 80! [Електронний ресурс] // Ravensburger. — Режим доступу: ttps://www.ravensburger.de/content/wcm/mediadata/PM_80.%20Geburtstag%20Ali%20Mitgutsch_aktualisiert.pdf.