Блавацький Сергій, канд. наук із соц. комунікацій, науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — англійська.

The Ukrainian English-language press in the Swiss Confederation (1915—1931)

Анотація:

Здійснено всебічне і синтетичне дослідження української англо-мовної преси у Швейцарії першої половини ХХ ст. Уперше систематизовано, класифіковано та досліджено чотири українські друковані ЗМІ англійською мовою у Швейцарії на основі їхнього емпіричного ви вчення de visu. Праця орієнтована на розробку нових напрямів вивчення української інформаційно-пропагандистської діяльності у Швейцарській Конфедерації у минулому столітті.

Ключові слова: Швейцарія, Женева, Лозанна, український, англомовна преса, бюлетень, газета, журнал.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. The Batchinsky Collection Carleton University Library: Finding Aid / prepared by J. S. Jaworsky and O. S. A. Szkabarnicki ; edited by J. Palin. — Edmonton, 1995. — 101 p.
 2. Blaser F. Bibliographie der Schweizer Presse=Bibliographie de la Pressesuisse = Bibliografia della Stampa svizerra: In 2 halbbände. — Basel, 1956. — 1. Halbband. — 696 p.
 3. Blaser F. Bibliographie der Schweizer Presse=Bibliographie de la Pressesuisse=Bibliografia della Stampa svizerra: In 2 halbbände. — Basel, 1958. — 2. Halbband. — P. 697—1441.
 4. Un Bureau des Nationalités de Russie, a Berne // L’Ukraine. — Lausanne, 1916. — № 15. — P. 3.
 5. Ferro M. The Great War. — London, 1973.
 6. Gabor V. The Ukraine // Українська преса в Україні та світі XIX—XX ст. : іст.-бібліогр. дослідж. [The Ukrainian press in Ukraine and worldwide XIX—XX cc. : a historical and bibliographical study]. — Lviv, 2014. — Vol. IV. — P. 474—475.
 7. Geneva // Encyclopedia of Ukraine. In 5 Vols ; edited by V. Kubijovyc. — Toronto ; Buffalo ; London. — Vol. II. — P. 27.
 8. Hoffman J. H. V. Stepankovsky, Ukrainian Nationalist and German Agent // The Slavonic and East European Review. — London, 1972. — No. 121 (Oct., 1972). — Vol. L. — P. 594—602.
 9. Markus V. Press and information bureaus abroad // Encyclopedia of Ukraine. In 5 Vols ; edited by D. H. Struk. — Toronto ; Buffalo ; London, 1993. — Vol. IV. — P. 214—216.
 10. Lorentowicz J., Chmurski A. M. La Pologne en France: essai d’une bibliographie raisonnée. — Champion, 1938. — Vol. II.
 11. A Research Guide to Ukrainian and Carpatho-Rusyn American Newspapers, Periodicals, and Calendars-Almanacs on Microfilm (1886—1976): Revised and enhanced edition of the 1998 Guide / compiled by H. Myroniuk and A. Lushnycky. — Minneapolis, 2005. — 394 p.
 12. Projet de statuts de la Chambre de Commerce Ukraino-Suisse à Geneve // L’Ukraine. — Lausanne, 1919. — № 94.
 13. Zhukovsky A. Switzerland // Encyclopedia of Ukraine. In 5 Vols ; edited by D. H. Struk. —Toronto ; Buffalo ; London, 1993. — Vol. V. — P. 134—136.
 14. Zhyvotko A. Історія української преси [The History of the Ukrainian press]. — Munich, 1989—1990.
 15. Batchinsky E. Україніка в Швейцарії : іст.-бібліогр. нарис [Ucrainica in Switzerland : a historical and bibliographical essay] // Ukraina = L’Ukraine. — Paris, 1950. — Vol. IV. — P. 249—252.
 16. Batchinsky E. Україніка в Швейцарії [Ucrainica in Switzerland: a historical and bibliographical essay], Ukraina = L’Ukraine. — Paris, 1951. — Vol. IV. — P. 345—349.
 17. Blavatskyy S. Українська англомовна періодика Європи (1919—1923 рр.): транснаціональний компаративний аналіз : іст.-бібліогр. Нарис [The Ukrainian English-language periodicals of Europe (1919—1923) yrs a transnational comparative analyses] // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства [Collection of Papers of the Press Studies Research Institute]. — Lviv, 2014. — Issue 4(22). — P. 33—50.
 18. Bohuslavskyi O. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії : монографія [The press of the Ukrainian interwar emigration and struggle for independence of Ukraine: historical way, experience, discussions: A Monograph]. — Zaporizhia : Prosvita, 2008. — 452 p.
 19. Narizhnyi S. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції 1919—1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої) [The Ukrainian emigration: A cultural work of the Ukrainian emigration 1919—1939 (materials, collected by S. Narizhnyi to the second part)]. — Kyiv, 1999.
 20. Pelenskyi Ie. Yu. UCRAINICA в західно-європейських мовах: вибрана бібліографія = Ucrainica in West European languages: A Selected Bibliography. — Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1990. —Research Report № 40.
 21. Peschanyi O. Періодика в архіві Надзвичайної Дипломатичної Місії УНР у Берні за 1918—1926 рр. [The Periodicals in the archive of the Extraordinary Diplomatic Mission of the UNR in Bern of 1918—1926 yrs] // Український археографічний щорічник [The Ukrainian Archeaographic Yearbook]. — Кyiv, 2012. — Vol. 19/20, issue 16/17. — P. 74—82.