Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Ревера Богдана, молодший науковий співробітник відділу україніки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Редакторсько-публіцистична діяльність Володимира Дорошенка

Анотація: Досліджено редакторсько-публіцистичний доробок визначного українського громадського та культурного діяча Володимира Дорошенка, його участь у створенні, формуванні змісту, підготовці до друку низки часописів та висвітлено тематику публікацій.
Ключові слова: Володимир Дорошенко, «Праця», «Вістник Союза Визволення України», «Письмо з Просвіти», «Життя і Знання», «Дніпро», «Українські Бібліологічні Вісті», редакторська праця, публікації.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Ревера Б. Редакторсько-публіцистична діяльність Володимира Дорошенка. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 390-401.


Список пристатейної літератури:

 1. Від редакції // Дніпро : календар-альманах на звичайний рік 1924. — Львів, 1924. — С. 2.
 2. Від Редакції // Українські Бібліологічні Вісті. — Авгсбург, 1948. — С. 3. — Серія «Книгознавство».
 3. Дніпро // Діло. — Львів, 1924. — Ч. 204. — С. 4. — Рубр.: Бібліографія.
 4. Дорошенко В. Акад. Дмитро Багалій (З нагоди його ювилею) / Вол. Дорошенко // Життя і Знання. — 1928. — Ч. 4. — С. 116.
 5. Дорошенко В. Акад. К. Харлампович / Вол. Дорошенко // Життя і Знання. — 1933. — Ч. 1. — С. 11.
 6. [Дорошенко В.]. Бібліографія / Вол. Д. // Вістник Союза Визволення України. — Відень, 1915. — Ч. 19/20. — С. 24. — Рец. на кн.: Темницький В. Україн ські Січові Стрільці (Думки й уваги з приводу українського мілїтар ного руху). — Відень, 1915. — 40 с.
 7. Дорошенко В. Бібліографія / Вол. Дорошенко // Вістник політики, літератури й життя. — Відень, 1918. — Ч. 33. — С. 486. — Рец. На кн.: Сімович В. Практична граматика української мови. — Раштат, 1918. — 367 с.
 8. Дорошенко В. Бібліографія / Вол. Дорошенко // Вістник політики, літератури й життя. — 1918. — Ч. 35/36. — С. 509. — Рец. на кн.: Дорошенко Д. П. О. Куліш, його життя й літературно-громадська діяльність. — Київ : Вид-во т-ва «Просвіта», 1918. — 70 с.
 9. Дорошенко В. Богдан Лепкий (З нагоди пятдесятиліття уродин) / Вол. Дорошенко // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 45/46. — С. 358.
 10. Дорошенко В. В сто-перші роковини [Т. Шевченка] / Вол. Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1915. — Ч. 11/12. — С. 1—3.
 11. Дорошенко В. Василь Лукич (З приводу сороклітнього ювилею літературної діяльности) / Володимир Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1917. — Ч. 147. — С. 258—259.
 12. Дорошенко В. Василь Стефаник (З нагоди 60-ліття уродин) / В. Дорошенко // Життя і Знання. — 1931. — Ч. 10/11. — С. 314.
 13. Дорошенко В. Володимир Антонович (З нагоди двадцятиліття смерти) / В. Дорошенко // Життя і Знання. — 1928. — Ч. 6. — С. 181.
 14. Дорошенко В. Володимир Самійленко / Вол. Дорошенко // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 41/42. — С. 329.
 15. Дорошенко В. Вражіння очищення Галичини в Росії / В. Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1915. — Ч. 27/28. — С. 11—13.
 16. [Дорошенко В.]. Генуезька конференція і політика Англії / В. Д. // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 19/20. — С. 150.
 17. [Дорошенко В.]. Голод на Україні / В. Д. // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 31/32. — С. 247.
 18. [Дорошенко В.]. До Читачів / В. Д. // Письмо з Просвіти. — Львів, 1921. — Ч. 1/2. — С. 1.
 19. Дорошенко В. Евген Чикаленко / Вол. Дорошенко // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 23/24. — С. 188.
 20. Дорошенко В. Жертва вигнання / Вол. Дорошенко // Дніпро : календар альманах на рік 1931. — 1931. — С. 78.
 21. Дорошенко В. «Життя і Знання» / Вол. Дорошенко // Діло. — 1928. — Ч. 10. — С. 28—29.
 22. Дорошенко В. Звязки й зносини наддніпрянських Українців із наддністрянськими та участь їх у культурнім і громадськім життю Галичини (Короткий історичний огляд) / Володимир Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на переступний рік 1924. — 1924. — С. 5.
 23. Дорошенко В. Іван Франко (В 6-ті роковини смерти) / В. Дорошенко // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 23/24. — С. 186.
 24. Дорошенко В. Історія України проф. М. Грушевського / Вол. Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1916. — Ч. 126. — С. 781—783.
 25. [Дорошенко В.]. Короткий огляд розвитку політичної думки та організацій на Україні // Вістник Союза Визволення України. — 1914. — Ч. 2. — С. 4—8.
 26. Дорошенко В. Людина чину (Слів кілька про Андрія Жука) / Володимир Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1939. — 1939. — С. 127.
 27. [Дорошенко В]. М. Драгоманів (1841—1895) (З приводу двадцятиліття смерти) / Вол. Д. // Вістник Союза Визволення України. — 1915. — Ч. 21/22. — С. 18—20.
 28. Дорошенко В. Микола Скрипник / В. Дорошенко // Життя і Знання. — 1933. — Ч. 7/8. — С. 263.
 29. Дорошенко В. Михайло Грушевський / Володимир Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1936. — 1936. — С. 1.
 30. [Дорошенко В.]. На Шевченкові роковини // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 11/12. — С. 85.
 31. Дорошенко В. Над свіжими могилами / Вол. Дорошенко // Письмо з Просвіти. — 1921. — Ч. 1/2. — С. 4.
 32. [Дорошенко В.]. Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові / В. Д. // Вістник Союза Визволення України. — 1916. — Ч. 127. — С. 783—784.
 33. Дорошенко В. Ольга Кобилянська / Вол. Дорошенко // Життя і Знання. — 1927. — Ч. 2. — С. 48.
 34. Дорошенко В. Політичний розвиток Наддніпрянської України / В. Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1935. — 1935. — С. 50.
 35. Дорошенко В. «Просвіта» її заснування й праця. Короткий історичний нарис з додатком про «Просвіти» в інших країнах / Володимир Дорошенко. — Філадельфія, 1959. — 103 с.
 36. Дорошенко В. Професор Михайло Грушевський (З приводу 50-ліття уродин) / В. Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1916. — Ч. 127. — С. 778—781.
 37. Дорошенко В. Російська Україна в 1916 р. / Вол. Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1915. — Ч. 21/22. — С. 1—4.
 38. Дорошенко В. Росія і австрійська Україна / В. Дорошенко // Вістник Союза Визволення України. — 1917. — Ч. 131. — С. 2—3.
 39. [Дорошенко В.]. Сергій Бердяєв та Надія Кибальчич / Вол. Д. // Вістник Союза Визволення України. — 1915. — Ч. 7/8. — С. 17—18.
 40. Дорошенко В. Союз визволення України (З нагоди 40-ліття заснування) / Вол. Дорошенко // Свобода. — Джерзі-Ситі ; Нью Йорк, 1954. — Ч. 149. — С. 2; Ч. 151. — С. 2.
 41. [Дорошенко В.]. Справа Східної Галичини на генуезькій конференції // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 21/22. — С. 172.
 42. Дорошенко В. Степан Васильченко (1878—1932) / Вол. Дорошенко //Життя і Знання. — 1932. — Ч. 14. — С. 423.
 43. Дорошенко В. Тіням незабутніх / Володимир Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1923. — 1923. — С. 74.
 44. Дорошенко В. У двадцятьлітню річницю / Вол. Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1937. — 1937. — С. 33.
 45. [Дорошенко В.]. Українське Наукове Товариство в Київі / В. Д. // Вістник Союза Визволення України. — 1916. — Ч. 127. — С. 785—786.
 46. [Дорошенко В.]. Холмська справа на сторінках польської соціалістичної преси / Немирич В. // Праця. — Львів, 1909. — Ч. 1. — С. 20—23.
 47. Дорошенко В. Ювилей матері українських установ / Володимир Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1939. — 1939. — С. 124.
 48. Дорошенко В. Ювилей української революції / В. Дорошенко // Дніпро : календар-альманах на рік 1927. — 1927. — С. 8.
 49. Дорошенко В. Юхим Січинський. З нагоди 50-ліття наукової діяльности / Вол. Дорошенко // Життя і Знання. — 1931. — Ч. 9. — С. 264.
 50. Ладько В. Цікаве видання / Ладько В. // Діло. — 1924. — Ч. 234. — С. 4.
 51. Лист Володимира Дорошенка до Осипа Назарука від 29 січня 1916 р. // Центральний державний історичний архів України у м. Львові. — Ф. 359, оп. 1, спр. 346. — Арк. 1.
 52. Слово від редакції // Дніпро : календар-альманах. — 1927. — С. 3.
 53. Шах С. «Письмо з Просвіти» (Історичний огляд органу Тов-а «Просвіта») / Ст. Шах // Письмо з Просвіти. — 1922. — Ч. 23/24. — С. 182.