Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Теодорська Людмила, аспірант, молодший науковий співробітник кафедри журналістики Харківського національного універ ситету ім. В. Н. Каразіна

Мова статті — українська.

Рекламні вподобання дитячої аудиторії (За матеріалами анкетування в межах м. Харкова та Харківської обл.)

Анотація: Репрезентовано результати проведеного анкетування серед дітей та підлітків шкільного віку (від 6 до 18 років) у межах м. Харкова та Харківської обл. Виявлено ставлення дітей до рекламних явищ та основні аспекти впливу реклами на дитячу аудиторію.
Ключові слова: анкетування, жіноча, чоловіча та дитяча аудиторії, реклама, рекламні зображення.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Теодорська Л. Рекламні вподобання дитячої аудиторії (За матеріалами анкетування в межах м. Харкова та Харківської обл.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 340-352.


Список пристатейної літератури:

  1. Волинець Н. В. Психологічний вплив реклами на поведінку споживача / Н. В. Волинець, С. В. Щирань // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2015. — № 11. — С. 106—109.
  2. Марочкина С. С. Коммуникативные возможности героев рекламы / С. С. Марочкина, Ю. С. Вегенер // Омский научный вестник. — 2014. — № 1 (125). — С. 263—267.
  3. Смирнова Т. Прийоми використання образів у рекламних творах [Електронний ресурс] / Т. Смирнова. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1210.
  4. Смирнова Т. Стилістика рекламної комунікації [Електронний ресурс] / Т. Смирнова. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1082.