Галаджун Зоряна, канд. наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології Національного університету «Львівська полі техніка».

Мова статті — українська.

Закон про мовні квоти для телебачення: новели, реакція практики, основні проблеми реалізації

Анотація:

Проаналізовано положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», історію його прийняття; досліджено реакцію журналістської спільноти, виокремлено основні проблеми реалізації його положень на практиці.

Ключові слова: Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації», мова аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, мовні квоти для телерадіоорганізацій, проблеми реалізації, етапи прийняття закону, Закон № 5313.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Актори, режисери, письменники і сценаристи закликають депутатів ухвалити закон про мовні квоти на телебаченні [Електронний ресурс] // Детектор Медіа. — 2017. — Режим доступу: http://detector. media/infospace/article/126216/2017-05-22-aktori-rezhiseri-pismennikiistse naristi-zaklikayut-deputativ-ukhvaliti-zakon-pro-movni-kvoti-natelebachenni/.
 2. Беззуб І. Мовні квоти в Україні та країнах Європи [Електронний ресурс] / І. Беззуб // Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. — 2017. — Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option =com_content&view=article&id=2995:movni-kvo ti-v-ukrajini-ta-krajinakhevropi-2&catid=71&Itemid=382.
 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — 2017. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2054-19.
 4. Закон України «Про засади державної мовної політики» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — 2012. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5029-17.
 5. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — 2006. — Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/page3.
 6. Зінченко Л. Повернення до мовних квот і чому «Інтер» проти. Опитування [Електронний ресурс] / Лілія Зінченко // Детектор Медіа. — 2017. — Режим доступу: http://detector.media/infospace/article/124212/2017-03-17-povernennya-do-movnikh-kvot-i-chomu-inter-proti-opituvannya/.
 7. Зінченко Л. Українські телевізійники: Ми налаштовані виконувати закон про мовні квоти, а не сплачувати штрафи [Електронний ресурс] / Лілія Зінченко // Детектор Медіа. — 2017. — Режим доступу: http:// detector.media/rinok/article/129208/2017-08-23-ukrainski-televiziinikimi-nalashtovani-vikonuvati-zakon-pro-movni-kvoti-a-ne-splachuvatishtrafi/.
 8. Понад 60% українців підтримують українізацію у ЗМІ і рекламі — опитування [Електронний ресурс] // Детектор Медіа. — 2017. — Режим доступу: http://detector.media/infospace/article/125691/2017-05-04-ponad-60-ukraintsiv-pidtrimuyut-ukrainizatsiyu-u-zmi-i-reklami-opituvannya/.
 9. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — 2017. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60356.
 10. Частка української мови в ефірі загальнонаціональних телеканалів [Електронний ресурс] // Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. — Режим доступу: https://www.nrada.gov.ua/ chastka-ukrayinskoyi-movy-v-efiri-zagalnonatsionalnyh-telekanaliv/.
 11. Чергове ганьбище: скандальна письменниця розкритикувала закон про мовні квоти на телебаченні [Електронний ресурс] // УНІАН. — 2017. — Режим доступу: https://www.unian.ua/society/1938431-chergove-ganbische-skandalna-pismennitsya-rozkritikuvala-zakon-pro-movnikvoti-na-telebachenni.html.