Комариця Мар’яна, д-р філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукових досліджень української періодики Нау-
ково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Мовні дискусії у пресі доби Української революції: факти, інтерпретації, контексти

Анотація:

Подано різноаспектний аналіз дискусій щодо державного статусу української мови, українізації школи та Церкви в українській пресі 1917—1918 рр. Мовні дискусії розглянуто у контексті взаємозв’язку між культурними й політичними процесами, зокрема як наслідок тривалої колоніальної залежності України від Росії.

Ключові слова: українська мова, державність, національно-територіальна автономія, освіта, релігія, русифікація.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Б. В.-нъ. Автономія языковъ въ школѣ / Б. В.-нъ // Наше Слово. — Одеса, 1917. — № 1. — С. 4.
 2. В 58-і роковини смерти Тараса Шевченка // Шлях. — Зальцведель, 1919. — Ч. 4. — С. 1.
 3. В чім щастя нашого народу (Казань члена Всеукраінського Церковного Собору, священника Михаіла Ковальчука в Кіево-Печерській Лав рі) // Голосъ Подольской Церкви. — Каменецъ-Подольскъ, 1918. — № 34. — С. 3.
 4. Від редакції // Віра та Держава. — Київ, 1918. — Ч. 1. — С. 4.
 5. Відродження. — Київ, 1918. — Ч. 1. — С. 1.
 6. Выржиковскій П. Вмѣсто передовицы / П. Выржиковскій // Подольская Мысль. — Каменецъ-Подольскъ. —1919. — № 123. — С. 1.
 7. Грушевський М. Повороту нема / М. Грушевський // Нова Рада. — 1917. — Ч. 4. — С. 1.
 8. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. — Київ : ВД «КМ Аcademia», 1998. — С. 132.
 9. Его Свѣтлость Панъ Гетманъ объ основахъ политики в странѣ (Бесѣда съ сотрудникомъ «Вечѣра») // Вечеръ. — Кіевъ, 1918. — № 1. — С. 3.
 10. К. Я. Украинскій языкъ въ народной школѣ / К. Я. / Черкасская Воля. — 1917. ― № 14. — С. 3—4.
 11. Ковалевський І. Хулиганство или провокація? / І. Ковалевський // Извѣстія Нѣженскаго Общественнаго Комитета. — 1917. — № 12. — С. 3.
 12. Крижановській В. Библія на украинскомъ языкѣ (Очеркъ) / В. Крижановській // Віра та Держава. — 1918. — Ч. 16. — С. 6—9.
 13. Липа І. Організуймось! / Іван Липа // Українське Слово. — Одеса, 1917. — Ч. 1. — С. 3.
 14. Липа І. Украінська Центральна Рада / Іван Липа // Українське Слово. — 1917. — Ч. 1. — С. 3.
 15. М. Х. Запитання до Російськіх соціалистів / М. Х. // Вільне Життя. — Одеса, 1918. — № 7. — С. 2.
 16. Насильственная украинизація // Бомба. — Одесса, 1918. — № 40. — C. 12.
 17. Нема щирости // Селянська Думка. — Бердичів, 1917. — № 11. — С. 1—2.
 18. Од Редакційного Комітету // Українське Слово. — 1917. — Ч. 1. — С. 1.
 19. П. Ч. Полтава, 11 квітня / П. Ч. // Вільний Голос. — Полтава, 1918. — Ч. 2. — С. 2.
 20. Парфенчук. Жах перед нашим рухом / салдат залізничного полка Парфенчук // Вільне Життя. — Тифліс, 1917. — Ч. 4/5. — С. 2.
 21. Рафальський В. Причинки до церковно-правної ідеольоґії української православної Церкви / Вас. Рафальський // Віра та Держава. — 1918. — Ч. 4. — С. 3—7.
 22. Северіян О. Не одною мірою / Олекса Северіян // Вісти Украінського Клуба. — Харбін, 1917. — Ч. 1. — С. 4.
 23. Степанковський Я. Справа школи і народньоі інтелігенціі / свящ. Я. Степанковський // Голосъ Подольской Церкви. — Кам’янець-Подільський, 1918. — № 35. — С. 1.
 24. Стрижавський Ю. Сторінка до історіі украінського руху / Юр. Стрижавський // Вільне Життя. — 1918. — № 27. — С. 3.
 25. Українська політіка // Вѣстник Областного и Кіевскаго Совѣтов Рабочих и Солдатских Депутатов. — 1917. — № 4. — С. 1.
 26. [Чехівський В.]. Церковне панство на Україні / Ілія Братерський // Вільне Життя. — 1918. — № 86. — С. 2—3.
 27. Чехович К. Олександер Потебня: український мислитель-лінгвіст / Др. Константин Чехович. — Варшава, 1931. — 188 с.
 28. Шелухин С. Лівшаки / Сергій Шелухин // Українське Слово. — 1917. — Ч. 6. — С. 1.
 29. Янів В. Психологічні основи окциденталізму / Володимир Янів. — Мюнхен : Ukrainische Freie Universität, 1996. — 205 c.
 30. Янчуренко С. Украіна на чолі недержавних націй Росії / Сергій Янчуренко // Українське Слово. — 1917. — Ч. 2. — С. 4—6.