Кулеша Надія, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, завідувач наукового відділу національної бібліографії укра їнської преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська

Іван Франко на сторінках українських німецькомовних часописів Відня початку XX ст.

Анотація:

Простежено наявність творів Івана Франка та матеріалів про нього в українських німецькомовних часописах Відня початку XX ст.; охарактеризовано низку публікацій про І. Франка; подано українські переклади фрагментів матеріалів про нього.

Ключові слова: Іван Франко, німецька мова, українські німецькомовні часописи, переклад, автопереклад.

Повний текст статті


Пристатейний список літератури:

 1. Бендзар Б. П. Творчество Ивана Франко на немецком языке : автореф. дис. … канд. филол. наук / Бендзар Богдан Павлович. — Киев, 1969. — 20 с.
 2. Винар Л. Остап Грицай / Любомир Винар. — Клівленд : Зарево, 1960. — 92 с.
 3. Возняк М. С. Поезії Шевченка в німецьких перекладах Франка / М. С. Возняк // З життя і творчості Івана Франка. — Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1955. — С. 266—303.
 4. Дневники императрицы: Кудрина vs Енсен [Електронний ресурс] // Вопросы истории. — Режим доступу: https://ru-history.livejournal. com/3145586.html.
 5. Енциклопедія Сучасної України. — Київ, 2006. — Т. 6. — С. 307.
 6. Прима Л. Поезії Івана Франка в німецькомовних перекладах Остапа Грицая / Любов Прима // Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Проблеми гуманітарних наук. — 2011. — Вип. 26 : Філологія. — С. 73—91.
 7. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література / Леонід Рудницький. — Мюнхен, 1974. — 228 с.
 8. Сукенников Михаил Александрович [Електронний ресурс] // Электронная библиотека «Научное наследие России». — Режим доступу: http://nasledie.enip.ras.ru/ras/view/person/history.html?id=48785469.
 9. Сукенников П. У Ивана Франко (Письмо из Берлина) / Петр Сукенников // Иван Франко в воспоминаниях современников. — Москва : Художественная литература, 1966. — С. 214—228.
 10. Теплий І. Німецькомовна поетична Шевченкіана Івана Франка [Електронний ресурс] / Іван Теплий // Українське літературознавство. — 2010. — Вип. 72. — С. 172—190. — Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Ul_2010_72_22.
 11. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. — Київ : Наукова думка, 1976. — Т. 5; 1979. — Т. 22; 1986. — Т. 49; 1986. — Т. 50.
 12. Франко І. Пісня і праця : вибір оповідань і поезій / Іван Франко. — Львів, 1926. — 176 с.
 13. Wytrzens G. Slawische Literaturen — Österreichische Literature(n) [Електронний ресурс] / Günter Wytrzens. — Bern ; Berlin ; Wien, 2009. — S. 229. — Режим доступу: https://books.google.com.ua/books?id=nFvPLmEpnM8C&pg=PA229&lpg=PA229&dq=Petr+Sukennikov&source=bl&ots=OudDWrOh3D&sig=OW9Z8xz9XGHyCksn0G_QR37ruy4&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwjpvpSguJ3XAhVJGZoKHUmMBKMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Petr%20Sukennikov&f=false.