Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Дутчак Андрій, аспірант Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції

Анотація: Розглянуто основні роботи в галузі редагування телевізійного продукту. Запропоновано визначення редактора телеканалу в мережі Інтернет з погляду визнання редактора традиційного телеканалу як базису для подальшої еволюції професії. Визначено перелік додаткових функцій та завдань для посади редактора на телеканалі в мережі Інтернет.
Ключові слова:
Інтернет, телебачення, масова комунікація, засоби масової комунікації, інтернет-аудиторія, телевізійна журналістика,
телевізійна редакція.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Дутчак А. Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 326-340.


Список пристатейної літератури:

 1. Бакало А. С. Багатоаспектність поняття «телевізійний редактор» / А. С. Ба кало, М. К. Литвинова // Наукові записки Інституту журналістики. — Київ : Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. — Т. 22. — С. 159—161.
 2. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор : учеб. пособ. для студ. вузов / Кемарская И. Н. — Москва : Аспект Пресс, 2009. — С. 123.
 3. Кемарская И. Н. Функции телевизионного редактора в современных условиях : автореф. дисс. … канд.. филол. наук : 10.01.10 / [Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова]. — Москва, 2006.
 4. Князев А. А. Основы тележурналистики и телерепортажа / Князев А. А. — Бишкек : Изд-во КРСУ, 2001. — С. 12.
 5. Кузнецов Г. В. Телевизионная журналистика / Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. — Москва : Издательство Московского Университета «Высшая школа», 2002. — 368 с.
 6. Редактор для проекту «Все буде добре», телеканал СТБ, 20.10.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.stb.ua/ru/rabotana-stb/.
 7. Редактор-модератор, ООО Телеканал «112 Україна», HeadHunter, 28.10.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://hh.ua/vacancy/23286253.
 8. Редактор реаліті-шоу, 1+1 медіа, HeadHunter, 28.10.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://hh.ua/vacancy/23350849.
 9. Редактор соціального проекту, телеканал «Інтер», розділ вакансій, 08.09.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://inter.ua/uk/vacancy.
 10. HOW TO BE A VIDEO EDITOR, Austin Flack [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wtfshouldidowithmylife.com/be-a-videoeditor/.
 11. Television Editor: Salary and Career Facts, learn.org [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://learn.org/articles/Television_Editor_Your_Career_and_Salary_Questions_Answered.html.