Кобрин Наталія, канд. іст. наук, викладач Львівської середньої спеціалізованої музичної школи ім. С. Крушельницької.

Мова статті: українська.

Прижиттєві пресові публікації про Миколу Лисенка у Галичині

Анотація:

Досліджено й проаналізовано прижиттєві друковані матеріали про М. Лисенка в українській періодичній пресі Галичини: статті, рецензії, дописи, згадки, що містять багатий фактологічний матеріал до життєпису композитора на тлі розвитку тогочасної української культури Галичини.

Ключові слова: М. Лисенко, Галичина, українські періодичні видання, музична критика.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Білавич Д. Львівська газета «Діло» про 35-річний ювілей творчої діяльності М. В. Лисенка / Данута Білавич // Українське музикознавство. — Київ, 1992. — Вип. 27. — С. 54, 61.
 2. Булат Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і політика України ХІХ — початку ХХ століття / Тамара Булат, Тарас Філенко. — Нью-Йорк ; Київ, 2009. — 408 с.
 3. Витвицький В. Взаємини М. Лисенка з І. Франком / Василь Витвицький // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2004. — Т. 247: Праці Музикознавчої комісії. — C. 309—345.
 4. Горак Я. Анатоль Вахнянин і становлення музичного професіоналізму в Галичині (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) / Яким Горак. — Львів : Сполом, 2009. — 232 с.
 5. Горак Я. Хронограф Шевченківських вечорів / Яким Горак, Наталія Дзятко // Українська музика. — Львів, 2014. — Ч. 2(12). — С. 124—148.
 6. Іван Франко про музику / упоряд. Тамара Коноварт. — Львів, 2006. — 120 с.
 7. Кобрин Н. Традиції львівської музичної Шевченкіани: Шевченківські концерти за участю «Львівського Бояну» / Наталія Кобрин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — Львів, 2015. — Вип. 23. — С. 411—432.
 8. Людкевич Станіслав. Дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. /упоряд. З. Штундер. — Львів : Видавництво М. Коць, 1999. — Т. 1. — 496 с.
 9. Микола Лисенко // Альманах Музичний. Літературна часть першого ілюстрованого календаря музичного на рік 1904. Зложив і впорядкував Р. Зарицький. — Львів, 1904. — С. 33—35.
 10. Микола Лисенко. Листи / упоряд. Р. М. Скорульська. — Київ : Музична Україна, 2004. — 680 с.+ 24 л.
 11. Микола Лисенко. Написав Філярет Колесса. Ювілейне сьвято в честь Миколи Лисенка. Подав Лев Лопатиньский. — Львів, 1903. — 50 с.
 12. Франко І. Лисенкове свято в Австрії / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. — Київ : Наукова думка, 1982. — Т. 35. — С. 85—90.
 13. Штейнберг Е. П. Н. В. Лысенко и музыкальная культура западноукраинских земель : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Е. П. Штейнберг. — Москва, 1963. — 17 с.
 14. Якуб’як Я. Микола Лисенко і Станіслав Людкевич / Ярема Якуб’як. — Львів, 2003. — 264 с.