Палюх Ольга, молодший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: Функціонування і тематика

Анотація:

Проаналізовано проблеми функціонування української преси у Львові у період суспільно-політичної нестабільності та польського авторитаризму в Галичині упродовж 1920-х рр., з’ясовано причини «короткотерміновості» українських громадсько-політичних часописів, висвітлено їх тематичні особливості.

Ключові слова: часописи-ефемериди, видавничий рух, українсько-польські відносини, цензурні утиски.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Вдовичин І. Проти Хвиль / І. Вдовичин // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 815—817.
 2. Вдовичин І. Смолоскипи / І. Вдовичин // Там само. — С. 673—674.
 3. Габор В. Голос Соціяліста / В. Габор // Там само. — С. 390—393.
 4. Габор В. Львівські Вісти / В. Габор // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 2. — С. 87—89.
 5. Габор В. Робітник / В. Габор // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. —Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 494—496.
 6. Галушко М. Вільна Україна / М. Галушко // Там само. — С. 144—147.
 7. Галушко М. Молот / М. Галушко // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 2. — С. 73—75.
 8. Галушко М. Робітнича Мета / М. Галушко // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 410—411.
 9. Галушко М. Руска Правда / М. Галушко // Там само. — С. 292—293.
 10. Галушко М. Світло Марксизму / М. Галушко // Там само.— С. 850— 851.
 11. Галушко М. Спартак / М. Галушко, М. Дядюк, М. Онусайтіс // Там само. — С. 643—646.
 12. Галушко М. Спартак / М. Галушко // Там само. — С. 256—257.
 13. Галушко М. Українські часописи Станіслава (1879—1944 рр.) : іст.- бібліогр. дослідж. / Марія Галушко. — Львів, 2001. — 304 c.
 14. Грабовський С. КПЗУ: трагедія революційних романтиків – Радіо Свобода [Електронний ресурс] / Сергій Грабовський. — Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/1120257.html.
 15. Гринчишин Н. І. Львівський часопис «Визволення» в контексті історії української періодики / Н. І. Гринчишин // Наукові записки [Української академії друкарства] : наук.-техн. зб. — Львів, 2016. — Вип. 1(52). — С. 305—315.
 16. Гупало У. Робітнича Трибуна / У. Гупало // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 291—292.
 17. Дроздовська О. Визволення / О. Дроздовська // Там само. — С. 227—231.
 18. Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865—1939) : іст.-бібліогр. дослідж. / Олеся Дроздовська. — Львів, 2001. — 364 с.
 19. Енциклопедія Українознавства : словникова частина : перевид. в Україні : в 11 т. — Львів, 1994. — Т. 3. — С. 1056.
 20. Енциклопедія Українознавства : словникова частина : перевид. В Україні : в 11 т. — Львів, 2000. — Т. 8. — С. 3041.
 21. Завдання часу // Вільна Спілка. — 1923. — Ч. 2. — С.3.
 22. Комариця М. Наш Прапор / М. Комариця // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 154—156.
 23. Лехман Т. Туристика і Краєзнавство / Т. Лехман // Там само. — С. 492—494.
 24. Мазипчук М. КПЗУ і «Сельроб». Український лівий рух на Галичині й Волині в 1920-х рр. [Електронний ресурс] / Максим Мазипчук // КПЗУ і «Сельроб». Укра їнський лівий рух на Галичині й Волині в…— Режим доступу: www.istpravda.com.ua/articles/2016/04/1/149034/.
 25. Онусайтіс М. За Єдність Сель-Роба! / М. Онусайтіс // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 804.
 26. Онусайтіс М. За Роб-Сель Єдність / М. Онусайтіс // Там само. — С. 817.
 27. Онусайтіс М. За Україну! / М. Онусайтіс // Там само. — С. 849.
 28. Онусайтіс М. Одноднівка Єдности Сель-Роба / М. Онусайтіс // Там само. — С. 806.
 29. Онусайтіс М. Робітничо-селянська Солідарність / М. Онусайтіс // Там само. — С. 833—834.
 30. Павлюк І. Єдність «Сель-Робу» / І. Павлюк // Там само. — С. 807—808, 811.
 31. Павлюк І. Ілюстрований додаток «Нового Часу» / І. Павлюк // Там само. — С. 489—490.
 32. Павлюк І. Молодий Пролетар / І. Павлюк // Там само. — С. 429—430, 443—444.
 33. Павлюк І. Нова Культура / І. Павлюк // Там само. — С. 330—334.
 34. Павлюк І. Робітнича Справа / І. Павлюк // Там само. — С. 868—870.
 35. Передирій В. Наш Шлях / В. Передирій, О. Терещук // Там само. — С. 409—410.
 36. Передирій В. Наша Мета / В. Передирій, О. Терещук // Там само. — С. 407—409.
 37. Передирій В. Робітнича Думка / В. Передирій, О. Терещук // Там само. — С. 412—413.
 38. Передирій В. Робітниче Слово / В. Передирій // Там само. — С. 424—425.
 39. Прилуцький Б. Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання («Сельроб») [Електронний ресурс] / Б. Прилуцький // Малий словник історії України. — Режим доступу: https://history.vn.ua/book/ dict/1474.html.
 40. Райківський І. Діяльність прокомуністичної УСДП на Західній Україні (1923—1924 рр.) / Ігор Райківський // Науковий вісник Східно європейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2015. — № 5. — С. 55—61.
 41. Романюк М. М. Українська преса Львова міжвоєнного періоду на захисті соборності українства 1920—1939 рр. / М. М. Романюк, М. В. Галушко // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 7—86.
 42. Савка М. Вільна Спілка / М. Савка // Там само. — С. 238—240.
 43. Савка М. Соціялістична Думка / М. Савка // Там само. — С. 232—235.
 44. Савка М. Юнацтво / М. Савка // Там само. — С. 867—868.
 45. Середа О. Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: джерелознавчий аспект / Оксана Середа // Збірник праць Науководослідного центру періодики. — Львів, 2011. — Вип. 1(19). — С. 37—66.
 46. Середа О. Українська музична преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст.: історія становлення та особливості функціонування / Оксана Середа // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — Львів, 2009. — Вип. 1(17). — С. 53—69.
 47. Сніцарчук Л. Бюлетень КСМЗУ / Л. Сніцарчук // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Ро манюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 513—514.
 48. Сніцарчук Л. Бюлетень Ц.К. К.П.З.У. / Л. Сніцарчук // Там само. — С. 462—463.
 49. Сніцарчук Л. Бюлетин АПРОПА Ц.К. К.П.З.У. / Л. Сніцарчук // Там само. — С. 436—437.
 50. Сніцарчук Л. Інформаційний Бюлетень Групи б. КПЗУ — Більшости / Л. Сніцарчук // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 2. — С. 79—80.
 51. Сніцарчук Л. Інформаційний Листок / Л. Сніцарчук // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 642—643.
 52. Сніцарчук Л. Партійний Бюлетень / Л. Сніцарчук // Там само. — С. 399—400.
 53. Сніцарчук Л. Українська преса Галичини (1919—1939 рр.) і журналістикознавчий дискурс : монографія / Лідія Сніцарчук. — Львів, 2009. — 416 с.
 54. Соляр І. Василь Панейко / Ігор Соляр // Західно-Українська Народна Республіка. 1918—1923. Уряди. Постаті / Ін-т українознавства ім. І. Кри п’якевича ; упоряд.: М. Литвин, І. Патер, І. Соляр. — Львів, 2009. — С. 217—232.
 55. Терещук О. Боротьба / О. Терещук // Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — С. 857.
 56. Терещук О. Де правда? / О. Терещук // Там само. — С. 805—806.
 57. Терещук О. 1 май / О. Терещук // Там само. — С. 271—272.
 58. Терещук О. 1 Май / О. Терещук // Там само. — С. 224.
 59. Терещук О. 1-ший май / О. Терещук // Там само. — С. 430—431.
 60. Терещук О. Робітничо-селянська Сила / О. Терещук // Там само. — С. 847—848.
 61. Терещук О. Руханково-спортовий Вісник / О. Терещук // Там само. — С. 274—276.
 62. Українська Радянська Енциклопедія : у 12 т. — 2-ге вид. — Київ, 1983. — Т. 10. — С. 352.
 63. Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 1. — 912 с.
 64. Українські часописи Львова 1848—1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / уклад.: М. М. Романюк, М. В. Галушко. — Львів, 2003. — Т. 3, кн. 2. — 928 с.
 65. Шаповал Ю. Г. Національна журналістика : наук. пр. : у 2 част. / Ю. Г. Шаповал. — Львів, 2006. — Т. 1. — 688 с.