Дроздовська Олеся, канд. філол. наук, старший науковий спів робітник, науковий співробітник наукового відділу націо наль ної бібліографії
української преси Науково-дослідного інсти туту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті: українська.

Українська преса на Зеленому Клині й у Маньчжурії 1917—1921 рр.: історія функціонування та особистості

Анотація:

Досліджено історію українського пресовидання на Зеленому Клині і в Маньчжурії у період українського національного піднесення на Далекому Сході. Зафіксовано імена осіб, які брали участь у творенні українських друкованих засобів масової інформації впродовж 1917—1921 рр., систематизовано біографічні відомості про них та зареєстровано факти співпраці із досліджуваними газетами й журналами.

Ключові слова: українська преса, Зелений Клин, Маньчжурія, біографічні відомості.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. [Анонс] // Ранок. — Хабаровськ, 1918. — № 8. — С. 4.
 2. Б-як [Біляк С.]. Діяльність місцевої «Просьвіти» / Б-як // Наша Доля. — Нікольськ-Уссурійський, 1920. — № 2. — С. 2, 3.
 3. Вимоги життя. — Харбін, 1921. — № 1. — С. 4.
 4. Від Редакції // Наша Доля. — 1920. — № 2. — С. 3.
 5. Від Редакції // Наша Доля. — 1920. — № 9/10. — С. 3.
 6. Глушко Юрий Косьмич [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Глушко_Юрій_Косьмич.
 7. Глушко-Мова Юрий Косьмич [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Глушко-Мова_Юрий_Косьмич.
 8. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI—XX ст.) / О. І. Дей. — Київ, 1969. — 560 с.
 9. Дроздовська О. Боровик Дмитро Миронович / О. Дроздовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2005. — Вип. 12. — С. 43—44.
 10. Дроздовська О. Гадзаман Іван / О. Дроздовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2006. — Вип. 13. — С. 89.
 11. Дроздовська О. Кукуруза Степан / О. Дроздовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2005. — Вип. 12. — С. 230—231.
 12. Дроздовська О. Мигулин Василь / О. Дроздовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2005. — Вип. 12. — С. 273—274.
 13. Дроздовська О. Яхно Павло / О. Дроздовська // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2005. — Вип. 12. — С. 516—517.
 14. Дрок Р. Українці на Далекому Сході (допис з Харбіна) / Р. Дрок // Вістник. — Львів, 1939. — Кн. 6, т. 2. — С. 423—427.
 15. Енциклопедія історії України. — Київ, 2009. — Т. 6. — С. 634.
 16. Енциклопедія Сучасної України. — Київ, 2010. — Т. 10. — С. 499— 505.
 17. Животко А. Історія української преси / Аркадій Животко. ― Київ, 1999. ― 368 с.
 18. «Засів» // Нова Рада. — Київ, 1918. — № 16. — С. 2.
 19. «Засів» // Нова Рада. — 1918. — № 151. — С. 4.
 20. Зелений Клин (Український Далекий Схід) : енциклопед. довід. / уклав В. Чорномаз. — Владивосток : Видавництво Далекосхідного федерального університету, 2011. — 286 с.
 21. Зелений П. [Яхно П.]. Петро Іванович Горовий / Петро Зелений. — Ню Йорк ; Шангай, 1949. — 18 с.
 22. Калинович І. Реєстр української періодичної преси від 1816 року / Іван Калинович // ЛННБ. Від. рукописів. ― Ф. 57, спр. 477.
 23. Кілька слів до наших читачів // Наша Доля. — 1920. — № 1. — С.1.
 24. Кулеша Н. Світ Іван Васильович / Н. Кулеша // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2011. — Вип. 18. — С. 415—419.
 25. Кулеша Н. Український редактор і журналіст Іван Світ: діяльність на Далекому Сході / Надія Кулеша // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — 2016. — Вип. 6(22). — С. 438—447.
 26. Кулеша Н. «Щире Слово» (1919—1920 рр.) з Владивостока — українська газета на Зеленому Клині / Надія Кулеша // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — Львів, 2010. — Вип. 2(18). — С. 128—138.
 27. Купецький Г. Там де сонце сходить: Спогади бойовика ОУН на Далекому Сході / Грицько Купецький. — Торонто, 1988. — 500 с.
 28. Липецький Ф. В Детройті помер сл. п. проф. Василь Білинський / Франц Липецький // Свобода. — Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1973. — Ч. 189. — С. 4.
 29. Маньчжурська Українська Окружна Рада [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Маньчжурська_Українська_Окружна_Рада.
 30. Медведик П. Стешко Федір / П. Медведик // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2000. — Вип. 7. — С. 322—323.
 31. Мукомела О. Новицький Микола Костянтинович / О. Мукомела // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 1994. — Вип. 1. — С. 134—135.
 32. Наша Доля. — 1920. — Ч. 1—9/10.
 33. [Некролог] // Свобода. — 1973. — Ч. 184. — С. 3.
 34. Несторович В. Не забудьте, що нас на Зеленому Клині 75 відс. / Володимир Несторович // Діло. — Львів, 1939. — Ч. 50. — С. 12.
 35. Несторович Володимир [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Несторович_Володимир.
 36. Нова українська газета [анонс] // Наша Доля. — 1920. — № 9/10. — С. 3.
 37. Од редакції-видавництва // Українець на Зеленому Клині. — Владивосток, 1917. — № 1.
 38. П. Тижневик «Українське Життя» / П. // Маньджурський Вістник. — Харбін, 1935. — № 26(113). — С. 2.
 39. [Повідомлення] // Ранок. — Харбін, 1917. — № 8.
 40. Попок А. Діяльність української преси на Далекому Сході / Андрій Попок // Альманах Українського Народного Союзу. 1998. — Парсіппані ; Нью-Йорк, [1998]. — С. 196—208.
 41. Попок А. Україномовна преса в регіоні [Електронний ресурс] / Андрій Попок // Кобза: Українці Росії : незалежний сайт діаспори. — Режим доступу: http://kobza.com.ua/ukrajinskyj-istorychnyj-klub/841-ukrajinomovnapresa-v-regioni-ukr.html.
 42. Попок А. А. Громадсько-політичне та релігійне життя українців на Далекому Сході в ХХ ст. / А. А. Попок // Український історичний журнал. — Київ, 1998. — № 6. — С. 54—67.
 43. Попок А. А. Українські поселення на Далекому Сході : іст.-соціолог. нарис /Андрій Попок. — Київ, 2001. — 303 с.
 44. Пробудженнє серед украінців на Далекому Сході // Свобода. — 1921. — № 88. — С. 2.
 45. Р-р. Лекція д-ра Тимоша Олесіюка / Р-р // Свобода. — 1948. — № 101. — С. 4.
 46. Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довід. — Київ, 2009. — Т. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних архівів України, кн. 1: Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. — С. 125.
 47. Світ І. З Далекосхідніх спогадів / І. Світ // Календар-альманах [Українського Народного Союзу] на 1966 рік: У 110-річчя народження і 50-річчя смерти Івана Франка. — Джерзі Ситі ; Ню Йорк, [1966]. — С. 145—147.
 48. Світ І. Огляд преси Д. Сходу / І. Світ // Маньджурський вістник. — 1935. — № 26(113). — С. 2, 3.
 49. Світ І. «Свобода» і Далекий Схід / Іван Світ // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1973. — Джерзі Ситі ; Ню Йорк, [1973]. — С. 159—166.
 50. Світ І. Суд над українцями в Чіті (1923—1924 роки) / І. Світ. — Лондон, 1964. — 38 с.
 51. Світ І. 1917 рік на Далекому Сході / Іван Світ // Золоті роковини. До 50-річчя великої української національної революції та відновлення української державности. 1917—1967 : календар-альманах Українського Народного Союзу на 1967 рік. — Джерзі Ситі ; Ню Йорк, 1967. — С. 151—164.
 52. [Світ І.] «Украінець на Зеленому Клині» / С. // Маньджурський Вістник. — 1934. — № 14(70). — С. 1.
 53. Світ І. Український консулят в Харбіні / І. Світ // Календар «Свободи» на звичайний рік 1957. — Джерсі Ситі, 1957. — С. 127—132.
 54. Світ І. Українсько-японські взаємини 1903—1905: історичний огляд і спостереження / Іван Світ. — Нью-Йорк, 1972. — 372 с.
 55. Священномученик Василій Митрополит Київський і всієї України / за ред. Є. Заплетнюка. — Київ ; Тернопіль, 2008. — 58 с.
 56. Северіян О. Не одною мірою / Олекса Северіян // Вісти Українського Клуба. — Харбін, 1917. — № 1. — С. 4.
 57. Сидоренко Н. Несторович Володимир / Н. Сидоренко // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. — Львів, 2001. — Вип. 8. — С. 196—198.
 58. Сидоренко О. Українська преса Китаю / Олександр Сидоренко // Українська преса за межами України : матеріали наук.-практ. конф. / упоряд. Н. М. Сидоренко. — Київ, 1996. — С. 47—50.
 59. Скальський В. Образ подій української революції 1917 р. в україномовній пресі Австро-Угорщини та США / Віталій Скальський // Український історичний збірник. — Київ, 2010. — Вип. 13. — С. 178—192.
 60. Стешко Федір Миколайович [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Стешко_Федір_Миколайович.
 61. Ступак Онисим Якович [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ступак_Онисим_Якович.
 62. Тернопільський Ю. Л. Українська преса з перспективи 150-ліття / Юрій Л. Тернопільський. — Джерзі Ситі, 1974. — 178 с.
 63. «Українська Амурська Справа» // Нова Рада. — 1917. — № 43. — С. 4.
 64. Українська преса Д. Сходу // Маньджурський вістник. — 1935. — № 26(113). — С. 2.
 65. Українські й тематично українські періодичні й серійні видання в Російській Федерації та її попередниках (Друге видання пробної версії) / склав Олександер Малицький. — Калґарі, Альберта, Канада, 2006. — 76 с.
 66. Українці Китаю [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/wiki/Українці_Китаю.
 67. Участники Белого движения в России — Пе-Пи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogodvizheniya-v-rossii-pe-pi.html.
 68. Федір Стешко: член секретаріату далекосхідної крайової ради // Щире Слово. — Владивосток, 1920. — № 2.
 69. Чорномаз В. Основоположник українського руху на Зеленому Клині (До 130-річчя від дня народження Дмитра Боровика) [Електронний ресурс] / В’ячеслав Чорно маз. — Режим доступу: http://kobza.com.ua/ gorlycja-vladyvostok/1745-osnovopolozhnyk-ukrajinskogo-ruhu-na-zelenomu-klyni.html.
 70. Shaohua Diao. Краткий обзор истории русской печати в Харбине / Diao Shaohua // Revue des ètudes slaves. — Paris, 2001. — № 2. — P. 403—445.