Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Гоменюк Вероніка, магістр зі спеціальності «Видавнича справа та редагування», коректор у видавництві «Світ»

Мова статті — українська.

З епістолярію кореспондентки: співпраця Софії Яблонської із журналом “Нова Хата”

Анотація: Проаналізовано листи Софії Яблонської, написані до Лідії Бурачинської — редактора часопису «Нова Хата» у 1931—1939 рр. Розглянуто публікації автора у часописі; акцентовано на рубриках, ство рених спеціально для цього жіночого видання; висвітлено стосунки редактора та кореспондентки, їх вплив на  публікований матеріал.
Ключові слова: Софія Яблонська, Лідія Бурачинська, «Нова Хата», публіцистика, жіночий часопис.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Гоменюк В. З епістолярію кореспондентки: співпраця Софії Яблонської із журналом “Нова Хата”. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 436-448.


Список пристатейної літератури:

 1. Воробкало Д. Журнал для інтеліґентного жіноцтва [Електронний ресурс] / Дзвінка Воробкало // Збруч. — Режим доступу: https://zbruc.eu/node/66799.
 2. Дутка Р. Народознавча тематика на сторінках часопису «Нова Хата» 1925—1927 / Романа Дутка // Народознавчі зошити. — 2011. — № 5. — С. 884—903.
 3. Клиновий Ю. Софія Яблонська — її найкращий твір / Юрій Клиновий // Сучасність. — 1977. — Ч. 6(198). — С. 20—27.
 4. Лист М. Рудницького до С. Яблонської від 15.11.1930, м. Львів // Домашній архів С. Яблонської, м. Париж.
 5. Лист М. Рудницького до С. Яблонської від 12.12.1930, м. Львів // Домашній архів С. Яблонської, м. Париж.
 6. Лист М. Рудницького до С. Яблонської від 11.12.1931, м. Львів // Домашній архів С. Яблонської, м. Париж.
 7. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 11.11.1931, м. Париж // Центральний державний історичний архів, м. Львів (далі — ЦДІАУ, м. Львів). — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 3—5, зв.
 8. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 01.02.32, м. Ганой // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 6, зв.
 9. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 02.07.32, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 7—8, зв.
 10. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 01.11.32, м. Ганой // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 9—10.
 11. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 18.12.32, м. Ганой // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 11, зв.
 12. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 07.02.33, м. Ганой // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 12, зв.
 13. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 15.02.34, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 13—16.
 14. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 27.06.35, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 20—21.
 15. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 03.04.36, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 22—23.
 16. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 09.11.36, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 27—28.
 17. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 05.02.37, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 29, зв.
 18. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 20.11.37, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 30—31, зв.
 19. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 26.04.38, м. Юнан-Фу // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 33.
 20. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 10.04.39 // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 34—35, зв.
 21. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської від 20.05.39, Рокамадур // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 36, зв.
 22. Лист С. Яблонської до Л. Бурачинської // ЦДІАУ, м. Львів. — Ф. 327, оп. 1, спр. 37. — Арк. 39.
 23. Передирій В. Світ Софії Яблонської / В. Передирій // Дзвін. — 1998. — № 8/9. — С. 90—105.
 24. Поліщук Я. Пейзажі людини / Ярослав Поліщук. — Харків : Акта, 2008. — С. 289—309.
 25. Рудницький М. Великий репортаж Софії Яблонської / М. Рудницький // Діло. — 1932. — Ч. 62. — С. 10.
 26. Софія Яблонська. Фото. — Київ ; Харків : Бібліотека українського мистецтва ; Видавець Олександр Савчук, 2017. — 128 с.
 27. Яблонська С. Книга про батька. З мого дитинства / упоряд. Оксана Антонова / Софія Яблонська. — Київ : Богуславкнига. — 2016. — 272 с.
 28. Яблонська С. Чар Марока. З країни рижу та опію. Далекі обрії : подорожні нариси / упорядкув., передм. і літ. ред. Василя Ґабора / Софія Яблонська. — Львів : ЛА «Піраміда», 2015. — 372 с.