Ґабор Василь, канд. філол. наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу наукових досліджень української
періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти (За матеріалами жіночої преси Галичини 1938—1939 рр.)

Анотація:

На основі публікацій галицької жіночої преси проаналізовано розвиток жіночого руху на Закарпатті та основні чинники його зростання; осмислено трансформацію спрямування жіночих організацій від доброчинного до національного і суспільно-політичного, а також охарактеризовано лідерів жіночого руху та участь закарпатських жінок у розбудові Карпатської України.
Ключові слова: жіночий рух, національне відродження, Закарпаття, Карпатська Україна, «Жіночий Союз», «Союз Українок», Жіноча секція при товаристві «Просвіта» в Ужгороді, Жіночі відділи «Карпатської Січі».

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. [Божук. В.]. Життя в Срібній Країні через призму життя одної людини / В. Б. // Жіноча Доля. — 1939. — Ч. 3. — С. 3—4; Ч. 4. — С. 3—4; Ч. 6. — C. 6—7. — Лише в останньому числі подано підпис: В. Б. 2. [Божук. В.]. За нову жінку в нашому селі / В. Б. // Жіноча Доля. — 1939. — Ч. 6. — C. 19.
 2. Бращайко-Станькова Є. Лист із Хусту / Єлисавета Бращайко-Станькова // Нова Хата. — 1939. — Ч. 5. — С. 6.
 3. Буря-Воскресенський Б. Свято соборності в Хусті / Богдан Буря-Воскресенський // Жіноча Доля. — 1939. — Ч. 4. — С. 11.
 4. Вістка з Підкарпаття… // Жіноча Доля. — 1939. — Ч. 1/2. — С. 2—3.
 5. Ґурґула І. Народній побут Карпатської України / Ірина Ґурґула // Жінка. — 1939. — Ч. 1/2. — С. 9.
 6. Жінки в державному будівництві Карпатської України [перша замітка] // Жінка. — 1939. — Ч. 1/2. — С. 15.
 7. Жінки в державному будівництві Карпатської України [друга замітка] // Жінка. — 1939. — Ч. 3. — С. 2.
 8. З. П. Серед артисток «Нової Сцени» в Хусті / З. П. // Нова Хата. — 1939. — Ч. 4. — С. 5.
 9. З життя жіноцтва Карпатської України // Жінка. — 1939. — Ч. 4. — С. 4.
 10. Залізняк О. На ленті спомину / Олена Залізняк // Нова Хата. — 1938. — Ч. 21. — С. 4—5.
 11. Кисілевська О. З недавньої гостини на Підкарпатті / Олена Кисілевська // Жіноча Доля. — 1938. — Ч. 21. — С. 5—6.
 12. [Кисілевська О.]. На цвинтарі в Рахові (На Підкарпатті) / О. К. // Жіноча Доля. — 1938. — Ч. 24. — С. 6—7.
 13. Кононенко Х. За Карпатами / Харитя Кононенко // Нова Хата. — 1938. — Ч. 21. — С. 2—3.
 14. [Кононенко Х.]. Підкарпатське жіноцтво при праці (Жіноча секція т-ва «Просвіта» в Ужгороді) / (Х. К.) // Жінка. — 1935. — Ч. 9. — С. 3.
 15. Листи «з того боку» // Нова Хата. — 1939. — Ч. 7/8. — С. 5.
 16. Н. Лист із Хусту / Н. // Нова Хата. — 1939. — Ч. 1/2. — С. 10.
 17. Нагірна С. Лист з Рахова / С. Нагірна // Жінка. — 1939. — Ч. 5. — С. 7—8.
 18. Невицька І. Жіночий рух на Підкарпатті / Ірина Невицька // Жінка. — 1935. — Ч. 5. — С. 3.
 19. Омельченко М. Миколая Божук Штефуцова / М. Омельченко // Нова Хата. — 1938. — Ч. 5. — С. 6.
 20. Омельченкова М. Ірина Невицька (З циклю «Жінки Карпатської України») / Марія Омельченкова // Жіноча Доля. — 1939. — Ч. 7/8. — С. 12; Ч. 9/10. — С. 6.
 21. Перечинська. Лист із Перечина / Перечинська // Нова Хата. — 1939. — Ч. 6. — С. 6.
 22. Премієр Підкарпаття о. Августин Волошин // Жіноча Доля. — 1939. — Ч. 21. — С. 7.
 23. Уряд Карпатської України дбає про здоровля матерей і дітей // Жінка. — 1939. — Ч. 4. — С. 4.