Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Ковалишин Анастасія, магістрант кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Сегмент біографічної літератури сучасного книжкового ринку України

Анотація: Досліджено стан біографічної та автобіографічної літератури на сучасному книжковому ринку України. Проаналізовано репертуари видавництв, які спеціалізуються на виданні книжок такого жанру. Здійснено класифікацію наявних біографічних видань за основними характеристиками. Сформульовано видавничу пропозицію щодо видання деяких зарубіжних біографій в Україні.
Ключові слова: біографічна література, біографія, автобіографія, сучасний книжковий ринок.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Ковалишин А. Сегмент біографічної літератури сучасного книжкового ринку України. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 465-477.


Список пристатейної літератури: