Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Процик-Кульчицька Марія, канд. філол. наук, науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-
дослідного інституту пресознавства Львівської націо нальної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Ієромонах Макарій Каровець: служіння у журналістиці

Анотація: Висвітлено історію співпраці Макарія Каровця із пресою, проаналізовано його журналістський і публіцистичний доробок. На основі архівних матеріалів і рукописів встановлено псевдоніми й криптоніми автора.
Ключові слова: Макарій Каровець, «Нова Зоря», «Місіонар», історія Церкви, публіцистика, листування.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Процик-Кульчицька М. Просвітницькі серії для селян концерну “Українська Преса” (Бібліотека тижневика “Народня Справа”). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 366-389.


Список пристатейної літератури:

 1. Богун Д. О. Макарій (Михайло) Каровець, ЧСВВ [Електронний ресурс] / Д. Богун // Місіонар Пресвятого Ісусового Серця. — 1999. — № 12. — С. 343. — Режим доступу: https://issuu.com/mykolaslotvinskyy/docs/12_1999.
 2. Годований С. Книжки і брошури «Нової Зорі» і «Правди» / Д-р Степан Годований // Нова Зоря. — 1935. — Ч. 32. — С. 6.
 3. Канчалаба О. Каровець Макарій Михайло / О. Канчалаба // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклоп. слов. — Львів, 2004. — Вип. 11. — С. 189—190.
 4. Кравчук А. Індекс української католицької періодики Галичини 1871—1942 / Андрій Кравчук. — Львів, 2000. — 536 с.
 5. Спис авторів, яких назвища стрічаємо в «Покажчику змісту» перших девяти річників «Н. Зорі» // Нова Зоря. — 1936. — Ч. 100. — С. 2.
 6. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі — ЦДІА України). — Ф. 364, оп. 1, спр. 105.
 7. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 13.
 8. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 32.
 9. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 52.
 10. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 187.
 11. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 188.
 12. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 189.
 13. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 190.
 14. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 191.
 15. ЦДІА України. — Ф. 406, оп. 1, спр. 193.
 16. ЦДІА України. — Ф. 684, оп. 1, спр. 430.
 17. Шейко О. «Боронив Божі права та національні ідеали», або Життєпис отця Макарія Каровця [Електронний ресурс] / Олександр Шейко. — Режим доступу: http://photo-lviv.in.ua/boronyv-bozhi-prava-ta-natsionalni-idealy-abo-zhy-ttjepys-ottsya-makariya-karovtsya/.