Мельник Юрій, канд. наук із соц. комунікацій, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету ім. І. Франка.

Мова статті — українська.

Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи

Анотація:

Вивчено взаємини Юліуса Еволи з офіційним італійським фашизмом. Для аналізу обрано рецепцію і трактування у текстах цього автора расових теорій, які розробляли і постулювали на державному рівні в Німеччині після 1933 р. та в Італії після 1938 р.
Ключові слова: публіцистика, консерватизм, духовність, італійський фашизм, расові закони.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Дугин А. Консервативная революция Юлиуса Эволы / А. Дугин // Эвола Ю. Языческий империализм. — Москва : Арктогея, 1994. — С. 151—165.
 2. Міколейко З. Сліпий у Яссах. Еліаде і фашизм / З. Міколейко ; пер. А. Вишняускас // Ї. — 2000. — Ч. 16 : Праві та Европа. — С. 82—101.
 3. Панковський Р. «Батьки-відновники»: Мослі, Евола, Деґрель, Бардеш / Р. Панковський ; [пер. А. Вишняускас] // Ї. — 2000. — Ч. 16 : Праві та Европа. — С. 40—54.
 4. Хансен Х. Т. Политические устремления Юлиуса Эволы / Х. Т. Хансен ; [пер. В. Проскуряков]. — Москва ; Воронеж : Terra Foliata, 2009. — 176 c.
 5. Эвола Ю. Американская «цивилизация» / Ю. Эвола // Традиция и Европа. — Тамбов : Ex Nord Lux, 2009. — С. 172—178.
 6. Эвола Ю. Драма румынского легионерства / Ю. Эвола // Традиция и Европа. — Тамбов : Ex Nord Lux, 2009. — С. 187—191.
 7. Эвола Ю. К вопросу о превосходстве белой расы / Ю. Эвола // Эвола Ю., Шуон Ф., Генон Р. Касты и расы. — Тамбов: Ex Nord Lux, 2010. — С. 154—165.
 8. Эвола Ю. Критика фашизма: взгляд справа / Ю. Эвола ; [пер. с итал. В. Ванюшкиной] // Люди и руины. — Москва : АСТ, 2007. — С. 269—423.
 9. Эвола Ю. Негритизированая Америка / Ю. Эвола ; [пер. с итал. В. Ванюшкиной] // Лук и булава. — Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2009. — С. 62—73.
 10. Эвола Ю. Раса и Культура / Ю. Эвола // Традиция и Европа. — Тамбов : Ex Nord Lux, 2009. — C. 146—151.
 11. Эвола Ю. Указания по расовому воспитанию / Ю. Эвола // Эвола Ю., Шуон Ф., Генон Р. Касты и расы. — Тамбов : Ex Nord Lux, 2010. — С. 96—153.
 12. Эвола Ю. Цивилизация пространства и цивилизация времени / Ю. Эвола ; [пер. с итал. В. Ванюшкиной] // Лук и булава. — Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2009. — С. 36—44.
 13. Эвола Ю. Языческий империализм / Ю. Эвола ; [пер. с нем. А. Дугина]. — Москва : Арктогея, 1994. — 172 с.
 14. Bartyzel J. Evola Julius / J. Bartyzel // Encyclopedia «białych plam». — Lublin : Radom, 2001. — T. 6. — S. 9—22.
 15. Burdman M. New British research exposes Churchill as genocidial racist / M. Burdman // Executive Intelligence Review. — 1994. — 20th May.
 16. Dennis M. Race and the Southern Imagination: Woodrow Wilson Reconsidered / M. Dennis // Canadian Review of American Studies. — 1999. — Vol. 29, issue 3. — P. 109—132.
 17. Evola J. Appunti per una nuova teoria della razza / J. Evola // La Vita Italiana. — 1938. — Sett.
 18. Evola J. Così diceva Codreanu / J. Evola // Il Roma. — 1958. — 12 dic.
 19. Evola J. La tragedia della «Guardia di Ferro» romena: Codreanu / J. Evola // La Vita Italiana. — 1938. — Dic.
 20. Evola J. Lo Yoga della Potenza. Saggio sui Tantra / J. Evola. — Roma : Edizioni Mediterranee, 2006. — 254 p.
 21. Evola J. Metaphysics of War: Battle, Victory & Death in the World of Tradition / J. Evola. — London : Arktos Media Ltd., 2011. — 148 p.
 22. Evola J. Mussolini e razzismo / J. Evola // Il Meridiano d’Italia. — 1951. — 16 dic.
 23. Evola J. Osservazioni critiche sul “razzismo” Nazionalsocialista / J. Evola // La Vita Italiana. — 1933. — Nov.
 24. Evola J. Gli uomini e le rovine / J. Evola // Gli uomini e le rovine. Orientamenti. — Roma : Edizioni Mediterranee, 2001. — P. 61—248.
 25. Evola J. Tre aspetti del problema ebraico / J. Evola. — Edizioni di Ar, 1994. — 74 p.
 26. Fascismo e gli ebrei [Електронний ресурс]. — 2008. — 30 luglio. — [Cit 2014, 8 sett.]. — Режим доступу: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a16b7956-3ad8-4330-a43f-70683142cd8f.html.
 27. Furlong P. Social and Political Thought of Julius Evola / P. Furlong. — New York : Routledge, 2011. — 176 p.
 28. Liauzu C. La société française face au racisme: de la Révolution à nos jours / C. Liauzu. — Complexe, 1999. — 193 p.
 29. Morgan IV John B. Introduction / J. B. Morgan IV // Evola J. Metaphysics of War. — Arktos, 2011. — P. 7—19.
 30. Petreu M. Infamous Past: E. M. Cioran and the Rise of Fascism in Romania / M. Petreu. — Chicago : Ivan R Dee, Inc, 2005. — 320 p.
 31. Pisanty V. La difesa della razza. Antologia 1938-1943 / V. Pisanty. — Milano: Tascabili Bompiani, 2006. — 376 p.
 32. Razzismo italiano // La Difesa della Razza. — 1938. — 5 agosto.
 33. Tournoux J. R. La Tragédie du général / J. R.Tournoux. — Paris : Plon, 1967. — 699 p.
 34. Turris G. de. Evola nelle veline del Minculpop [Електронний ресурс] / G. de Turris. — [Cit. 2014, 8 sett.]. — Режим доступу : http://www.fondazionejuliusevola. it/Documenti/ articolo_deTurris.pdf.